Nyhetsarkiv

Stjal seks tonn stein
Nye frister for levering av selvangivelse for næringsdrivende
Returordning for impregnert
Natur-info på nettet
NHO ber om bøter som svir
Permittering - hvilken regler gjelder å hva får den ansatte?
“Godkjent” Bergenser?
BARONIET ROSENDAL
Steintyveri fra nasjonalpark
Anleggsgartnermester uten møkk under neglene.
Gull og grønne busker
Steintyveri fra nasjonalpark
Natur-info på nettet
Returordning for impregnert
NHO ber om bøter som svir
NM i treklatring
Årets elev 2003
Gull og grønne busker
Store vinterskader av snømugg
Vårknipe
Gangbaneheller  (notis)
”Beste elev 2003” (notis)
Anleggsgartner overtar NHO i Buskerud
Sommerleir for ungdom 2003
Permittering - hvilken regler gjelder å hva får den ansatte?
Statsbudsjettet for 2004 - Innspill fra BNL
Intervju med Geir Nordanger - ORNAB
Åpner for mer overtid   (notis)
Noral på dansketur  (notis)
7,1 prosent vekst i bygg og anlegg
Krav om setebelter....
Julegaver - Men får man fradrag for dette?
Pressemelding Nor-skilt - endring i selskapsstruktur
Bestått fagprøven
Internasjonalisering” På tur til Spania
Bilbeskatning i 2002 - hvilke regler gjelder egentlig?
Reklamefinansierte busskur
Vellykket fellessamling for SOA lærlinger. 
Årets grønne park 2002: Brekkeparken i Skien
Statens Byggeskikkpris til Bergen.
Sjeldenheter dør ut på Hovedøya.
Minérfluen overlever neppe vinteren
Full alarm i gartnerbransjen
EM i treklatring
Bøndene vil bli anleggsgartnerene
Trening betalt av arbeidsgiver
Din datamaskin er nesten garantert full av spion- programmer.
Drammen Tekniske Fagskole med anleggsgartnerteknikerene vedtatt nedlagt.
Almesyken er på nasjonal lavgir fremmarsj.
Nye virus verstinger.  Mest utbredde noensinne
Nytt firma satser videre der Buskerud fylke ikke ville.
Oslo skal bli mindre stygg
Tariff 2002 
Vanlige klimaendringer eller alvorlige endringer ?
 
 
 
NAML-årsmøte med særdeles god deltagelse.
Jobbmesse på Gjennestad Gartnerskole
Doktorgrad om kvaliteten på veksttorv
Ungdoms bruk av motorsag
Skolesamarbeid med Gjennestad
AP sier ja til golf
Anleggegartnerteknikerens død utsatt.
Hundremeterskog for alle norske barn
Vegdirektørens forslag høvles ned.
Landet skal deles inn i fem regioner..
Yrkesmesse Buskerud 2002
Brødre røk uklare - tok grabbene i bruk
Private anleggsgartnerfirmaer ønsker  å overta anleggsgartnerlinjen
Anleggsgartnerutdanningen på Lier vgs. (Innlegg SL-klubben)
ISS, kjøper O. Skaaret A/S
Eik & Hausken Oslo as går sammen med Danske Svenningsens 
Anleggsgartner utdanning foreslås nedlagt
Plantasjen blir svensk  
Spanias første økologiske golfbane
Informasjon om merverdiavgift på inkassotjenester
Gressklippere forurenser mer enn biler
JOGRA får nye eiere

 

 

 

 

 

 

 


N
ye virus-verstinger   

To av de mest aggressive virusene (ormene) til dags dato, KLEZ og ELKERN - virusene herjer nettet. Spredningen skjer både via Outlook og Outlook Express.  
Pass deg for disse
mail-overskriftene + noen enkle tips og linker.

 

Drammen Tekniske Fagskole 
med
anleggsgartnerteknikerene vedtatt nedlagt.
Skolen skal samordnes/flyttes til Kongsberg teknisk fagskole for å spare penger. I innstillingen stod valget mellom å nedlegge Drammen eller Kongsberg. Det mest utrolige argumentet var: ”elevtilveksten i Numedal og Kongsberg er lavere enn i Drammensregionen, slik at behovet for nye lokaler er vesentlig mindre enn i Drammen”.
I en slik tankegang kan en reflektere over hva Buskerud Fylkeskommune kunne spart ved å legge alle de videregående tilbudene til en skole på Ustaoset.
Muliges er det fortsatt håp for vår fagutdannelse, i følge ordfører Lise Kristoffersen i Drammen kan skolen bli kommunal.
Les dt.no artikkel om saken her>>

 

 

Bøndene vil bli anleggsgartnerene
Nå vil de gjøre business utenfor gården og kaste seg for fult inn i det såkalte servicemarkedet. Her har bønder kompetanse og bør danne egne selskaper for å tilby et sett av ulike tjenester, sier Terje Riis-Johansen, som sitter i styret i Norges Bondelag. les her>>  

 

 

Landskapsarkitekter og anleggsgartnere ga Bergen byggeskikkprisen.
Bergens byrom fikk Statens byggeskikkpris 2002.  Juryen fremhever særlig den håndverksmessig utsøkte rehabiliteringen og nyskapingen av mindre gaterom og uterom i de sentrale boligområdene som Fjellsiden, på Nordnes og Nygårdshøyden. Videre listes mer kjente ting opp: Torgallmenningen, Vetrelidsalmenningen, Ole Bulls plass, Olav Kyrres gate, Johanneskirkeplassen og Jacobs plass. Det var etter vår mening på høy tid at en pris gikk til vårt fag.   
Til fagmiljøet i Bergen sier vi bare: GRATULERER ! !
Se bildene og les juryens begrunnelse på husbankens nettside her>>

 

 

 

Skole

Artikkel  fra:

27. februar 2002

Skolesamarbeid med Gjennestad

Vestfold fylkeskommune er innstilt på å inngå en samarbeidsavtale med Gjennestad gartnerskole som en del av felles samarbeidsavtale med Buskerud og Telemark.

Målet med avtalen er å sikre søkere fra alle tre fylkene et godt opplæringstilbud innenfor studieretning for naturbruk. Forberedelsene til samarbeidet har pågått i to-tre år, og for Vestfolds del betyr den nye avtalen at fylkeskommunen skal betale skolepengene (2000 kroner) for rettselevene som får opplæring ved Gjennestad. Utdannings- og kompetanseutvalget i Vestfold skal behandle saken 11. mars, og administrasjonen er innstilt på å inngå samarbeidsavtale selv om Buskerud og Telemark ikke er kommet like langt i forberedelsene.

 

 

landet
Landet skal deles inn i fem regioner..
Vegdirektør Olav Søfteland har lagt fram sitt forslag til hvordan Statens vegvesen skal organiseres i framtiden. Landet skal deles inn i fem regioner – Øst, Sør, Vest, Midt og Nord – med hovedkontor i henholdsvis Oslo, Skien, Bergen, Trondheim og Tromsø. les saken i Nationen her>>

yrke

Minhage 17. januar 2002     

Yrkesmesse Buskerud 2002

Anleggsgartnerbransjen i Buskerud satser friskt på markedsføring av faget. Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget, SOA, Kompetansesenteret i anleggsgartnerfag ved Lier videregående skole, anleggsgartnerfirma Steen & Lund AS og anleggsgartner Øivind Kofstad A/S (Minhage.com) utarbeidet i samarbeid en stand for å informere om anleggsgartneryrket.

Yrkesmessen var et samarbeidsprosjekt mellom mange aktører, tilrettelagt av NHO Buskerud. Næringslivet har lenge etterspurt en arena for kontakt med sine fremtidige arbeidstakere og mulighet for å påvirke deres yrkesvalg. Yrkesmessen er en ypperlig anledning for bedriftene til å profilere sin bransje. Målet var at messen skulle være en aktiv messe, der de besøkende ikke bare møter skriftlig og muntlig informasjon, men også selv kunne se og prøve noen av de arbeidsoperasjonene, og det utstyr som finnes i hver bransje. 

Messen ble arangert i Mjøndalen Sport- og kultursenter over 3 dager. Fra hele Nedre Buskerud ble lærere og elver i 10. klasse og grunnkurs elever i videregående skoler busset inn. (5000 elever). Onsdag var det langdag slik at også  foresatte fikk innsikt i mulighetene for yrkesfaglig utdanning.

En kommende anleggsgartner tester ferdighetene i stabling av smågatestein.
SOA`s representant Bjørn Johansen speider etter nye "offer" til bransjen.
På anleggsgartnerenes stand var aktiviteten stor med blant annet konkurranse i stabling av smågatestein, rekorden ble satt av Sebastian med 21 steiner! Det ble dessuten vist videofilm og ellers informert interesserte elever, lærere og foresatte om det å være anleggsgartner.

Min hage syntes at en slik felles messedeltagelsen som ble til på SOA`s initiativ er et eksempel til etterfølgelse. NHO Buskerud intensjon med å gi en helhetlig oversikt over utdanningstilbudene i fylket med hovedvekt på yrkesfag lyktes  godt. 
grabb
Artikkel etter tillatelse fra:

3. januar 2002

 

Brødre røk uklare - tok grabbene i bruk

Brødrekrangelen på Modum endte med at storebror i en gedigen hjullaster løftet opp lillebror, sittende i en liten minigraver. Denne visste imidlertid råd, og slo tilbake med å knuse hjullasterens frontrute med et lynhurtig slag med grabben.

Eivind Kopland

Den voldsomme slåsskampen med maskinelt utstyr skjedde på Modum forleden. Brødrene i 30-årene, som også er naboer, hadde i lengre tid vært bitre uvenner. En veistrid, og krangel om grunn, var noe av bakgrunnen for at de to slett ikke lenger var venner og vel forlikte.
Og da stygge blikk, skuldertrekk og også en del ord som ikke står i ordlisten, ikke var tungt nok skyts for å få fram sine argumenter, tok man i bruk sine egne arbeidsredskaper.

Tungt skyts
Og da menes ikke solide arbeidsnever eller boksehansker. Nei, her ble en hjullaster på 15 tonn brukt for å vise styrke mot broren, som satt i førerhuset på en «skarve» minigraver.
Etter innledende runder med verbal skyts som oppvarming, kom nemlig sinnene i kok. Da mistet storebror besinnelsen, tok fart, kjørte skuffen på hjullasteren inn i gravemaskinen, og løftet både broren og graveren noen meter nærmere himmelen

På grabbene løs. Den voldsomme slåsskampen med maskinelt utstyr skjedde på Modum forleden. Brødrene i 30-årene, som også er naboer, hadde i lengre tid vært bitre uvenner. (Tegning: Tor Kvarv)

Liten og rask

Men lillebroren var ikke rådvill. Han ville svare. Og alle som har brødre, eller andre som har slåss, vet at det ikke alltid er mest lønnsomt å være stor og sterk, hvis man samtidig er treg i bevegelsene.
For lillebror gjorde som musa, han brølte høyest. Dette ved å foreta en lynhurtig sving på grabben på gravemaskinen, og formelig kylte denne inn i frontruten på den store hjullasteren.
Det endte selvfølgelig med tusen knas, og enda mer eder og forbannelse brødrene imellom.
Gravemaskinen skal imidlertid på et forunderlig vis ha klart å klore seg unna «storebrors» klør, og nærmest hoppet ut av skuffen. Dette skal ha ført til et nytt «spidde-forsøk», som til alt hell ble mislykket.

Livsfarlig
- Dette var livsfarlige saker, sier lillebror i ettertid. Han priset seg lykkelig med at det gikk godt, og at ingen ble skadet
- Hvordan det gikk med brødrene?
Jo, den maskinelle slåsskampen fortsatte visstnok med en ordinær nevekamp.
I ettertid har det imidlertid roet seg noe. Maskinene er stanset, og blir nå brukt til det hjullastere og gravemaskiner skal brukes til. Men venner er de fortsatt ikke, hjullasteren, gravemaskinen, og de to som satt i førerhusene i denne svært så spesielle familieduellen.

 

Privat

Drammens Tidende 5. desember 2001

Private anleggsgartnerfirmaer ønsker  å overta anleggsgartnerlinjen og kompetansesenteret for anleggsgartnerfag ved Lier videregående skole.


Flere anleggsgartnerfirmaer i Drammens-området går nå sammen for å redde anleggsgartnerutdanningen og kompetansesenteret for anleggsgartnerfag ved Lier videregående.
- Vi ønsker å ta over driften av kompetansesenteret og VK1 anleggsgartner, forteller anleggsgartnermester Jan Steen. På årsmøtet til Norsk anleggsgartnermesterlag i mars vil Steen og kolleger fra Buskerud be om mandat til å innlede forhandlinger med fylkeskommunen.
- Ideen er at fylkeskommunen kjøper plasser av oss i stedet for Gjennestad, forteller Steen. Han innrømmer samtidig at bransjen ikke har vært flink nok til å rekruttere elever til anleggsgartnerlinjen ved Lier videregående skole.
- Hvorfor har dere ikke engasjert dere i denne saken før?
- Vi har egne firmaer vi må ta hånd om også, kommer det kjapt fra anleggsgartnermester Øivind Kofstad.
Kompetansesenteret for anleggsgartnerfag ved Lier videregående skole ble opprettet i 1999. Bedriftene sender lærlingene sine hit for å få fagbrev. Anleggsgartnere kan også etterutdanne seg i for eksempel steinsetting, økonomi og ledelse.
- Kompetansesenteret omsetter for 1,3 millioner kroner i år. Overskuddet blir mellom 200 og 300 000 kroner. Det er høl i huet å legge ned dette, fnyser Øivind Kofstad.

Lange tradisjoner
Anleggsgartnerlinjen på Lier videregående har lange tradisjoner. Den første ordentlige gartnerskolen i landet ble etablert i Oslo i 1917 . I 1960 flyttet skolen til Jensvoll i Lier. Statens gartnerskole på Jensvoll hadde elever fra hele landet. Fylkeskommunen tok over ansvaret for skolen i 1994.
- Anleggsgartnere har fått opplæring på Jensvoll i over 40 år. Sånn bør det fortsatt være, mener Jan Steen.

Fullt mulig

Fylkesutdanningssjef Tom Martinsen mener det er langt ifra urealistisk at anleggsgartnere tar over driften av kompetansesenteret og anleggsgartnerlinjen ved Lier videregående. Han understreker imidlertid at fylkeskommunen ikke kan forhandle med et firma.
- Vi må forhandle med skoler, og det forutsetter at anleggsgartnerne søker om å få opprette en privatskole. Det er en lang prosess, påpeker Martinsen.
- I tillegg må fylkespolitikerne fatte et vedtak om å kjøpe plasser ved en slik ny privatskole, sier Martinsen.

<<tilbake til TOPPEN

 

*
Li

9. november 2001

Anleggsgartnerutdanningen på Lier vgs.

Anleggsgartnerutdanningen ved Lier Videregående skole kjemper i disse dager en kamp for å overleve som fag på skolen.
For de av oss som har opplevd skolen som det den er nå og det den var før, nemlig Statens Gartnerskole Jensvoll, er det antakelig naturlig å spørre: Hvordan kan dette ha skjedd?
Mange av SL klubbens medlemmer, (Skolenes Landsforbund), har i betydelig grad kjent prosessen mot nedleggelsen av skolens grønne linje på kroppen i en lang periode. Skolen fikk ny rektor  høsten 1996 og mange av SL medlemmene husker godt den nye rektorens uttalte filosofier om nødvendigheten av å glemme historien og å  kun se fremover. Skolens historie er meget kort fortalt: Et betydelig kompetansesenter for anleggsgartnerutdannelsen i Norge

For mange av de som har tilhørt skolen i kortere eller lengre tid på en eller annen måte og som samtidig er betydelig utviklingsorientert i forhold til framtiden, er det vanskelig å forstå hvorfor historien skal glemmes. Det bakenforliggende, eller historien er alltid viktig i det å være utviklingsorientert uttrykt som et mål for skolen. For å være sikker på at historien blir glemt, virker det som at det som skapte historien må fjernes, nemlig anleggsgartnerutdanningen på 
Lier videregående skole.
For mange SL medlemmene virker det som om at dette har vært en iboende faktor hos rektor i den måten han har ledet skolen på i årene fra han tiltrådte. Det oppleves som urettferdig og meningsløst når vår egen rektor med tilhørende ledergruppe gjør tiltak som etter vår mening kan føre til at et av skolens sterkeste og mest utviklende kompetanseområder legges ned. Denne vedvarende konflikten kan ha opplagte ringvirkninger. Det kan for et eksempel nevnes skolens negative rykte inn i bransjen og synkende innsøkning 
til tilbudet.
Hadde ikke fagstoltheten og idealismen hos de involverte lærerne vært tilstede i 
så stor grad som virkeligheten har vist, ja da hadde antakelig tilbudet allerede vært borte.
I årene fra høsten 96 og til i dag har flere medlemmer i SL som er ansatt i naturbruksavdelingen vært langtidssykemeldte eller sluttet i sitt arbeid på skolen. Grunnene har i stor grad vært uoverensstemmelser og konflikter med rektor. En av de viktige rammene ved skoledrift er økonomi. Svakere budsjetter fører til innstramninger og politikerne foreslår tiltak som de ikke alltid ser konsekvensene av. Vi ser hvordan rektorer og ansatte ved andre skoler stiller seg på barrikadene å kjemper sin sak mot nedleggelser sammen.
Rektoren ved Lier Videregående skole sier han må være lojal overfor fylkesadministrasjonen og politikerne og følge deres forslag uten å gi uttrykk for syn som avviker fra disse.
Lojalitet oppover i systemet er selvsagt viktig, men SL medlemmene ser i disse sakene fylkesadministrasjonen politikerne som den ene part og ansatte ved skolen som den andre part 
i samfunnets spill for å oppnå endelige og gode løsninger.
Rektors betingelsesløse enighet overfor fylkets utdanningsadministrasjons ønsker og forslag 
uten selv å uttrykke ønsker om å bevare eksisterende tilbud, er vanskelig for oss å forstå. 
Det er vanskelig for SL medlemmene å oppfatte denne lederstilen som utviklende, samlende 
og framtidsorientert for skolen.

SL medlemmene oppfordrer rektor på Lier Videregående skole til å snu i denne saken, og bli 
med oss i å utvikle eksisterende tilbud på skolen.

SL-klubben ved Lier vgs.

<<tilbake til TOPPEN

 

iss

Min hage 26.10.01  


ISS, kjøper O. Skaaret A/S, landets størst anleggsgartnerfirma og ledende golfentreprenør.
O. Skaaret AS og Skaaret Vannteknikk AS har besluttet å overdra sin virksomhet til ISS Norge AS. Overdragelsen skjer med virkning fra 1.11.01. Virksomheten blir videreført i eget selskap i ISS konsernet under navnet ISS - Skaaret AS.
ISS, som har virksomhet i 39 land, 265 000 ansatte og 28 milliarder i omsetning pr. år, har sett seg ut anleggsgartnerbransjen som nytt satsingsområde. Tidligere i år kjøpte ISS opp Frankrikes største selskap på dette området, med en omsetning på 1 milliard kroner.
I Norge eier ISS blant annet Vaktmester Kompaniet A/S og Sporty Skadeservice fra før.
Min hage finner ikke noen pressemelding på konsernets norske hjemmeside enda, men
handelen er nevnt som 1 av 7 overtagelser under World News på ISS-group`s hjemmeside
se her>>
Med slike bransjenyheter var Min hage ikke sen med å hive seg på telefonen og fikk
tak i en lettere stresset Per Ottar Skaaret.
Joda, det stemmer at vi har solgt hele firmaet inkl. vannteknikkdelen (tidl. S-48). Vi fikk rett og slett et tilbud vi ikke kunne si nei til.
Dagen er stort sett gått med til informasjon innad og utad. Siden ISS er et børsnotert selskap måtte alt hemligholdes, sier Per Ottar Skaret.
Hvorfor ISS ?
De har anleggsgartnerbransjen som satsningsområde og eier tilsvarende firmaer i andre land. Dette er nok bare begynnelsen  på en omstruktureringsprosses som heller ikke vår bransje slipper unna.
Ledergruppen i O. Skaaret AS, fra venstre Fridtjof  Myrhrene, Torbjørn Nordberg, Gunnar Bitustøyl og Per Ottar Skaaret
Hvilke endringer medfører dette for dere?
Svært få. Jeg fortsetter som daglig leder og firmaet fortsetter som før, men det vil være til hjelp med tanke på videre satsing andre steder i landet.
Og for Deres NAML medlemskap?
Heller ikke her ser jeg noen endring. Vi forblir en del av bransjen selv om vår nye eier heter ISS.

anlkofst@online.no

*

<<tilbake til TOPPEN


eik

Pressemelding

Oslo   23 oktober 2001

Eik & Hausken Oslo as går sammen med Danske Svenningsens Maskinforretning !

Svenningsens som er et familie eiet selskap ble grunnlagt i 1861.
Firmaets hovedkvarter er beliggende i Kastrup, Danmark hvor ca. 50 av firmaets i alt 100 medarbeidere har deres daglige arbeidsplass.
Firmaet har i dag en velfungerende salgsorganisasjon i Danmark og Sverige.

Svenningsen etablerte eget selskap i Sverige i 1999 med et sentralt beliggende hovedkvarter i Linköping og egne salg/service avdelinger i Stockholm og Göteborg og distriktsrepresentanter i  Örebro, samt et nett av kompetente forhandlere, serviceavdelinger i Sundsvall, Karlstad, Borlänge og Malmö.

Svenningsens har bla. importen av Textrons produktprogram til hele Norden som omfatter de kjente merkene Jacobsen, Ransomes, Cushman,
og Ryan for gresspleie samt E-Z-GO golfbiler. Produkter som heretter vil bli distribuert gjennom Eik & Hausken Oslo as Produkter som National og Turfco inngår også i produktpakken.

Textron er i dag med sitt store og brede  produktprogram markedsledende på verdensplan av maskiner til golf, idrettsanlegg og proffbrukere av grøntvedlikeholds maskiner – selskapets mål er en tilsvarende posisjon i Norge.

Svenningsens har lenge ønsket en sterkere profil på det Norske marked. Nu foreligger muligheten gjennom samarbeidet med Eik & Hausken Oslo as som allerede i mange år har arbeidet mot det grønne markedet

Svenningsens Maskinforretning i Danmark har kjøpt seg inn i Eik & Hausken Oslo as gjennom en rettet emisjon.

For Eik & Hausken betyr dette en betydelig  styrkning som setter selskapet i stand til å gjennomføre en sterk satsning mot det grønne markedet ( Golf Idrett og kommuner), og forventer å ha en omsetning på ca. 60 mill innen 2 år. Samlet vil konsernet omsette for nærmere 300 mill Nkr.
Selskapet er allerede i gang med å etablere et sterkt dele og service tilbud som vil ivareta alle de maskiner som allerede er i markedet.

Nye og gamle forhandlere vil bli ivaretatt i den nye organisasjonen.

Eik & Hausken vil fortsatt være en AK maskiners største forhandlere og satsningen mot disse markeder vil være uforandret.

Ytterligere informasjon gis av:
Adm. Dir. Tore Jacobsen tlf 23 37 90 80 / 930 01 323 eller
Adm. Dir. Niels Svenningsen tlf  +45 32 50 29 02.
Salgsdir.  Ivar Woldsnes  905 286 60

 

<<tilbake til TOPPEN

*

ier

Min hage 12.10.01 

Anleggsgartner utdanning foreslås nedlagt

Anleggsgartner utdanningen på Lier Videregående skole (tidl. Jensvoll) foreslås nedlagt.
Skal erstattes ”av et gjensidig forpliktende samarbeid med Gjennestad Gartneskole” (privat Videregående skole, i Vestfold). (Indremisjonen, red. anm.)
En arbeidsgruppe i Buskerud fylkeskommune har foreslått å legge ned gartnerutdanningen (dette innbefatter anleggegartnerfaget) på skolen. Arbeidsgruppen foreslår videre at det skal satses på å utvikle Lier vgs. til en fullverdig offentlig naturbruksskole Det vil si ordinært landbruk.
Forslaget skal på åpen høring 30. oktober. Endelig høringsfrist er 9. november. Deretter behandles utredningen i Hovedutvalget for utdanning 19. november og i fylkestinget 4.-6.- desember.
   Les utredningen her>>

Min hage har kontaktet daglig leder for Kompetansesenteret på
Lier vgs. Leif Chr. Andersen for en uttalelse.

Hva mener du må gjøres for å unngå at Anleggsgartner utdannelsen blir lagt ned på skolen?
Dette spørsmålet er enkelt å besvare: ALT!!!
De fleste innen faget vet at Lier Vgs. da det het Statens Gartnerskole, Jensvoll var landets ledende (og eneste) fagskole for anleggsgartnere. Etter reform 94 har flere skoler tilbud om anleggsgartnerutdanning.

     Dessverre er det selv blant fagets utøvere mange
som ikke er klar over at Lier Vgs. de senere årene har befestet sin stilling som landets ledende skole innen anleggs garnerkompetanse.
     Vi er den eneste skolen med godkjent fagprøvestasjon, har de mest egnede lokalene og den beste utstyrsparken med mye spesialutstyr.
Vi har 30 mål med park som er bygd opp som undervisningsarenaer og har et tverrfaglig kompetansemiljø som er unikt her i landet.
Kompetansesenteret på Lier vgs. er det eneste i landet med stigende aktivitet og økonomisk overskudd. 
Er arbeidsgruppen klar over at kompetansesenteret gir en betydelig inntekt for fylkeskommunen?

En betenkt Leif Chr. Andersen leser utredningen.         chanders@online,no

Andre fagskoler bruker Lier vgs. som eksempel i undervisningsmetoder og kommer hit for å lære.
     Det er nå behov for at NAML, (norske anleggsgartnere), enkeltmennesker med engasjement i faget, lokale firmaer, de andre fagskolene i landet og offentlige etater som har behov for topp kompetente fagfolk våkner og gjør en innsats.

Hvis nedleggelsen blir gjennomført, hva da med kompetansesenteret?
     Kompetansesenteret er til en viss grad avhengig av det gode fagmiljøet som anleggsgartner utdannelsen fører med seg. Jeg kan vanskelig se for meg kompetansesenteret videreført her på skolen, uten dette på plass.

*
Les Anleggsgartnermester Jan B Steen innlegg i saken her>>

anlkofst@online.no

<<tilbake til TOPPEN

 

 

 

 

 

 

 

Plantasjen

Plantasjen blir svensk

Etter at Plantasjen kjøpte opp Sveriges ledene foretak Växus, med en omsetning på 250 millioner, har nå svenskene slått tilbake og kjøpt opp 95 prosent av Plantasjen.
EQT består av flere fond som disponerer i overkant av tre milliarder Euro. En av fondenes viktigste støttespillere er det børsnoterte svenske investeringsselskapet Investor AB, som kontrolleres av Wallenberg-stiftelsene.
Med støtte fra EQT vil Plantasjen videreutvikle konseptet og drive ekspansjonen i Norden.
   - Nå kan vi konsentrere oss om ekspansjon , mens EQT jobber med den finansielle utviklingen sier adm. direktør Tore Thorstensen i Plantasjen.
Målet er å bli like store, om ikke større, i Sverige som i Norge. Etter det følger Finland.
   - Vi vil kunne komme raskere i gang med det finske markedet med EQT på eiersiden enn det vi opprinnelig hadde tenkt oss, sier Thorstensen.
Om to til fire år er målet børsnotering, avhengig av at utviklingen fortsetter like bra som til nå.

kilde: Finansavisen

 

jogra

Pressemelding (utdrag)

                                                           Dato: 28. juli 2001
JOGRA får nye eiere.

JOGRA er kjøpt av A.P. Stengruppen (60%) og Grønseth-gruppen (40%).

Aktivitetene ved JOGRA, Johansen Granitt og Grønseth Granite Supply vil 
bli slått sammen, og videreført i et nytt selskap: JOGRA Steinindustri AS.
Det nye selskapet vil være operativt fra 1. juli, men sammenslåingen med
GGS vil ikke bli gjennomført før etter sommerferien.

Det nye selskapet overtar alle aktiviteter i det gamle selskapet (Jogra, en virksomhet i NCC Norge ASA). Adresse, telefon, fax, e-post etc. er uendret.
Det eneste nye, på kort sikt, er organisasjonsnummer, fakturaadresse og bankkonto.
Ny fakturaadresse er Postboks 83, 1740 Borgenhaugen, identisk med firmaadressen.

Litt om våre nye eiere:
A.P. Stengruppen er ett av de ledende foretak innen svensk steinindustri. Virksomheten er basert på drift av stein-brudd, salg av råblokk til foredlingsindustrien i Øst-Europa, produksjon av granitt til utemiljø, 
produksjon av granitt, kalkstein og marmor til innemiljø, produksjon av monumenter og produksjon av kunstverk i granitt.
A.P Stengruppen importerer granittprodukter fra Portugal, India og Kina.

Grønseth-gruppen er en av Norges ledende bedrifter innen foredling av natursten. Virksomheten er basert på drift av steinbrudd, salg av råblokk 
og produksjon av granitt til utemiljø, innemiljø og monumenter.
Grønseth-gruppen importerer granittprodukter fra Portugal, India og Kina.

 

Med vennlig hilsen
Bjørn Erik Johnsen
Daglig leder

Informasjon om merverdiavgift på inkassotjenester
Stortinget har vedtatt at det fra og med 01.07.2001 skal innføres merverdiavgift (moms) på tjenester.
Dette medfører at fra samme dato må det regnes 24 prosent merverdiavgift på inkassotjenester.
Finansdepartementet har bestemt at merverdiavgiften skal beregnes av det vederlag inkassator mottar av sin oppdragsgiver. Det skal ikke veregnes avgift overfor skyldneren når han må dekke saksomkostninger helt eller delvis.
Dersom dere som oppdragsgiver er avgiftspliktig med rett til fradrag for inngående avgift, vil avgiftplikten ikke innebære noen økt omkostning for dere.
          kilde:Intrum justitia

Gressklippere forurenser mer enn biler

Bruker av bensindreven gressklipper i en time, slipper ut like store mengder kreft- fremkallende stoffer som om du kjører 150 km. i personbil.
I USA regner man med at 10 prosent av PHA-utlippene i villastrøk skyldes gress- klippere, og dette har ført til krav om å bruke katalysator, noe som vil redusere utslippene med 90 prosent.
               
                 kilde: Aftenposten

 

Spania

Spanias første økologiske golfbane

I februar i år åpnet Spanias første økologiske golfbane. Den ligger ved Atlanterhavet, i Matalascanas i Huelva området i Andalucia.
"Golf Duna de Doñana" ligger delvis inne i La Doñana, som er en av Europas viktigste nasjonalparker. Dette er blitt tillatt på grunn av banens tilpasning til parkens karakter og vegetasjon.

Golfbanen ligger blant annet inne på et oppdrettsområde for fugler, som har fire innsjøer, hvorav en av dem er på 15 000 km2. Banen er 18-hulls, og en kombinasjon av ulike stiler som links, american og park-land noe som fører til at spilleren må bruke fantasien underveis for å komme i mål.
Golfklubben tilbyr i tillegg driving range, klubbhus, og også muligheten for å praktisere andre type sport som tennis, padling, bowling etc. Det er også planlagt at ved slutten av år 2001, vil golfbanene bli komplimentert med luksus hotelleiligheter.

*