Franzefoss Vekstjord

Kvalitetsikret vekstjord med basis i naturens egne produkter

Franzefoss Kalk AS har det siste året jobbet med å utvikle en vekstjord tilpasset grøntmarkedet. I samarbeide med Jordforsk på Ås har vi funnet frem til en vekstjord som egner seg godt i alle grøntanlegg. Vi har derfor valgt å kalle den Universaljord.

Jorda har ideell pH verdi tilpasset plantevekst og et ikke ubetydelig innhold av næringsstoffer. Likevel anbefales det å gjødsle med fullgjødsel for å oppnå en optimal vekst.

I tillegg tilbyr vi Kompostjord og Anleggsjord.  

Produksjon foregår på Franzefoss Steinskogen i Bærum. 
I høst tilbyr vi tørr jord fra vårt innelager  i Sandvika.

Trykk jordtype å få mer informasjon

Anleggsjord

Kompostjord

Universaljord

 

 

 

 

 

Anleggsjord

Anleggsjord

Varedeklarasjon

VARETYPE OG SAMMENSETNING

Produktet er en jordblanding av 50 – 60 vol % av naturlig skogsjord og 40 – 50  vol % mekanisk sand. Anleggsjorda karakteriseres som en moldholdig siltig grovsand.

BRUKSVOLUM

Volumvekt i bulk: 1,3 tonn/m3

INNHOLD AV PLANTENÆRINGSSTOFFER

Anleggsjorda er ikke tilsatt gjødsel eller kalk, men inneholder naturlig en del plante-næringsstoffer.
Innholdet av både magnesium og kalsium er tilstrekkelig for plantevekst.

I tillegg har jorda et betydelig innhold av kaliumreserver som gradvis blir frigjort for plantene.  

pH i jorda er ideell for plantevekst. 

Tabell 1

Plantetilgjengelig  næringstoffer og  pH  i Anleggsjord 

Næringsstoffer

Plantetilgjengjelig næringstoffer

P-Al (Fosfor)

mg/100g

3

Ca-Al (Kalsium)

mg/100g

352

K-Al (Kalium)

mg/100g

7

pH

 

6,5

Mg-Al (Magnesium)

mg/100g

8

 

 

 

  Humusinnhold i Anleggsjord er ca 4 %

Bruksveiledning

Anleggsjord er en blanding av skogsjord fra Steinskogen i Bærum og mekanisk sand. Produktet er produsert på Steinskogen. Jorda kan karakteriseres som en moldholdig siltig grovsand.

BRUK I GRØNTANLEGG, PARKER OG VEIANLEGG

Anleggsjorda kan brukes i alle typer grøntanlegg,  men vil passe best i større anlegg.  Anleggsjorda er utviklet fra naturens egne produkter og kan brukes i så store mengder en ønsker.

Anleggsjorda er ikke tilført kunstgjødsel eller kalk. Fra naturens side inneholder Anleggsjorda en betydelig mengde av næringstoffer og organisk materiale som har betydning for plantevekst.

For magnesium og kalsium er innholdet tilstrekkelig for plantene. For andre viktig næringstoffer er innholdet ikke tilstrekkelig for god plantevekst. Det anbefales derfor å gjødsle med ca 100 kg fullgjødsel (11-5-17) pr. mål (dekar). (Tilsvarende ca 10 kg fullgjødsel pr 100 kvadratmeter).

pH i jorda er ideel for plantevekst slik at det er unødvendig å kalke.

Anleggsjorda har en korndfordelingskurve som gjør jorda egnet til plenjord.

 

Kompostjord

Kompostjord

Varedeklarasjon

VARETYPE OG SAMMENSETNING

Kompostjord er en jordblanding av  40 vol- % skogsjord, 40 vol- % steinmel og 20 vol- %  matavfallskompost i kvalitetsklasse I. Produktet er produsert på 15 mm såld.

BRUKSVOLUM

Volumvekt i bulk: 1,3 tonn/m3

INNHOLD AV PLANTENÆRINGSSTOFFER

Kompostjorda inneholder naturlige plantenæringsstoffer som langsomt frigjøres for plantene.

Kompostjorda er derfor ikke tilsatt kunstgjødsel eller kalk. 

Tabell 1

Plantetilgjengelige og totale  næringstoffer, pH og ledningstall i Kompostjord 

Næringsstoffer

Plantetilgjengjelige næringstoffer

P-Al (Fosfor)

mg/100g

31

Cu (Kobber)

mg/kg

10,5

K-Al (Kalium)

mg/100g

60

Ledningstall

mS/cm

3,03

Mg-Al (Magnesium)

mg/100g

21

N-min (NH4, NO3,NO2)

mg/kg

219

Ca-Al (Kalsium)

mg/100g

514

pH

 

7,4

Humusinnhold i Kompostjorda er 8 %

Reg.nr. Statens Landbrukstilsyn: 2855

  Bruksveiledning

Kompostjord er en blanding av matavfallskompost  (Aasekjær-kompost), skogsjord og steinmel.  Aasekjær-komposten er produsert i et rankekomposteringsanlegg, og komposteringsmetoden sikrer at komposten er stabil og hygienisert.

Kompostjord er en mold- og næringsrik jord som har god evne til å holde på næringstoff og vann – og humusinnholdet er ikke høyere enn at det kan oppnås en tilfredsstillende fasthet i jordoverflaten.

NYANLEGG I PARKER, VEIANLEGG OG ANDRE GRØNTANLEGG

Kompostjord inneholder en aktiv mikrobiell flora og fauna som forsyner plantene med næringsstoff, bryter ned organisk materiale og motvirker plantesykdommer. Denne floraen er avhengig av oksygen, slik at jordsjiktet ikke må være for tykt. Det anbefales derfor maksimalt et

jordsjikt på 30-40 cm ferdig komprimert. Ved utlegging av kompostjord som et vekstlag kan en forvente en volumreduksjon på ca 20 % ved komprimering. En bør derfor bruke 1,2 ganger mer løs vare enn beregnet utfra ønsket tykkelse på vekstlaget.

I henhold til Gjødselvareforskriften kan det anvendes inntil 100 cm Kompostjord i løpet av en 20 års periode. 

BRUK I PRIVATE HAGER

Kompostjord er en kalkrik jord som passer svært bra til de aller fleste grønnsaksslag, buskvekster, trær og gressarealer. Den gode pH verdien betyr at det ikke vil være behov for kalking på flere år. Surjordsplanter som Azalea og Rhodedendron vil imidlertid ikke trives i Kompostjord.

Skal jorden brukes på areal med produksjon av matnyttige vekster kan det i henhold til Gjødselvareforskriften maksimalt benyttes et jordsjikt av 16 cm tykkelse.

Kompostjorda er siktet på 15 mm såld, og er derfor lett å arbeide med.

På grunn av den gode næringstilstanden i Kompostjorda er det kun nødvendig å gjødsle med nitrogengjødsel de første par årene. En kan med fordel bruke en sur nitrogengjødsel som for eksempel kalkammonsalpeter, og tilpasse mengden etter de aktuelle vekstenes behov.

 

Universaljord

Universaljord

Varedeklarasjon

VARETYPE OG SAMMENSETNING

Universaljord er en jordblanding av 55 – 70 vol % av naturlig skogsjord og 30 – 45  vol % mekanisk sand. Produktet er produsert på 15 mm såld. Jorda karakteriseres som en moldholdig siltig finsand. 

BRUKSVOLUM

Volumvekt i bulk: 1,3 tonn/m3

INNHOLD AV PLANTENÆRINGSSTOFFER

Universaljorda er ikke tilsatt gjødsel eller kalk, men inneholder naturlig en del plante-næringsstoffer. Innholdet av både magnesium og kalsium er tilstrekkelig for plantevekst.

I tillegg har jorda et betydelig innhold av kaliumreserver som gradvis blir frigjort for plantene.  

pH i jorda er ideell for plantevekst. 

Tabell 1

Plantetilgjengelig  næringstoffer, pH og ledningstall i Universaljord 

Næringsstoffer

Plantetilgjengjelig næringstoffer

P-Al (Fosfor)

mg/100g

4

Cu (Kobber)

mg/kg

2,3

K-Al (Kalium)

mg/100g

9

Ledningstall

mS/cm

0,33

Mg-Al (Magnesium)

mg/100g

8

N-min (NH4, NO3,NO2)

mg/kg

11,8

Ca-Al (Kalsium)

mg/100g

215

pH

 

6,5

 

Humusinnhold i Universaljord er 6,1 %

 

Bruksveiledning

Universaljord er en blanding av skogsjord fra Steinskogen i Bærum og mekanisk sand. Produktet er produsert på Steinskogen. Jorda kan karakteriseres som en moldholdig siltig finsand.

BRUK I GRØNTANLEGG, PARKER, VEIANLEGG OG PRIVATE HAGER

Universaljord kan brukes i alle typer grøntanlegg. Universaljorda er utviklet fra naturens egne produkter og kan brukes i så store mengder en ønsker.

Universaljorda er ikke tilført kunstgjødsel eller kalk. Fra naturens side inneholder Universaljorda en betydelig mengde av næringstoffer og organisk materiale som har betydning for plantevekst.

For magnesium og kalsium er innholdet tilstrekkelig for plantene. For andre viktig næringstoffer er innholdet ikke tilstrekkelig for god plantevekst. Det anbefales derfor å gjødsle med ca 100 kg fullgjødsel (11-5-17) pr. mål (dekar). (Tilsvarende ca 10 kg fullgjødsel pr 100 kvadratmeter).

PH i jorda er ideel for plantevekst slik at det er unødvendig å kalke.

Kornstørrelsesfordelingen har betydning for forskjellene i vekst og utvikling i jordblandinger.

Universaljorda har en nær ideel  korndfordelingskurve som gjør jorda meget godt egnet til plenjord.   Det betyr at jorda er lett å håndtere ved utlegging. I tillegg har jorda noe vannlagringsevne og en god vannledningsevne. Hvilket vil si at jorda har evne til å stå imot tørke, samt evne til å drenere bort for mye nedbør. 

Universaljord kan også brukes i buskplantinger, staudebed, blomsterbed og grønnsakshager.