Gamle hager
Fortidsminneforeningen har nylig utkommet med nytt hefte i serien "Gode Råd"
Denne gangen er tittelen: Gamle Hager.
Har du fått deg "gammel hage" eller skal utføre/planlegge inngrep i en gammel hage anbefales å lese dette hefte først. Det er velskrevet med mange gode bilder. Fortidsminneforeningen har bl. annet fått hjelp fra  Madelein von Essen, Mette Eggen og Cecilie Godager med heftet. I tillegg har flere andre hageentusiaster bidratt med artikler.
Fra Mette Eggens artikkel "Hus og hage hånd i hånd" tillater vi oss å sitere: Når vi har forstått hvordan hagen utviklet seg gjennom forskjellige stadier og med forskjellige eiere, er det også mulig å gå inn med bevarings- eller restaureringstiltak som både er overkommelige og som ikke vil ødelegge hagens karakter og egenart.
Innholdsfortegnelse Gamle hager her>>
Heftet som koster kr. 50,- for medlemmer og kr. 70,- for ikke medlemmer av Fortidsminneforeningen kan bestilles på tlf. 23 31 70 70, alternativt på 
e-post hovedadm@fortidsminneforeningen.no
Det anbefales samtidig å bestille Fortidsminneforeningens tidsskrift: Fortidsvern nr. 1/1999 "Historiske hager"  Liker du dette så hvorfor ikke ta med deg noe fra riksantikvaren: I serien Riksantikvarens informasjon om kulturminner finnes " Løsbladene" 2.2.2. Gamle hager: Undersøkelser og restaurering, og 2.2.1 Gamle steingjerder.
Det kan bestilles gratis på tlf. 22 94 04 00, e-post riksantikvaren@ra.no eller rett og slett leses/lastes fra riksantikvarens hjemmeside www.ra.

til Utemiljø.info>>

 

 

 

 

 

 

Innholdsfortegnelse:
Hus og hage hånd i hånd
Mette Eggen
Kortfattet historikk over hagestilene i Norge
Madeleine von Essen
Tohundre år med norske hager
Magne Bruun
Prydplanter i gamle hager
Madeleine von Essen
Ganger og plasser i hagen
Mette Eggen
Porter og gjerder
Knut Langeland
Hagens utstyr
Geir Thomas Risåsen
Å gjenskape en gammel hage
Marit Brandtsegg
Hagearkeologi
Mette Eggen
Lover og andre retningslinjer
Mette Eggen

tilbake til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

*