SR-BR avd. GEOPRO, Kongsvingerveien 2040 Kløfta.
Tlf.: 63 94 87 50 - Faks: 63 94 87 22 - E-post se: www.geopro.no

     GEOPRO er en produktavdeling i konsernet AS Stavanger Rørhandel, AS Bergens Rørhandel og AS Nilsson VVS. Vi har lang erfaring og
spisskompetanse i bruken av geosyntetiske produkter og løsninger..
Konsernet er blant landets ledende rørgrossister, og har over 40
avdelinger i Norge med egen distribusjon. Det betyr at uansett hvor du
holder til, har vi en avdeling i nærheten.
     Konsernet satser på å utvikle spesialavdelinger, bl.a. innen vanning,
vannbehandling og havbruk. GEOPRO er en slik avdeling.
     De fagområdene vi arbeider innenfor er: Geoteknikk, Samferdsel,
Vedlikehold, Støy og Rassikring, Erosjons- og Flomsikring, Miljøtiltak
Park- og Idrettsanlegg.
     Av produkter vi markedsfører kan vi nevne: GEOPRO SI fiberduk, TENSAR geonett for jordarmering (bratte grønne skråninger) og veiarmering, Greenfix erosjonsmatter og plantematter (også planteduk), DURASEAL geomembraner og VETO rasteplasstoaletter.
     Vår styrke er: Komplett varesortiment på lager lokalt
Spisskompetanse på fagområdet
Lager ideer og løsningsforslag i forbindelse med
konkrete prosjekter
Installasjonsveiledning og prosjektoppfølging
     Ønsker du nærmere opplysninger om noen av våre produkter, eller forslag til løsninger på konkrete prosjekter, er det bare å kontakte oss. Vi står gjerne til tjeneste.