Skallet fra kakaobønnen har vist seg å være særdeles egnet som toppdekker til alle typer bed. Kakaobønneskallet er meget næringsrik og genererer denne næringen ned i jordsmonnet.

Ved Freia fabrikker i Oslo har man benyttet kakaobønneskal (Reg. varemerke biologisk kakaoflis) i nærmere 20 år som toppdekke og jordforbedringsmiddel. Jorden fremstår som meget porøs og næringsrik. Stedet er også kjent for sitt parkanlegg og sine bemerkelsesverdige skjønne roser.

Tomb Jordbruksskole i Råde har benyttet kakaoflis i mange år med glimrende resultater, som jorddekke og jordforbedring. I tillegg til disse egenskapene holder biologisk kakaoflis ugress nede, reduserer vanningsbehovet og gir en meget pen bakgrunn til roser, stauder og andre blomsterbed.
.

Varedeklarasjon

Varenavn: Biologisk Kakaoflis. Leveres i pall à 40 sekk x 60 L, eller pall â 2m3 (Stor-sekk).
Varetype: Organisk jordforbedringsmiddel.
Sammensetning: 100% kakaobønneskall.
Dekningsgrad: 60L dekker fra 2-4 m2. (2 ved etablering)
2m3 dekker fra 40-100 m2 (40 ved etablering)

Kjemiske og Fysiske parameter:

PH   4,9 4,9
Lednignsevne (SSE)   ca. 8,5 ms/cm
Tørrstoff (TS) 87-93 %
Organisk innhold 93 %
Nitrogen (N) Total 2,50 %
Herav nitrat og amoniumnitrogen 0,05
Fosfor (P-AL) 0,26 %
Kalium (K-AL) 2,02 %
C/H-forhold ca. 18

  Bruksveiledning

Bruksområder.
Blomsterbed
Midtrabatter
Store skråninger
Kirkegård bed
Parkanlegg
Betongkasser i gågater
Kjøkkenhaver
Biologisk Kakao Flis kan også blandes direkte i jorden med inntil 20 %

Storsekk.
Til proffmarkedet leverer vi storsekk à 2000 L med 4 løfteører på toppen som gjør det enkelt å losse av lastebilen eller tilhengeren. Sekken veier ca. 500 kg.
Lagres tørt.

Brukerveiledning ved etablering av bed.
Luk bedet på vanlig måte før kakaoflisen legges ut.
Etableringslaget skal være va. 5 cm.
Bruk f.eks. en lett aluminiumsspade for å kaste det ut direkte i bedet.
Ved sterk vind er det fortsatt mulig å strø kakaoflisen ut, men vann umiddelbart slik at det fester seg.

Første gang vanning ved etablering.
Kakaoflisen gjennomvaskes med en gang etter at den er lagt ut. Det er ca. 90 % tørrstoff i kakaoflis. Kontrollerer at gjennomvanning er fullført.

Vedlikehold av bed om våren.
Erstatt kompostert kakaoflis, slik at laget på va. 5 cm. opprettholdes, erfaringsmessig er dette 1-3 cm.
Ikke kultiver, kun etterfull kakaoflis.
Sommerplanter kan du sette i hullet etter fjordårets blomster.

Vedlikehold av bed på høsten.
Nå skal det ikke være nødvendig med annet enn å ta opp sommerblomstene. La hullet etter planten være!

Ugress.
Etter etableringen vil noe ugress komme opp. Dra opp det lille som kommer, som du har gjort tidligere.
Ved bruk av kakaoflis vil jorden etter hvert bli meget porøs.
Meitemark og mikroorganismer trives godt.
Ugresset løsner lettere enn tidligere.
Dette gjelder også løvetann og skvallerkål. Ved å luke godt før førstegangsetablering blir resultatet best. Etter hvert som jorden blir porøs av kakaoflis, avtar ugressproblemet med inntil 80-90 %. Der en vet det er tøft ugress, er det viktig å legge ut 5 cm. kakaoflis.

Gjødsling.
Det er i de aller fleste tilfeller unødvendig.

Vanning etter etablering.
Dersom det ikke er en veldig tørr sommer, vil det kun være under takutstikk o.l. som det er nødvendig med noe sørlig ettervanning ut over i sesongen.

Hvorfor bruke kakaoflis.
Framatisk reduksjon av luking- gjødsling og vanning.
Planter og blomster blir frodigere enn de nonen gang har vært!
Kakaoflisens jordforbedringsegenskaper er helt unike.
Kultivering vår og høst er ikke nødvendig.

Miljø.
Kakaoflis inneholder overhode ikke noe restverdier av pestesider, med andre ord et miljøprodukt.
Ved større utlegg kan kakaoflis stove noe. Bruk derfor ansiktsmaske/støvfilter.


 

Universaljord