Gamleveien 75  Nedre Haug gård
1350 Lommedalen
Tlf    67560219
Fax   67800740
Mob. 90550638
E-mail: baerum@ferdigplen.no

 

LEGGEANVISNING FERDIGPLEN

UNDERLAG:  Forarbeidet er det samme som ved såing d.v.s. 10-15 cm jord, plane flater, fast gjennomarbeidet og næringsrik jord. Grav opp eller fres jorden, gjødsle, planèr og komprimer. Har du en gammel plen kan du alternativt legge min. 5 cm jord oppe på den gamle plenen, finplanere og legge ny plen.

TORV:  Forarbeidet må være klart når ferdigplenen leveres / hentes. Ferdigplen er levende ferskvare og må legges i løpet av 1-2 døgn avhengig av temperaturen. Jo varmere det er, jo raskere må den legges ut. For at den skal feste seg raskest mulig, må jorden ha en porøs, men fast og jevn overflate som gressrøttene lett kan gro ned i. Det kan være lurt å rake over jorden rett før ferdigplenen legges.

LEGGING:  Begynn med å legge en rett rekke langs den ene kanten av jordstykket. Neste rekke legges i forband d.v.s. slik at tverrskjøtene forskyves og ikke møtes

Legg stykkene så tett inntil hverandre som mulig, men kantene må ikke overlappe. Eventuelt trim med en vanlig kjøkkenkniv.

Dersom stykkene er av ujevn tykkelse må det justeres med jorden under. Fyll på eller fjern jord. Ikke bank med for eksempel en spade, det gjør jorden for hard og hindrer vekst.

FUGING: Om du har vært uheldig med noen av skjøtene mellom de forskjellige stykkene, kan de fylles med jord som trykkes godt fast. Det er viktig for å unngå at kantene tørker ut og at stykkene trekker seg sammen. Normalt er det ikke nødvendig å fuge.

VANNING:  Ferdigplenen og jordsmonnet må gjennomvannes grundig straks den er lagt. På store arealer startes vanningen når et passende stykke er ferdig lagt. Plenen må holdes jevnt fuktig i de to-tre første ukene etter legging. Det er viktig at den aldri tørker ut i denne perioden. Etter 4-5 uker vil plenen være like godt etablert som en gammel plen.

BRUK:  Heller ikke ferdigplen bør brukes med en gang. Den tåler tråkk etter et par dager, men bør strengt tatt få hvile i 4-5 uker før den utsettes for full slitasje.

KLIPPING:  Klipp plenen når gresset er 5-6 cm. Klipp aldri kortere enn 3 cm.

GODE RÅD OM STELL AV DIN NYE PLEN

GJØDSLING VÅR OG SOMMER.
For å få en grønn, frisk og slitesterk plen er det viktig å tilføre næring. Før veksten setter i gang om våren (april – mai) skal du foreta en grunngjødsling. Bruk 5-8 kg fullgjødsel (Blåkorn) pr. 100 m2. Vann rikelig etter gjødslingen slik at vannet løser opp gjødselkornene og trekker ned i bakken.
Midt på sommeren (juli – august) må plenen ha tilleggsgjødsel. Det anbefales å bruke kalksalpeter som er en nitrogengjødsel, 3 kg pr. 100 m2.  Det sikrer en god grønnfarge og kraftig vekst. 
På sensommeren / høsten (september – oktober) bør plener som klippes ofte tilleggsgjødsles med fullgjødsel, 2 kg pr. 100 m2.
Kalk tilføres etter behov hvert år. Er du i tvil kan du ta en jordanalyse. Jordprøveposer får du kjøpt på hagesentrene. Gressplanter er ikke spesielt kravstore, men har best vekst når jorda er svakt sur (pH 5,5 – 6,5).

PLENEN OG DE FIRE ÅRSTIDENE

VÅR:            Når det har tørket opp, raker du over plenen og fjerner planterester. Dermed  får du fjernet en del av det tørre gamle gresset og sikrer gode vekstforhold for det nye.

SOMMER:     Klipp regelmessig, men aldri for kort.  Klipper du så ofte at gresset kan bli liggende er det en fordel, det blir tilbakeført som næring.
Vann sjelden, men rikelig. Det skal tilsvare rotbløyte. Dermed vil røttene trekke nedover og plenen tåler bedre uttørking.

HØST:          Rak over plenen. Siste klippingen foretas i øverste posisjon på klipperen.  Kort gress tåler vinteren dårligere enn halvlangt.

VINTER:       Unngå tråkk på plenen.  Strø på kalk mot isbrann.

Prisliste 2002  

Kvantum   m2 Pris Inkl. mva.
1    -      60    Kr          50,-
61    -     360 Kr          40,-
361    -   1000 Kr          35,-
1000  og over Avtales

Prisene gjelder fritt opplastet Lommedalen              

Paller belastes med kr 50 pr stk   

( 60 m2 pr pall)

Levering /frakt avtales.

Vi har biltilhengere for utlån