Franzefoss Kalk AS  Tlf.:  67 15 20 00  Faks: 67 15 20 61

Avd. sjef vekstjord:  
Sveinung Folkvord
Telefon direkte: 67 15 20 63
Mobiltelefon:     480 92 433

E-post: 
sveinung.folkvord@franzefoss.no

Vi tilbyr også bark og sand

Produserer vekstjord:
Franzefoss Kalk AS har utviklet en  vekstjord som egner seg godt i alle grøntanlegg.
Produksjonssted:
Steinsskogen, Bærum.
Jord typer:
 
Anleggsjord, Kompostjord, Universaljord.
se også: Produkt info.