anlgart

Anleggsgartneren
-en miljøskapende håndverker


Et yrke som er miljøskapende og miljøbevarende.
Anleggsgartneren kan med sine biologiske og tekniske kunnskaper bygge og vedlikeholde alle typer grøntanlegg.

Opplæringsmodell:

Lånekassen.    Lån eller stipend under læretiden?

<<tilbake til LINKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anlegg

A n l e g g s m a s k i n f ø r e r f a g e t
Anleggsmaskinførerens hovedoppgaver er kjøring av forskjellige anleggsmaskiner, gravemaskin, hjullaster, dumper, veghøvel, bulldoser og gravlaster. I tillegg til ulike typer arbeidsoppdrag med maskinene er ofte anleggsmaskinføreren involvert i variert anleggsarbeid som enklere stikking og nivellering. Vedlikehold og stell av anleggsmaskiner er også en narturlig del av anleggsmaskinførerens hverdag.
Grunnkurs
1 år
VK1
1 år
VK2/Bedrift
2 år
   

Byggfag

Anleggsmaskinfører

Anleggsmaskinførerfaget

Fagprøve

Teknisk
fagskole

Mekaniske fag

Lånekassen.    Lån eller stipend under læretiden?

<<tilbake til LINKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 


stein

S t e i n f a g e t
Steinfaget omfatter arbeid utført maskinelt og manuelt i steinindustribedrifter. Faget dekket et stort fagområde, fra uttak av steinblokker via bearbeiding til montering av ferdig produkt, f.eks. fasader. Faget har fire fordypningsområder:
Bruddvirksomhet, bearbeidingsindustri, skiferindustri og montering.
Grunnkurs
1 år
VK1
1 år
VK2/Bedrift
2 år
   

Byggfag

Steinfaget

Steinfaget

Fagprøve

Teknisk
fagskole

Lånekassen.    Lån eller stipend under læretiden?

<<tilbake til LINKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*