Treets Venner
c/o Det Norske Hageselskap
Postboks 53, Manglerud
0612 OsloI denne ”venneforeningen” er det plass til alle som er opptatt av trær som en del av vår kultur – botanisk,
landskapsmessig, arkitektonisk, historisk, symbolsk, i billedkunst og litteratur.

Treets venner ser det å fremme nyplanting i boligområder, arbeidsmiljøer og tettsteder som en like viktig oppgave som bevaring av verdifulle enkelttrær i landskapet. Informasjon om planting og vedlikehold, valg av ”rett tre på rett sted” står også på dagsorden.

Foreningen arrangerer årlige sommerturer til spesielt interessante grønne kulturmiljøer og inviterer til vår- og høstvandringer i Oslo og omegn. Til årsmøtet inviteres alltid en engasjerende foredragsholder og det er servering og sosialt samvær. Styremedlemmene gir til en viss grad svar på skriftlige spørsmål om trær og forholdene rundt dem.

Treets Venner ble stiftet i 1978, i kjølvannet av en landsomfattende treplantingsaksjon. Aksjonenresulterte bl. a. i at bortimot 200 000 trær kom i jorden. Treets Venner samarbeider med Norsk Trepleieforum om utgivelsen av Trepleie.
*

tilbake til ORGANISASJONER>>