ANBUD 2004-2006

Utlagt: 16.03.2006
Fylke: Møre og Romsdal Frist påmelding:   Frist innlevering: 12.04.2006
Surnadal kommune Opparbeiding av uteområde - Øye kyrkjegard
Utlagt: 27.03.2006
Fylke: Nordland Frist påmelding:   Frist innlevering: 12.04.2006
Rana kommune, Drift- og anleggskontoret Kirkegata
Utlagt: 30.03.2006
Fylke: Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 07.04.2006
Arendal kommune Bankplassen
Utlagt: 22.02.2006
Fylke: Troms Frist påmelding:   Frist innlevering: 07.04.2006
Tromsø Kommune, Eiendom- bygg Bygging av fortau Turistvegen og Dramsvegen
Utlagt: 20.03.2006
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 
Oslo kommune, Friluftsetaten Prekvalifisering - Skjøtsel og drift av parker og friområder i Oslo
Utlagt: 10.03.2006
Fylke: Møre og Romsdal Frist påmelding:   Frist innlevering: 
Rauma kommune Øran stadion - Kunstgrasbane
Utlagt: 07.03.2006
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 
Multiconsult Berger kunstgressbane, Nesodden. Utførelse
Utlagt: 24.03.2006
Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 31.03.2006
Opprusting Nytorget, Kongsberg Kongsberg Kommune Tekniske tjenester
Utlagt: 20.02.2006
Fylke: Møre og Romsdal Frist påmelding:   Frist innlevering: 30.03.2006
Prosjekt- og teknologiledelse AS Borgund vidaregåande skole, 10-700 Utendørsanlegg
Utlagt: 21.02.2006
Fylke: Nordland Frist påmelding:   Frist innlevering: 27.03.2006
Statens vegvesen Region nord Parkeringsplasser Vågan kirke og Storvågan
Utlagt: 13.03.2006
Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.03.2006
Asplan Viak AS Kviteseid kirkegård
Utlagt: 21.02.2006
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.03.2006
Helse Bergen HF Nordåstunet Uteområde
Utlagt: 03.03.2006
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 21.03.2006
Prosjekt- og teknologiledelse AS Utomhusarbeider ved Dalgård skole
Utlagt: 14.03.2006
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 21.03.2006
Statens vegvesen Region midt Parsell: Rv 17, OK-krysset til Namsosbrua. Plantebeskrivelse og Grøntarealer
Utlagt: 07.03.2006
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 17.03.2006
Rambøll norge AS Steinkjer Torg
Utlagt: 06.03.2006
Fylke: Troms Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.03.2006
Tromsø Kommune, Eiendom Steinlegging i Grønnegata og Rådhusgata
Utlagt: 10.02.2006
Fylke: Troms Frist påmelding:   Frist innlevering: 10.03.2006
Universitetet i Tromsø Avtale om skjøtsel og vedlikehold av parkanlegg ved UiTø
Utlagt: 21.02.2006
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 09.03.2006
Hjellnes COWI AS Utvidelse av parkeringsplass på Huk
Utlagt: 17.02.2006
Fylke: Frist påmelding:   Frist innlevering: 07.03.2006
Statens vegvesen Region vest Ny Solheimsgate med kryss, opprusting og ombygging av gaten
Utlagt: 15.02.2006
Fylke:  Nordland Frist påmelding:   Frist innlevering: 06.03.2006
Byggteam Bodø a/s Fauske Torg
Utlagt: 14.02.2006
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 01.03.2006
Hordaland fylkeskommune Olsvikåsen vg skole - Gartnerarbeider
Utlagt: 13.02.2006
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 23.02.2006
Forsvarsbygg Grøntvedlikehold - Linderud og Lutvann leir
Utlagt: 01.12.2005
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 01.02.2006
Stavanger kommune Gartnerarbeider for utvidelse av Hundvåg gravlund.
Utlagt: 05.01.2006
Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 27.01.2006
Ing. T. Thorsen AS Varden Kunstgressbane- Grunnarbeider
Utlagt: 03.01.2006
Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.01.2006
Multiconsult Berger kunstgressbane, Nesodden kommune.
Utlagt: 30.12.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 23.01.2006
Oslo Kommune, Samferdselsetaten Ombygging av gangfelt på Karl Johans gate
Utlagt: 20.12.2005
Fylke: Finnmark Frist påmelding:   Frist innlevering: 23.01.2006
Hammerfest kommune Fjordtun skole-Hammerfest,  K701-Utomhusanlegg
Utlagt: 22.12.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 20.01.2006
Staten vegvesen Region øst  Fv 460, Parsell: Viltkryssing - Mjæleberg
Utlagt: 23.12.2005
Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 19.01.2006
Time kommune Ballbinge ved Ragnestølberget
Utlagt: 02.12.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 18.01.2006
Undervisningsbygg Oslo KF K700 Utomhusanlegg
Utlagt: 22.12.2005
Fylke: Østfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 12.01.2006
Fredrikstad Byggettersyn Brekke barnehage - Tilbygg
Utlagt: 21.12.2005
Fylke: Østfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 12.01.2006
Sykehuset Østfold HF Sommervedlikehold av grønt- og utearealer
Utlagt: 16.12.2005
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 12.01.2006
Kirkelig fellesråd i Trondheim Utvidelse av Leinstrand kirkegård
Utlagt: 07.12.2005
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 12.01.2006
Statens Vegvesen Region vest Fv 271 Håkonsgaten, ombygging og opprusting av gaten
Utlagt: 25.11.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:  15.12.2005 Frist innlevering: 06.01.2006
Samferdselsetaten, Oslo kommune Anleggelse av nytt gatebelegg i gågatedelen av Torggata
Utlagt: 22.12.2005
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 06.01.2006
Bømlo kommune Grunnarbeid, kunstgras og flomlys ved Våge skule
Utlagt: 30.11.2005
Fylke: Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 05.01.2006
Sørlandets Sykehus HF Levering og montering av sykkelskur og sykkelstativ
Utlagt: 10.11.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 12.12.2005
Kirkelig fellesråd i Fet Fet kirkegård
Utlagt: 25.11.2005
Fylke: Vestfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 09.12.2005
Tjøme kommune Ormelet kunstgressbane
Utlagt: 01.12.2005
Fylke: Vestfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 09.12.2005
IL Flint Kunstgressbane
Utlagt: 02.12.2005
Fylke: Vestfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 08.12.2005
Re Kommune Kunstgress på RE
Utlagt: 02.12.2005
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 08.12.2005
Bergen Kommune Drift- og vedlikeholdstjenester
Utlagt: 21.11.2005
Fylke: Østfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 07.12.2005
Østfold fylkeskommune Sentrumsutbygging Halden
Utlagt: 14.11.2005
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 05.12.2005
Haugesund kommune Opprusting Indre kai, Haugesund
Utlagt: 23.11.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 05.12.2005
Brådal Golf AS Bygging av Gjerdrum Golfpark
Utlagt: 21.11.2005
Fylke: Hordalend Frist påmelding:   Frist innlevering: 30.11.2005
Bergen kommune Idrettsetaten Opprusting Slåtthaug idrettsplass
Utlagt: 03.11.2005
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 20.01.2006
Karmøy kirkelig fellesråd NORHEIM KIRKEGÅRD - BYGGING
Utlagt: 17.10.2005
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.11.2005
Jernbaneverket Region Nord Snørydding og strøing
Disse har fått anbudet: Mesta A/S, Magnar Spidberg, Arve Pedersen, Seming Hanestad, Trangvik Maskin A/S,Tannes Maskin & Transport, Helge Smedmo, Lars Hess Eide, Evenas Transport og Almås Transport A/S
Utlagt: 06.10.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 14.11.2005
Bydel Gamle Oslo Drift og skjøtsel av lokale parker og plasser i Bydel Gamle Oslo
Utlagt: 06.10.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 14.11.2005
Bydel Gamle Oslo Drift og skjøtsel av lokale parker og plasser i Bydel Gamle Oslo
Utlagt: 17.10.2005
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 10.11.2005
Bergen kirkelige fellesråd Loddefjord kirkegård - grunnarbeid nye urnefelt
Anbudet gikk til: Halvorsen Grave- og transportservice, Bergen
Utlagt: 08.11.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 10.11.2005
Ås kommune Bygging av Moer sykehjem inkl. utomhusanlegg
Utlagt: 07.11.2005
Fylke: Hordaland Frist påmelding:  10.11.2005 Frist innlevering: 10.11.2005
AUSTEVOLL KOMMUNE IDRETTSANLEGG SELBJØRN
Utlagt: 18.10.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 07.11.2005
Friluftsetaten Lekeapparater for lekeplass
Utlagt: 18.10.2005
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 07.11.2005
Fitjar Reguleringsplan og landskapsarkitektenester utviding Fitjar kyrkjegard
Anbudet gikk til Sivilarkitekt Mnal Anne Britt Torrnes, 5419 Fitjar
Utlagt: 18.10.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 31.10.2005
Friluftsetaten Etablering av lekeplass på Brochmannsløkka
Utlagt: 17.10.2005
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.10.2005
Kristiansand kommune Nybyen, aktivt møtested
Anbudet gikk til: Kaspar Strømme A/S
Utlagt: 02.09.2005
Fylke: Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.10.2005
Kristiansand Eiendom 9341040 Straitunet; K701 Utendørsarbeider
Anbudet gikk til: Landskapsentreprenørene AS, 4636 Kristiansand S
Utlagt: 14.09.2005
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 21.10.2005
Klæbu kommune Prosjektering av miljøgate i Klæbu sentrum
Anbudet gikk til: Randel Norge A/S, avd. Trondheim
Utlagt: 26.09.2005
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 19.10.2005
Stiftelsen Skistua P-plasser og utomhusanlegg v/Skistua
Utlagt: 22.08.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 14.10.2005
Oslo kommune, Gravferdsetaten Snørydding, strøing og vårrydding ved 53 kirker/gravlunder i Oslo
Utlagt: 06.10.2005
Fylke: Hordaland Frist påmelding:  14.10.2005 Frist innlevering: 
Bergen kirkelige fellesråd Loddefjord kirkegård - Granittelement
Anbudet gikk til: Nord-Stein A/S. Bergen.
Utlagt: 21.09.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 11.10.2005
Oslo kommune Tilbud opparbeidelse kvartal 020306 Nord, Meyerløkka
Anbudet gikk til: Braathen og Thorvaldsen A/S, Ytre Enebakk
Utlagt: 22.09.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 11.10.2005
Oslo kommune Akersbakken barnehage - uteområde
Utlagt: 29.09.2005
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 11.10.2005
Inderøy kommune Opprusting av Øvergata, etappe II
Anbudet gikk til: Mesta A/S
Utlagt: 11.10.2005
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 11.11.2005
Bergen kommune Opparbeidelse av turvei
Utlagt: 26.08.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 10.10.2005
Statsbygg Infrastruktur Fornebu. Prosjekt 99006 - K20009 Sentralparken
Utlagt: 16.09.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 03.10.2005
Stortingets administrasjon Stortinget - Drift og skjøtsel av uteanlegg
Utlagt: 01.09.2005
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 30.09.2005
Stavanger kommune Innkjøp av naturstein til Tusenårsstedet
Utlagt: 29.08.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 30.09.2005
Omsorgsbygg Oslo KF Holtet Barnehage
Utlagt: 07.09.2005
Fylke: Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 29.09.2005
Iveland menighetsråd Utvidelse av Iveland kirkegård
Anbudet gikk til: Knut Oveland A/S, 4855 Froland
Utlagt: 19.09.2005
Fylke: Sogn og Fjordane Frist påmelding:   Frist innlevering: 29.09.2005
Eid kyrkjelege fellesråd Arbeid på Kjølsdalen kyrkjegard
Utlagt: 10.08.2005
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 22.09.2005
Stavanger kommune Prekvalifisering for deltakelse i begrenset anbuds- konkurranse for bygging av Stavanger Torg del 1 med opsjonsmulighet for bygging av Stavanger Torg del 2.
Utlagt: 25.08.2005
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 20.09.2005
Statens vegvesen Fv.411 Tastagate, miljøgate - 2005-48822
Utlagt: 01.09.2005
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 20.09.2005
Statens vegvesen Region vest Miljøgate Rv 44 Egersund - 200548431
Utlagt: 17.08.2005
Fylke: Finnmark Frist påmelding:   Frist innlevering: 16.09.2005
Deanu gielda/Tana kommune Sentrumsopprusting Tana bru sentrum
Utlagt: 08.09.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:  16.09.2005 Frist innlevering: 
Asker kommune Holmen idrettspark, kunstgressbane for fotball
Utlagt: 05.08.2005
Fylke: Østfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 13.09.2005
Fredrikstad kommune Lekeplassutstyr, Inneleker,Uteleker/Sykler og Idretts- og aktivitetsutstyr
Utlagt: 26.08.2005
Fylke: Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 09.09.2005
Flekkefjord kommune Elvepromenaden i Flekkefjord sentrum
Utlagt: 10.08.2005
Fylke: Trøndelag Frist påmelding:   Frist innlevering: 05.09.2005
Frosta kommune Utomhusanlegg Frosta skole
Utlagt: 10.08.2005
Fylke: Trøndelag Frist påmelding:   Frist innlevering: 05.09.2005
Frosta kommune Utomhusanlegg Frosta skole
Utlagt: 26.07.2005
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 02.09.2005
Bergen kommune Byparken - opprustning - byggetrinn 2
Utlagt: 11.07.2005
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 02.09.2005
Universitetet i Bergen Opparbeidelse av en Japansk hage
Utlagt: 19.08.2005
Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 31.08.2005
Drammen kommune Grunnarbeider mm. for kunstgressbane i Løkkebergparken
Utlagt: 29.06.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 30.08.2005
Ullevål Universitetssykehus HF KIS 1029 Utomhusarbeider
Utlagt: 07.07.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 29.08.2005
Ullevål universitetssykehus Rammeavtale snøbrøyting/strøing
Utlagt: 11.07.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 29.08.2005
Universitetet i Oslo Botanisk Hage - Restaurering av andedam
Utlagt: 03.08.2005
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 29.08.2005
Masfjorden kyrkjelege fellesråd Utvidelse av Solheim kyrkjegard
Utlagt: 04.08.2005
Fylke: Østfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 26.08.2005
Fredrikstad kommune Avløpssanering Torvgaten, Gamlebyen
Utlagt: 18.07.2005
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 25.08.2005
Rennesøy kommune Anlegg/Opparbeidelse av utvidet gravfelt 
Utlagt: 07.07.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 23.08.2005
Statens vegvesen region sør E 18 Høvik-Frydenhaug, prosjektering grøntanlegg
Utlagt: 04.07.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 22.08.2005
Bærum kommune Snørydding og strøing
Utlagt: 12.07.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 22.08.2005
Asker kommune Østenstad kirkegård
Utlagt: 02.08.2005
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 22.08.2005
Klepp kommune Bygging fotballbaner med grus- og gressdekke.
Utlagt: 21.07.2005
Fylke: Finmark Frist påmelding:   Frist innlevering: 19.08.2005
Vadsø kommune Utskifting av VA-anlegg m.m. i sentrumsområdet i Vadsø by - Tiltak i 2005
Utlagt: 20.06.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.08.2005
Asker kommune Borgen Nærmiljøsenter, idrettsbaner og gang-/ sykkelvei
Utlagt: 04.08.2005
Fylke: Møre og Romsdal Frist påmelding:   Frist innlevering: 12.08.2005
Frei kommune Tilbud på planleggingstjenester for opparbeidelse av gravplasser
Utlagt: 04.07.2005
Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 12.08.2005
Bamble kommune Ballbinge til Grasmyr ungdomsskole.
Utlagt: 04.08.2005
Fylke: Nordland Frist påmelding:   Frist innlevering: 12.08.2005
Statens vegvesen Region Nord Miljøgate Fauske, Opparbeidelse av miljøgate
Utlagt: 12.07.2005
Fylke: Oppland Frist påmelding:   Frist innlevering: 10.08.2005
Foreldreutvalget ved Midtbygda skule Anskaffelse av ballbinge
Utlagt: 07.06.2005
Fylke: Oppland Frist påmelding:   Frist innlevering: 10.08.2005
Ringebu kommune Innhenting av tilbud på Vintervedlikehold
Utlagt: 15.06.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 10.08.2005
Nes Kommune Opprusting av Jernbanegata, Årnes
Utlagt: 14.06.2005
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 09.08.2005
Trondheim kommune Kunstgrasdekke på Havstadbanen
Utlagt: 14.06.2005
Fylke: Troms Frist påmelding:   Frist innlevering: 08.08.2005
Troms fylkeskommune Breivika videregående skole
Utlagt: 06.06.2005
Fylke: Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 09.08.2005
Vest-Agder fylkeskommune Tangen videregående skole, landskapsarkitekt
Utlagt: 05.07.2005
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 08.08.2005
Trondheim kommune Prekvalifisering, prosjektering av park og gårdsrom
Utlagt: 04.07.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 08.08.2005
Bærum Kommune Rehabilitering av gravfelt på Haslum kirkegård
Utlagt: 28.06.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 05.08.2005
Jernbaneverket Utbygging Kjelsås stasjon, ny sideplattform og utomhusarbeider
Utlagt: 08.06.2005
Fylke: Buskerud Frist påmelding:  24.06.2005 Frist innlevering: 04.08.2005
Drammen kommune Nærmiljøanlegg med ballbinge - Svensedammen skole
Utlagt: 24.06.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 25.07.2005
Nye Ahus Prekvalifisering 6901 Utomhus
Utlagt: 09.06.2005
Fylke: Østfold Frist påmelding:  18.07.2005 Frist innlevering: 25.07.2005
Kirkelig fellesråd i Sarpsborg Utvidelse av Varteig kirkegård
Utlagt: 22.06.2005
Fylke: Nordland Frist påmelding:   Frist innlevering: 25.07.2005
Statens vegvesen Region nord Miljøgate Fauske
Utlagt: 04.07.2005
Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 18.07.2005
Drammen kommune Rehabilitering av fontene i Drammen Park
Utlagt: 29.06.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.07.2005
Oslo kommune Blomsterløk 2005
Utlagt: 12.07.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.07.2005
Oslo kommune-Bydel Gamle Oslo Innkjøp av utendørs lekeapparater og montering 
Utlagt: 21.06.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:  06.07.2005 Frist innlevering: 
Oslo kommune Innkjøp av utendørs lekeapparater og montering av disse samt anleggsarbeider
Utlagt: 01.06.2005
Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 05.07.2005
Drammen kommune Strandpromenaden 2005
Utlagt: 24.05.2005
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 04.07.2005
Trondheim kommune Sjetnemarka bydelspark
Utlagt: 09.06.2005
Fylke: Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 04.07.2005
Lillesand kommune Bygging av nærmiljøanlegg, Nedre Hestheia
Utlagt: 15.05.2005
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 03.07.2005
Kirkelig fellesråd i Melhus Utvidelse av Melhus kirkegård
Utlagt: 15.06.2005
Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 01.07.2005
Porsgrunn kommune Ballbinge ved Østsiden skole
Utlagt: 09.06.2005
Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 30.06.2005
Skien kirkelige fellesråd Nordre gravlund - ferdigstilling av utvidelse
Utlagt: 17.01.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 30.06.2005
Gravferdsetaten, Oslo kommune Levering av edelgrangreiner
Utlagt: 02.05.2005
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 30.06.2005
Høgskolen i Nord-Trøndelag Tursti på HiNTs områder på Røstad
Utlagt: 04.05.2005
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 29.06.2005
Karmøy kommune Anskaffelse av lekeplassutstyr
Utlagt: 09.05.2005
Fylke: Frist påmelding:   Frist innlevering: 29.06.2005
Lenvik kommune Finnfjord kirkegård - utvidelse
Utlagt: 07.06.2005
Fylke: Nordland Frist påmelding:   Frist innlevering: 29.06.2005
Bodø kommune Bodøsjøen grendelekeplass
Utlagt: 17.06.2005
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 28.06.2005
Stavanger kommune Landskapsarkitekttjenester
Utlagt: 13.06.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 27.06.2005
Bærum Kommune Høvik skole nærmiljøanlegg
Utlagt: 30.05.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 25.06.2005
Aker universitetssykehus HF Levering og montering av ballbinge og sandvolleyball bane på Gaustad
Utlagt: 08.06.2005
Fylke: Tønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.06.2005
Meløy kommune Kjøp av Ballbinge
Utlagt: 20.05.2005
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 22.06.2005
Nærøy kommune Opparbeiding av sentrumsgata i Kolvereid til miljøgate
Utlagt: 31.05.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 20.06.2005
Velforeningen Sole Skog III Anskaffelse av ballbinge
Utlagt: 07.06.2005
Fylke: Tønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 17.06.2005
Trondheim kommune Lade skole utomhusarbeider
Utlagt: 25.05.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 16.06.2005
Universitetet i Oslo Bygningsmessige arbeider
Utlagt: 07.06.2005
Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.06.2005
Vinje kommune Fornying av Rauland sentrum
Utlagt: 18.05.2005
Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 13.06.2005
Skien kommune og Telemark fylkeskommune
Skien Fritidspark / ny videregående skole på Moflata
Utomhus i hovedentreprise K201
Utlagt: 19.05.2005
Fylke: Nordland Frist påmelding:   Frist innlevering: 13.06.2005
Gildeskål kommune Klippfisktorget, Inndyr sentrum
Utlagt: 06.06.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 13.06.2005
Omsorgsbygg Oslo KF Lekeplassutstyr 10 barnehager
Utlagt: 01.06.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 13.06.2005
Haslum skole FAU Grunnarbeider og bygging av rullebrett-og turnanlegg
Utlagt: 03.06.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 10.06.2005
Ås kommune Ballbinge
Utlagt: 04.05.2005
Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 09.06.2005
Skien kommune Eiendomsenheten Skien kommune - Ny ungdomsskole på Mæla
Utlagt: 09.05.2005
Fylke: Møre og Romsdal Frist påmelding:   Frist innlevering: 09.06.2005
Statens vegvesen Region midt Rv 60 Miljøtiltak Aure sentrum
Utlagt: 27.04.2005
Fylke: Vestfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 08.06.2005
Larvik kommune Månejordet nærmiljøanlegg, fase 1.
Utlagt: 23.05.2005
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 08.06.2005
Statsbygg Vest Skjøtsel av utomhusanlegg, Bergensområdet
Utlagt: 18.05.2005
Fylke: Troms Frist påmelding:   Frist innlevering: 06.06.2005
Karlsøy kommune Anskaffelse av ballbinge
Utlagt: 14.04.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 03.06.2005
Asker kommune Ballbinger 2005
Utlagt: 04.05.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 01.06.2005
Oslo kommune Utemøbler til Midtåsenhjemme (sykehjem)
Utlagt: 03.05.2005
Fylke: Østfold Frist påmelding:  13.05.2005 Frist innlevering: 01.06.2005
Movar IKS Utomhusarbeider Vansjø Vannverk
Utlagt: 18.05.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 01.06.2005
Ullensaker kommune Kunstgressbane for fotball på Kløfta
Utlagt: 26.04.2005
Fylke: Østfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 31.05.2005
Fredrikstad kommune Rehabilitering av utomhusarealene på Gudeberg skole
Utlagt: 20.05.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 31.05.2005
Haugtun skole Ballbinge Haugtun skole
Utlagt: 06.04.2005
Fylke: Troms Frist påmelding:   Frist innlevering: 27.05.2005
Ibestad kommune Vintervedlikehold av kommunale veger på Andørja
Utlagt: 28.04.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 27.05.2005
Boligbygg Oslo KF Gårdsromsopparbeidelse i boligeiendom i Oslo
Utlagt: 23.05.2005
Fylke: Sogn og Fjordane Frist påmelding:   Frist innlevering: 27.05.2005
Eid kommune Opprusting av Eidsgata (2. gongs utlysing)
Utlagt: 02.05.2005
Fylke: Finnmark Frist påmelding:   Frist innlevering: 26.05.2005
Vadsø Kommune Ny krøllgressbane
Utlagt: 21.04.2005
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:  10.05.2005 Frist innlevering: 25.05.2005
Statens vegvesen Ny E6 Melhus, Parsell Nord, Plantearbeider
Utlagt: 26.04.2005
Fylke: Møre og Romsdal Frist påmelding:   Frist innlevering: 25.05.2005
Vanylven kommune Utviding Syvde Kyrkjegard
Utlagt: 27.04.2005
Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 25.05.2005
Sigdal kirkelige fellesråd Holmen kirkegård. Dreneringsanlegg på kirkegård.
Utlagt: 27.04.2005
Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 25.05.2005
Sigdal kirkelige fellesråd Holmen kirkegård. Dreneringsanlegg på kirkegård.
Utlagt: 19.05.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 25.05.2005
Rælingen Kommune Ballbinge
Utlagt: 15.04.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 25.05.2005
Undervisningsbygg Oslo KF Holmlia skole - utearealprosjekt 2005
Utlagt: 15.04.2005
Fylke: Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.05.2005
Fellesrådet for Holt Prestegjeld Utvidelse av Tvedestrand kirkegård
Utlagt: 02.05.2005
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.05.2005
Stavanger kommune Opparbeidelse av ballbinger
Utlagt: 25.04.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 20.05.2005
Post- og teletilsynet Opparbeidelse av utomhusområde
Utlagt: 22.04.2005
Fylke: Møre og Romsdal Frist påmelding:   Frist innlevering: 20.05.2005
Rindal kommune Tilbud på snørydding og sandstrøing
Utlagt: 22.04.2005
Fylke: Telemark Frist påmelding:  12.05.2005 Frist innlevering: 19.05.2005
Porsgrunn kommune Brevik skole og barnehage. Utomhusarbeider
Utlagt: 18.04.2005          kunngjort Drammens Tidende 14. april 2005
Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 
Mesta AS Leie av lastebiller, traktorer og øvrige maskiner
Utlagt: 02.05.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 13.05.2005
Bærum Kommune Kunstgress Hosle
Utlagt: 25.04.2005
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 13.05.2005
Fedje kommune Utvidelse av eksisterende gravplass
Utlagt: 11.04.2005
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 13.05.2005
Studentsamskipnaden i Trondheim Korsgata-nye studentboliger
Utlagt: 15.04.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 11.05.2005
Oslo Kommune 18-SAM-2005, Rehabilitering av Brugata
Utlagt: 21.03.2005
Fylke: Sogn og Fjordane Frist påmelding:   Frist innlevering: 10.05.2005
Statens vegvesen Region vest Miljøgate Eide sentrum og rasteplasser Lussand og Bjelkaneset
Utlagt: 15.04.2005
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 09.05.2005
Austevoll kommune Eidsbøen kunstgressbane
Utlagt: 10.03.2005
Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 09.05.2005
Drammen kommune Park Vinterdrift vei, gater, torg og plasser 2005 - 2009
Utlagt: 29.04.2005
Fylke: Østfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 06.05.2005
Hvaler kommune Hvaler Rådhus - utomhusarbeider
Utlagt: 29.03.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 06.05.2005
Oslo kommune, Friluftsetaten Prekvalifisering-Skjøtsel og drift av parker og friområder
Utlagt: 13.04.2005
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 06.05.2005
Helse Nord-Trøndelag HF Utomhusarbeider Sykehuset Levanger
Utlagt: 07.04.2005
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 04.05.2005
Time kommune Skateanlegg til Bryne Ungdomsskule
Utlagt: 22.04.2005
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 04.05.2005
Skaun kommune Grøntplan Rv 709
Utlagt: 13.04.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 04.05.2005
Statens vegvesen Region øst Rv 172 MPG Sørumsand
Utlagt: 09.03.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 02.05.2005
Bærum Kommune  Rehabilitering av deler av Ankerveien
Utlagt: 20.04.2005
Fylke: Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 02.05.2005
Lindesnes kommune Aktivitetesområde med opparbeidelse av badeplass, ballbane, parkmessig opparbeidelse
Utlagt: 22.02.2005
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 30.04.2005
Statsbygg vest Gamlehaugen - Skjøtsel av utearealer
Utlagt: 11.04.2005
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 29.04.2005
Statsbygg Vest Anleggsgartnerarbeider ved Høgskulen Stord/Haugesund
Utlagt: 13.04.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 29.04.2005
Gommerud skole Ballbinge Gommerud skole
Utlagt: 19.04.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 29.04.2005
Asker kommune Eiendomsforvaltningen Risenga Idrettspark, Utearealer
Utlagt: 10.03.2005
Fylke: Buskerud Frist påmelding:  29.04.2005 Frist innlevering: 
Ringerike Sykehus HF Kjøp av Håndverkstjenester
Utlagt: 11.03.2005
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 28.04.2005
Sandnes kommune Buggeland skole
Utlagt: 04.04.2005
Fylke: Trøndelag Frist påmelding:   Frist innlevering: 28.04.2005
Statsbygg Midt-Norge Servicebygg Nidaros Domkirke - E70 Utomhusanlegg
Utlagt: 14.04.2005
Fylke: Vestfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 27.04.2005
Sykehuset i Vestfold HF Hovedutbyggingen SiV, 6.  Utendørsarbeider
Utlagt: 23.03.2005
Fylke: Møre og Romsdal Frist påmelding:   Frist innlevering: 27.04.2005
Sunndal kommune Uteomhusområde Sande skole
Utlagt: 23.03.2005
Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 25.04.2005
Sykehuset Telemark HF Utearealer ved bygg 53 - Moflata
Utlagt: 30.03.2005
Fylke: Nordland Frist påmelding:   Frist innlevering: 25.04.2005
Moskenes Kommune Ballbinge til Moskenes kommune
Utlagt: 07.04.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 25.04.2005
Oslo kommune, Gravferdsetaten Vedlikehold av 25 kirkeparker i Oslo
Utlagt: 13.04.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 25.04.2005
Undervisningsbygg Oslo KF Abildsø skole - ballbinge / ballbane, med grunnarbeider
Utlagt: 05.04.2005
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 22.04.2005
Tustna kommune Ball-binge, Sør Tustna skole
Utlagt: 15.04.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 22.04.2005
Park og idrett Oslo KF Jord og sandprodukter
Utlagt: 18.04.2005
Fylke: Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 22.04.2005
Arendal kommune Sansehage His bo- og omsorgssenter
Utlagt: 16.03.2005
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 20.04.2005
Spydeberg kommune Ballbinger
Utlagt: 23.03.2005
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 20.04.2005
Suldal kommune Vurdering om kjøp av kantklipping av kommunale veier
Utlagt: 11.04.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 19.04.2005
Oslo kommune, Friluftsetaten Etablering av badeplass, Mosseveien
Utlagt: 15.03.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 19.04.2005
Oslo kommune  Opparbeidelse av fellesgårdsrom
Utlagt: 14.04.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 18.04.2005
Omsorgsbygg Oslo KF Kjøp av Vaktmestertjenester
Utlagt: 07.04.2005
Fylke: Vestfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 18.04.2005
Svelvik kommune Vintervedlikehold, brøyting og strøing
Utlagt: 17.03.2005
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 18.04.2005
Statens vegvesen Opparbeidelse og skjøtsel av grøntanlegg
Utlagt:  22.03.2005
Fylke: Nordland Frist påmelding:   Frist innlevering: 18.04.2005
Rana kommune Mo barnehage - utomhusanlegg
Utlagt: 11.04.2005
Fylke: Sogn og Fjordane Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.04.2005
Flora kommune Nye Kunsstgressbaner i Florø stadion og Eikefjord
Utlagt: 08.03.2005
Fylke: Møre og Romsdal Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.04.2005
Surnadal Golfklubb Surnadal Golfpark - opparbeiding av golfbane
Utlagt: 29.03.2005
Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.04.2005
Skien Kommune Eiendomsenheten Masseplanting
Utlagt: 22.03.2005
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.04.2005
Bergen kommune E2 Kunstgress og  utstyr
Utlagt: 06.04.2005
Fylke: Troms Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.04.2005
Harstad kommune Nytt kunstgress - Harstad stadion
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 14.04.2005
Undervisningsbygg Oslo KF Stig skole - utearealprosjekt 2005
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 13.04.2005
Sauda kommune Rehabilitere gressbanen på Sauda stadion
Fylke: Østfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 12.04.2005
Rygge Kommune Blomsterstien
Fylke: Troms Frist påmelding:   Frist innlevering: 11.04.2005
Statens vegvesen Region nord Miljøgate Myre
Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 11.04.2005
Åmot Idretteforening Åmot Stadion - Kunstgressbane
Fylke: Vestfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 08.04.2005
Horten Kommune Grunnarbeider, gressteppe og flomlys for ny kunstgressbane
Fylke: Østfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 08.04.2005
Styringsgruppa Prekvalifisering - Byrommet i Askim
Fylke: Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 08.04.2005
Kristiansand kommune Justvik kunstgressbane
Fylke: Sogn og Fjordane Frist påmelding:   Frist innlevering: 08.04.2005
Eid kommune Opprusting av Eidsgata
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 07.04.2005
Undervisningsbygg Oslo KF Midtstuen skole - utearealprosjekt 2005
Fylke: Møre og Romsdal Frist påmelding:   Frist innlevering: 05.04.2005
Tingvoll kommune Opparbeiding av miljøgate og plasser i Tingvoll sentrum
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 05.04.2005
Oslo kommune, Friluftsetaten Montering av granittdekke, Nobels Fredssenter
Fylke: Sogn og Fjordane Frist påmelding:   Frist innlevering: 01.04.2005
Stryn Kyrkjelege Fellesråd Utviding av Nedstryn og Olden kyrkjegard
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 01.04.2005
Statens vegvesen Skjøtsel av grøntområder E6 Hell - Halsøen
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 31.03.2005
Statsbygg Vest Skjøtsel av utomhusanlegg Sjøgarden, Lofthus
Fylke: Møre og Romsdal Frist påmelding:   Frist innlevering: 30.03.2005
Frei Kommune Omsundet Aktivitetspark, kunstgressbane
Fylke: Østfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 30.03.2005
Byrommet i Askim KANSELLERT: Byrommet i Askim
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 29.03.2005
Ullensvang herad Fornying og utbedring i Nå sentrum
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 28.03.2005
Statens vegvesen Region Øst Miljøgate Vollen, Asker
Fylke: Troms Frist påmelding:   Frist innlevering: 25.03.2005
Tromsø kommune Levering av sommerblomster
Fylke: Trønderlag Frist påmelding:  23.03.2005 Frist innlevering: 25.03.2005
Skaun kommune Grøntanlegg Saltnesstranda
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 21.03.2005
Oslo kommune, Friluftsetaten Rehabilitering ved Torvbakkgata
Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 18.03.2005
Drammen kommune Eikholt - Hammerdammen, grøntanlegg
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 17.03.2005
Statens vegvesen Region vest Ombygning og opprustning av gaten
Fylke:  Møre og Romsdal Frist påmelding:  15.03.2005 Frist innlevering: 
Stranda kommune Stranda sentrum - prosjektering miljøgate
Fylke: Norland Frist påmelding:  15.03.2005 Frist innlevering: 
Vefsn Kommune Olderskog Kunstgressbane
Fylke: Vestfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.03.2005
Larvik kommune Bygging av ballbinge
Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.03.2005
Drammen kommune Skjøtsel av grøntanlegg
Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 14.03.2005
Statens vegvesen Drangedalsveien Rundkjøring
Fylke: Norland Frist påmelding:  11.03.2005 Frist innlevering: 
Vågan Kommune Kunstgress Stranda stadion
Fylke: Akershus Frist påmelding:  11.03.2005 Frist innlevering: 
Ås kommune Ombygging av fotball- og friidrettsbanen på Ås Stadion
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 09.03.2005
Oslo kommune Opprusting av Mølleparken
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 08.03.2005
Statsbygg Vest Skjøtsel av utomhusanlegg Haugesund
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 08.03.2005
Statsbygg Vest Skjøtsel av utomhusanlegg Stord
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 08.03.2005
Statsbygg Vest Skjøtsel av utomhusanlegg
Fylke:  Sogn og Fjordane Frist påmelding:   Frist innlevering: 03.03.2005
Statens vegvesen Region vest Håkonsgaten. Ombygging og opprusting av gata
Fylke:  Vestfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 02.03.2005
Statens vegvesen Region sør Storgata Horten-Legging av brostein
Fylke:  Østfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 01.03.2005
Statens vegvesen Region Øst Rasteanlegg Svingenskogen
Fylke:  Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 01.03.2005
Eidsvåg IL Kunstgressbane i Eidsvåg
Fylke:  Vestfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 01.03.2005
Sandefjord kommune Behandling av kvist og hageavfall
Fylke:  Hordaland Frist påmelding:  01.03.2005 Frist innlevering: 
Odda kommune Odda stadion, kunstgras
Fylke:  Telemark Frist påmelding:  01.03.2005 Frist innlevering:
Skien kommune Ny videregående skole på Moflata
Fylke:  Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 28.02.2005
Hitra Kommune Fillan sentrum, vedlikehold av utearealer
Fylke:  Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 28.02.2005
Porsgrunn kommune Utomhusarbeider for Vestsiden oppvekstsenter
Fylke:  Møre og Romsdal Frist påmelding:   Frist innlevering: 28.02.2005
Molde kommune Rådhusplassen - oppgradering
Fylke:  Oppland Frist påmelding:  18.2.2005 Frist innlevering: 25.02.2005
Jevnaker kommune Møteplass Namdalseid sentrum
Fylke:  Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 23.02.2005
Namdalseid kommune Møteplass Namdalseid sentrum
Fylke:  Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 22.02.2005
Trondheim kommune Opparbeidelse av leke- og grøntarealer
Fylke:  Østfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 21.02.2005
Moss kommune Innkjøp og legging av betongheller utendørs
Fylke: Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 20.02.2005
Froland kommune Aktivitetsløype for barn og ungdom
Fylke: Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 20.02.2005
Froland kommune Aktivitetsløype for barn og ungdom
Fylke: Oppland Frist påmelding:   Frist innlevering: 18.02.2005
Jevnaker kommune Kunstgressbane Jevnaker Stadion
Fylke:  Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 18.02.2005
Statens vegvesen, Region Øst Rundkjøring Mosseveien-Oslogate
Fylke:  Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 16.02.2005
Erdal Idrettslag Legge kunstgress
Fylke:  Vestfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.02.2005
Holmestrand kommune Utomhusarbeider fisketorget
Fylke: Troms Frist påmelding:   Frist innlevering: 14.02.2005
Gravferdsetaten, Oslo kommune levering av Calluna vulgaris Afrodite
Fylke:  Vestfold Frist påmelding:  11.02.2005 Frist innlevering: 
Vestfold fylkeskommune Landskap - terrengarbeidet Østre Bolærne
Fylke:  Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 10.02.2005
Lindås kyrkjelege fellesråd Utvidelse av Seim kyrkjegard
Fylke:  Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 08.02.2005
Oslo kommune Montering av granittdekke på Rådhusplassen
Fylke:  Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 07.02.2005
Skaun kommune Beplantning Rv 709 i Børsa
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 04.02.2005
Oslo kommune, Friluftsetaten Granittheller til Rådhusplassen
Fylke:  Akershus Frist påmelding:  02.02.2005 Frist innlevering: 
Ullensaker kommune Parkarbeider Herredshuset
Fylke:  Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 28.01.2005
Søgne kommune Opparbeidelse av friområde