Norge er delt inn i sju klimasoner, med tilhørende herdighetstall H2 til H8.
Klimakartet må betraktes som en rettesnor for best mulig resultat, da sonene er svært grove.
Planer som har H8 kan plantes i alle soner.

 

  Sone 2 (H2)
  Sone 3 (H3)
  Sone 4 (H4)
  Sone 5 (H5)
  Sone 6 (H6)
  Sone 7 (H7)
  Sone 8 (H8)

til Utemiljø.info>>