Få opp farten på PC’en.

Noen enkle grep kan gjøre at du få datamaskinen din til å kjøre raskere.
Her har du noen tips som gjør en racer ut av pc-en din.

Slett temporære internettfiler
Hver gang du besøker en side på internett, blir en kopi av siden lagret på harddisken din.
Disse sidene kalles for temporære, eller midlertidige internettfiler, og kan føre til at harddisken blir svært fragmentert. (Les mer om fragmentering/defragmentering under). Kvitte deg med disse midlertidige filene innimellom.
Å slette disse filene er meget enkelt : Logg deg på nettet. Trykk så på Start-knappen nederst i venstre hjørnet. Velg innstillinger og trykk deretter på "Kontrollpanel". Trykk på ikonet "Alternativer for Internet". Midt på siden står det "midlertidige internettfiler". Trykk enkelt og greit på knappen hvor det står slett filer, og så var det problemet løst.

Defragmenter harddisken din.
Hver gang et program starter blir filer åpnet, forandret og omskrevet på harddisken. I denne prosessen blir filene spredt utover harddisken der hvor det er plass, og harddisken blir det man kaller fragmentert. Det betyr at datamaskinen etter hvert må lete rundt på harddisken etter alle delene til filer som danner et program. Defragmenter harddisken innimellom.

Trykk på Start-ikonet nederst i venstre hjørne. Velg "kjør". Skriv inn "defrag.exe" i feltet og trykk enter. Når programmet åpnes kan du velge nivå for defragmentering. Det anbefales at du av og til foretar en full defragmentering som omfatter både filer og ledig plass.

Men noen ganger kan du oppleve at de ikke går å defragmentere harddisken. Programmet begynner bare om og om igjen. Trolig kjører du et program i bakgrunnen.

Det vanligste problemet er skjermbeskytteren. Den avinnstallerer du slik. Høyreklikk et sted på skrivebordet (ikke på noen av ikonene). Nå popper det opp en meny som heter "Egenskaper for skjerm". Velg "Skjermbeskytter". Sett innstillingen på "Ingen". Hjelper ikke det, kan du kontrollere hva som ligger i "Startmenyen". (Trykk på Start. Velg "programmer" – og deretter oppstart). Finner du noen program der, så flytt dem til en tilfeldig mappe på skrivebordet og start maskinen på nytt.
Virker det ikke nå heller ? Kjør en fullstendig "Scandisk" (se avsnittet "rett opp småfeil på harddisken" under).
Fungerer det fremdeles ikke ? Trykk på ctrl-alt-delete og se etter om noen programmer er åpne. Finner du noe som ser ut til å høre å være et program kan du avslutte det. OBS : Explorer og Systray hører til Windows og skal være i gang.

Rett opp småfeil på harddisken
Dersom datamaskinen har vært utsatt for strømbrudd eller uheldige programavslutninger, kan det ha oppstått små feil på harddisken.
For å rette opp i småfeil er det lurt å bruke Scandisk, som faktisk ligger inne i maskinen din. Scandisk går gjennom hele harddisken og ser etter uregelmessigheter og retter opp disse automatisk.
Slik starter du Scandisk :Trykk på Startknappen nederst i venstre hjørnet. Velg "kjør". Skriv så inn "Scandisk.exe" i feltet som åpnes og trykk deretter Enter. Se til at du har satt et kryss i feltet "Reparer feil automatisk". Velg så stasjonen(e) du vil kontrollere og trykk start.

*