Forkortelse  

Betydning

BNL * Byggenæringens Landsforening
EBA * Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
ELCA * European Landscape Contractors Association    (Europisk Anleggsgartnerforbund)
EFO * Elektroforeningen
IFEA * Industriens Forening for Elektronikk og Automatisering
KAG * Kompetansesenter anleggsgartner
LDA * Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre 
MEF * Maskinentrepenørenes Forbund
MLF * Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund
MNLA * Norske Landskapsarkitekters Forening
NAML * Norsk Anleggsgartnermesterlag
NGF * Norsk Gartnerforbund
NHO * Næringslivets Hovedorganisasjon
NITO * Norges Ingieniørorganisasjon
NORSAS * Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
NLH * Norsk Landbrukshøgskole
NTF * Norsk Trepleieforum
ORNAB * Opplæringsrådet for naturbruk
PGL * Pukk- og Gruslevrandørenes Landsforening
SOA * Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget 
STAF * Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund
VYL * Viher Ympäristö Liitto                                  (Finsk Anleggsgartnerforbund)

til Utemiljø.info>>