FAGSTOFF

Tidsskrifter her>>

Lekeplassen

Lekeplasser og lekeplassutstyr er viktig å skille mellom den private offentlige. Det er ulike lover og regler for disse.
hele saken
huskestativer
fallunderlag
lekeplasskontrollen.no

Trevirke

Trykkimpregnert trelast blir langt mer miljøvennlig fordi de giftige stoffene krom og arsen fjernes fra impregneringsmidlene fra 1. oktober 2002.
NViF pressemelding -link (01)
Forskrifftene -link (01)

Planter

Et veldig stort tema som er under produksjon. 
Vi vil komme "sterkere" tilbake, men har 
foreløpig lagt ut klimasonekart og giftige planter med behandlingstips.
Klimasoner
Planter og barn (giftige)
Kvaliteten på veksttorv
Giftige sopper - link

"Data/Kontor"

Vi vil her prøve på best mulig måte å holde 
deg oppgradert innen data og kontor. Det vil 
spesielt legges vekt på virus problematikken.

PS: Problemer med musa? Husk å gjøre den ren!
KLEZ og ELKERN - virusene herjer nettet. (mai 02)
Datavirus sider VG - link
Få fart på PC`n
Musesyke.nu - link
Forkortelser

Norske lover

Her finner du noen nyttige lover. enten gjengitt i sin helhet, eller viktige paragrafer som spesielt er viktig for oss i grøntanleggsbransjen.
Plan- og bygningsloven
Naboloven
Vegloven
Lov om grannegjerde

Diverse fagstoff på nett

Tidsskrifter

park & anlegg
Schweigaardsgt. 34F
0191 Oslo

Utgis av Norsk Gartnerforbund i samarbeid med: Norsk Anleggsgartnermesterlag, Norske landskapsarkitekters forening, Landslaget for park-, idrett og friluftanlegg og Norsk trepleieforum. 

Norsk Utemiljø
Postboks 99
2260 Kirkenær

Fagblad Norsk Utemiljø utgis av Norsk Fagpresse A.S,

STEN
Sveriges
Stenindustriforbund
Box 167
SE-291 22 Kristianstad

Tidskriften STEN utgis av Sveriges Stenindustriförbund i samarbeide med sammenslutningen STEN-Norge.

Grønt miljø
Sankt Knuds Vej 25
1903 Fredriksberg, Danmark

Utgiver: 
Danske Anlægsgartnere

Utemiljø (svensk)
Marietorp Fôrlag AB
Box 60212, 
216 09 MALMÖ,Sverige

Utgiver: 
Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund STAF

Gartneryrket
Schweigaardsgt. 34F
0191 Oslo

Gartneryrket er et faglig og næringspolitisk organ for gartneri- og hagebruk i Norge, utgitt av Norsk Gartnerforbund

Norsk Hagetidene
Sandstuveien 60 A, postboks 53 Manglerud, 0612 Oslo

Norsk Hagetidend utgis av Det norske hageselskap.

Gressforum
Luksefjellveien 861
3721 Skien

Utgiver: 
Norwegian Greenkeepers Association

Trepleie

Fagblad utgitt av Norsk Trepleieforum.
Nedlagt i 2004 i forbindelse med etablering av fagbladet Park & anlegg 

Våre Veger
Ingeniørforlaget A/S
Postboks 5844, Majorstua
0308 Oslo

Våre Veger er Nordens største fagblad for veg, anlegg og trafikk.

Anleggs -maskinen
Fred. Olsens gt. 3
0152 Oslo

Anleggsmaskinen skriver om maskiner og menneskene som styrer dem, anleggsteknikk, næringspolitikk og utdanning.

Byggeindustrien
Essendropsgt. 3
0305 Oslo

Byggeindustrien er et faglig og næringspolitisk organ for bygg- og anleggsbransjen i Norge.

Norsk Lysingsblad 
Postboks 
8129 dep.
N-0032 Oslo

Norsk Lysningsblad utgis av Statens Forvaltningstjeneste.
Merk deg spesielt kunngjøringsdatabasen DOFFIN 
Her finner du oversikt over alle anbud over Kr 200.000 utlyst av det offentlige. 
Egen avdeling for Bygg og Anlegg.