Kilde til alle anbud: Norsk Lysningsblad (DOFFIN-database) hvis annet ikke er angitt.
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 02.03.2004
Statens vegvesen Vækerøveien-Ullernchausseen, rundkjøring og støyskj.
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 01.03.2004
Statsbygg Villa Grande - Utomhusarbeider
Fylke: Akershus Frist påmelding:  25.02.2004 Frist innlevering:
Bærum Kommune Ringstabekk skole, L710 Landskapsarbeider
Fylke: Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 23.02.2004
Flekkefjord kommune Sunde skole - Ombygging og rehabilitering
Fylke: Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 11.02.2004
Randaberg kommune Grødem kirkegård, etappe 1
Fylke: Akershus Frist påmelding:  15.1.2004 Frist innlevering: 06.02.2004
Asker kommune Vettre skole, utvidelse og ombygging
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 06.01.2004
Stord kommune Kunstgrasbane Vikahaugane
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 05.01.2004
Sandnes kommune Kjøp av sommerblomster
Fylke: Norland Frist påmelding:   Frist innlevering: 31.12.2003
Brønnøy kommune Planteleveranse Brønnøy Sykehjem og omsorgssenter
Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 22.12.2003
Drammen Eiendom KB Skjøtsel av grøntanlegg i rode 2 Landfalløye
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 19.12.2003
Statsbygg Forskningsveien 3, byggetrinn 2, K701 Utomhusanlegg
Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 18.12.2003
Drammen Drift KF Underentreprenør, Innleie maskiner, biler, utstyr
Fylke: Rogaland Frist påmelding:  18.12.03 Frist innlevering: 
IVAR IKS Henting og omsetning av biopellets og kompost.
Fylke: Rogaland Frist påmelding:  08.12.03 Frist innlevering: 18.12.2003
Klepp kommune Bygging av ny Klepp ungdomsskole
Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.12.2003
Stavanger kommune Planter og gartnertjenester
Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.12.2003
Oslo kommune Samferdselsetaten Nytt gate og fortausdekke på Karl Johans gate m/sidegater, prekvalifisering.
Fylke: Vest-Agder Frist påmelding:  10.12.03 Frist innlevering: 
Songdalen kommune Tunballen skole, nærmiljøanlegg
Fylke: Oslo Frist påmelding:  21.11.03 Frist innlevering: 01.12.2003
Friluftsetaten  Tilbud 43-2003 Sommerblomster
Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.11.2003
Holbøl kommune

Levering av ball-løkke til Tomter skole

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.11.2003
Holbøl kommune

Levering av ball-løkke til Tomter skole

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.11.2003
Oslo kommune

Levering av granittheller og gatestein

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 25.11.2003
Statens vegvesen Region øst Rv 159 Støyskjermingstiltak
Fylke: Sør-Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 10.11.2003
Helse Midt-Norge RHF

Utomhus, Nevrosenteret

Fylke: Sør-Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 10.11.2003
Helse Midt-Norge RHF

Utomhus, Nevrosenteret

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 07.11.2003
SykehusProsjektene i Akershus 

SPAT- Anleggsgartnerarbeider

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 23.10.2003
Statsbygg

Infrastruktur Fornebu, Prosjekt 99006 - K 20005 Landskapsarbeider 1 - Storøya

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 23.10.2003
Statsbygg

Infrastruktur Fornebu, Prosjekt 99006 - K 20005 Landskapsarbeider 1 - Storøya

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 20.10.2003
Bærum kommune

Turvei Brekke

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 20.10.2003
Bærum kommune

Turvei Brekke

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 16.10.2003
Statsbygg Øst

Torshov kompetansesenter / Skjøtsel av grøntanlegg

Fylke: Sør-Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.10.2003
Selbu kommune

Opprusting grøntarealer, plasser, torg, gågate, rasteplass, benker, belysning, beplanting. 

Fylke: Møre og Romsdal Frist påmelding:   Frist innlevering: 08.10.2003
Sykkylven kommune

Miljøgate og VA-anlegg i Kyrkjevegen

Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 07.10.2003
Stavanger kommune

Levering av granittstein som smågatestein, knott og elementer

Fylke: Møre og Romsdal Frist påmelding:   Frist innlevering: 06.10.2003
Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS

Opparbeiding av uteareal, lager og sorteringshall

Fylke: Vestfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 01.10.2003
Tønsberg kirkelige fellesråd

Utvidelse av Husøy kirkegård

Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 30.09.2003
Stjørdal kommune

Entrepriser for bygging av Stjørdal bosenter

Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 29.09.2003
Time kommune

Ballbingar til skular i kommunen

Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 26.09.2003
Bergen Røde Kors

Utomhusanlegg ved bergen Røde Kors sykehjem

Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 22.09.2003
Bergen kommune Grønn avdeling

Festplassen Opparbeidelse

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 19.09.2003
Bærum kommune

Drift og vedlikehold av Hauger idrettspark

Fylke: Hedmark Frist påmelding:   Frist innlevering: 16.09.2003
Våler kommune

Nærmiljøanlegg / ballbinge til Nordhagen skole

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.09.2003
Undervisningsbygg Oslo KF

Skullerud skole - utearealprosjekt

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.09.2003
Gjerdrum il,Fotballgruppa

Kunstgressdekke

Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 12.09.2003
Stavanger kommunet

Anleggsarbeider, grunnarbeider, brosteinsarbeider.

Fylke: Oslo Frist påmelding:  11.09.2003 Frist innlevering: 
Statens vegvesen, Oslo

Grøntarbeider Rv 168

Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 28.08.2003
Drammen kommune, Park, idrett

Gåserud nærmiljøanlegg

Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 12.06.2003
Næringsetaten i Hå kommune

Varhaug torg, Hå kommune

Fylke: Rogaland Frist påmelding:  13.05.2003 Frist innlevering: 21.05.2003
Stavanger kommune

Varekjøp. Utstyr til lekeplass

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 23.05.2003
Samferdselsetaten

Rehabilitering av Øvre og Nedre Slottsgate

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 16.05.2003
Statens vegvesen Region Øst

Grøntarbeider, RV4 Sveiva og RV 163 

Fylke: Vest Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 13.05.2003
Kristiansand kommune

kunstgressbaner - kunstgress

Fylke: Vest Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 13.05.2003
Kristiansand kommune

kunstgressbaner - grunnarbeider

Fylke: Sogn og Fjordane Frist påmelding:   Frist innlevering: 12.05.2003
Årdal kommune

Kunstgrasbane Tangen skule

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 09.05.2003
Undervisningsbygg Oslo KF

Tøyen skole`s skolegård, aktivitetsområde

Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 06.05.2003
Bergen kommune, Grønn avdeling

Sverresborg ballbinge

Fylke: Vestfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 01.05.2003
Forsvarsbygg Eiendomsutvikling

Utbedring av tegl- og natursteinskonstruksjon

Fylke: Sogn og Fjordane Frist påmelding:   Frist innlevering: 30.04.2003
Statens vegvesen region vest

Fv 256 Nygårdsgaten Sør - Opprusting 

Fylke: Troms Frist påmelding:   Frist innlevering: 29.04.2003
Tromsø kommune Park og vei

Bygg- og anleggsarbeider

Fylke: Finnmark Frist påmelding:   Frist innlevering: 28.04.2003
Vadsø kommune

Fornyelse av Vadsø torg

Fylke: Vestfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.04.2003
Larvik kommune

Opparbeidelse av parkområde Tjenestekjøp

Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.04.2003
Trondheim kommune

Rehabilitering av utomhusanlegg ved div. sykehjem .

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 23.04.2003
Forsvarsbygg Markedsområde Oslo

Vedlikehold av parker Lahaugmoen leir

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 23.04.2003
Forsvarsbygg Markedsområde Oslo

Vedlikehold av parker Huseby leir og Kolsås

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 23.04.2003
Forsvarsbygg Markedsområde Oslo

Vedlikehold av parker på Akershus festning

Fylke:  Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 22.04.2003
Lindås kommune

Prekvalifisering av arkitekttenester 

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 14.04.2003
Oppegård kommune

Prosjektering av gravlundsutvidelse - Kolbotn gravlund

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 11.04.2003
Statens vegvesen Region Øst

RV4 Brobekkveien-Linderud, Grøntarbeider

Fylke: Oslo Frist påmelding:  02.04.2003 Frist innlevering: 11.04.2003
Friluftsetaten

Montering av vannrenne - elementer i granitt 

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 09.04.2003
Undervisningsbygg Oslo KF

Rehabilitering av utearealer 

Fylke: Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 09.04.2003
Stavanger kommune

Prosjektering blå promenade Stavanger

Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 09.04.2003
Lindås Kyrkjelege Fellesråd

Ostereidet kyrkjegard. Bygg- og anleggsarbeider

Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 07.04.2003
Drammen Eiendom KB

Skjøtsel av grøntanlegg i rode 4 Tangen, Fjell, Åskollen

Fylke: Oslo Frist påmelding:  25.03.2003 Frist innlevering: 07.04.2003
Friluftsetaten

Opparbeidelse av del av turvei

Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 07.04.2003
Orkdal kommune

Nybygg/ombygginger Orkanger Ungdomsskole

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 05.04.2003
Oslo kommune gravferdsetaten

Vedlikehold kirkeparker (25 områder)

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 04.04.2003
Undervisningsbygg Oslo KF

Haugenstua skole. Rehabilitering av skolegård,

Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 02.04.2003
Drammen Eiendom KB

Skjøtsel av grøntanlegg i rode 1 Bragernes

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 01.04.2003
Friluftsetaten

Refuging av granittforblending og trapper 

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 01.04.2003
Bærum kommune

Tanum kirkegård, utvidelse

Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 31.03.2003
Porsgrunn kommune

Gressklipping og ettersyn lekeplasser

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 28.03.2003
Bærum kommune

Rehabilitering gravfelt Haslum kirkegård

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 28.03.2003
Bærum Sportsklubb

Kadettangen Kunstgressbane

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.03.2003
Oslo kommune 

Opparbeidelse av felles uteareal

Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 21.03.2003
Trondheim Eiendom, Trondheim kommune

Opparbeiding av utenomhusarealer 

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 21.03.2003
Oslo kommune

Haugenstua skole. Oppgradering av 3 stk. atrier.

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 21.03.2003
Friluftsetaten

levering og legging av kunstgress på 8 fotballbaner

Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 21.03.2003
Porsgrunn kommune

Østsiden skole - Parkanlegg

Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 20.03.2003
Øvre Eiker kommune

Utføring av grunnarbeider og legging av kunstgress

Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 05.03.2003
Drammen kommune

Sommerdrift idrettsanlegg

Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 04.03.2003
Bergen kommune

Amfi ved Fana kirke

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 03.03.2003
Bærum Kommune

Ny plass opparbeides i Sandvika

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 03.03.2003
Asker kommune

Opparbeidelse av gateplan m/gatevarme

Fylke: Møre og Romsdal Frist påmelding:   Frist innlevering: 03.03.2003
Ørsta kommune

Vikegata/gågata, del av Sjøbrauta og Torggata

Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 28.02.2003
Siljan kommune

Rehabilitering av nærmiljøanlegg

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 28.02.2003
Fortidsminneforeningen

Steinvikholmen Restaureringsarbeider

Fylke: Hedmark Frist påmelding:   Frist innlevering: 26.02.2003
Abakus AS

Varekjøp - Lekeplassutstyr 

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.02.2003
Lørenskog kommune

Fjelsrud barnehage - innredning og uteleker

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.02.2003
Statsbygg

Anleggsgartnerarbeider

Fylke: Sogn og Fjordane Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.02.2003
Balestrand kommune

Kunstgrasdekke på Kreklingen stadion

Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 20.02.2003
Bergen kommune

Hjortland-Ridevei-Turvei. Opparbeiding. 

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 10.02.2003
Norges Idrettshøyskole

Rehabilitering av kunstgressbane

Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 31.01.2003
Øygarden kommune

Levering og legging av kunstgras - Rong stadion

Fylke: Hedmark Frist påmelding:   Frist innlevering: 10.02.2003
Kirken i Hamar v/ kirkevergen

Utvidelse av Øvre Vang kirkegård 

Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 27.01.2003
Drammen kommune

Strandpromenade langs Nedre Bragernes kai

Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 20.01.2003
Drammen kommune, Park, idrett, vei

Skjøtsel av grøntanlegg

Fylke: Østfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.01.2003
Sarpsborg kirkelige fellesråd

Tune kirkegård, utvidelse

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 09.01.2003
Oslo kommune, Samferdselsetaten.

Rammeavtale for mindre anleggsarbeider 2003-04.

Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 07.01.2003
Bergen kommune

Byparken i Bergen - Rehabilitering dekker og kanter 

Anbud  2002

Fylke: Hedmark Frist påmelding:   Frist innlevering: 09.12.2002
Løten kommune

Oppføring av 1 avdelings barnehage

Fylke: Hedmark Frist påmelding:   Frist innlevering: 08.11.2002
Kongsvinger kommune

Opparbeidelse av utearealer Roverudhjemmet

Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 01.11.2002
Statsbygg Vest

Støyskjerm på nasjonaleiendommen Gamlehaugen

Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 01.11.2002
Bergen kirkelige fellesråd

Anskaffelse av sommerplanter

Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 01.11.2002
Bergen kommune

Innkjøp av sommerplanter 2003

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 25.10.2002
Bærum kommune

Rykkinn nærmiljøanlegg

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 25.10.2002
Lørenskog kommune

Bygging av to kunstgressbaner for fotball

Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 18.10.2002
Bergen kommune

Bergen, Parkeringsplass og turveg for Arboretet på Milde

Bergen kommune

Bergen, Parkeringsplass og turveg for Arboretet på Milde

Fylke: Troms Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.10.2002
Tromsø kommune

Elvebakken skate- og aktivitetspark

Fylke: Vestfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 10.10.2002
Sandefjord kommune

Oppgradering av Jernbaneallèen i Sandefjord kommune 

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 10.10.2002
Oslo kommune

Kastellet skole. Utomhusarbeider

Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 07.10.2002
Ulvik herad

Kai i Tyssevika

Fylke: Akershus Frist påmelding:  20.08.2002 Frist innlevering: 01.10.2002
Lørenskog kommune

Fjellsdrud Barnehage

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 30.09.2002
Statsbygg Øst

2007 Kjeller : Utbedring av adkomstvei

Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 25.09.2002
Trondheim bydrift

Drift og vedlikehold av grøntområder

Fylke: Oslo Frist påmelding:  18.09.2002 Frist innlevering: 
Oslo kommune

Jeriko skole, utearealprosjekt 

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 16.09.2002
Bærum kommune

Skjøtsel av 6 prioriterte idrettsanlegg

Tildelt: Bærum Kommune, Avd. Park Vei & Anlegg   Tlf.: 67 50 60 11   Faks.: 67 50 60 96

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.09.2002
Bærum kommune

Turvei Skytterdalen

Tildelt: Selmer Skanske AS

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 12.09.2002
Statens vegvesen Oslo

Ombygging av Frederiksgate

Tildelt: BME Betonmast Entrepenør AS, 0976 Oslo.  Tlf.: 23 06 88 10   Faks.: 23 06 88 20

Fylke: Aust-Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 26.08.2002
Statens vegvesen Aust-Agder

Anleggsgartnerarbeid Søndeled sentrum.

Tildelt: Landskapsentreprenørene AS, 4696 Kristiansand.  Tlf.: 38 10 40 90   Faks.: 38 10 40 91

Fylke: Trøndelag Frist påmelding:   Frist innlevering: 23.08.2002
Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Rotvoll Driftsenhet - oppgradering av utomhusanlegg

Tildelt: Grunnarbeid AS, 7054 Ranheim.  Tlf.: 73 57 50 00   Faks.: 73 57 50 01

Fylke: Trøndelag Frist påmelding:  20.08.2002 Frist innlevering: 
Selbu kommune

Opparbeidelse veg og parkeringsplasser

Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 16.08.2002
Bamble kommune

Utvidelse av parkeringsplass ved Bamble Rådhus 

Tildelt: Team Anleggsservice AS, 1816 Skiptvet.  Tlf.: 69 80 75 00   Faks.: 69 80 75 01

Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 12.08.2002
Skien kommune

Skien Rådhusplass/Rådhusgata - steinarbeider

Fylke: Agder/Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 08.08.2002
Jernbaneverket Region Sør

Holdeplassopprustning Jærbanen Nærbø-Egersund

Tildelt: Team Anleggsservice AS, 1816 Skiptvet.  Tlf.: 69 80 75 00   Faks.: 69 80 75 01

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 12.07.2002
Oslo kommune

Utvidelse av Grorud kirkegård

Tildelt: Braathen & Thorvaldsen AS, 1914 Ytre Enebakk.  Tlf.: 64 92 69 00   Faks.: 64 92 69 10

Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 02.07.2002
Statens vegvesen Buskerud

Beplantning

Tildelt: Eiker Grøntmiljø AS, 3300 Hokksund.  Tlf.: 32 70 15 36   Faks.: 32 70 16 36

Fylke: Telemark Frist påmelding:  20.06.2002 Frist innlevering: 05.07.2002
Bamble kommune

Adkomst og parkering ved Stathelle barneskole

Tildelt: Trafikk & Anlegg, 3739 Skien.   Tlf.: 35 91 59 20   Faks.: 35 91 59 30

Fylke: Akershus Frist påmelding:   Frist innlevering: 26.06.02
Statens vegvesen Anlegg Øst

Kantstein og beplantning til Asker stasjon

Fylke: Trønderlag Frist påmelding:   Frist innlevering: 26.06.02
Trondheim kommune

Supplerende arbeider Vikelvvegen

Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.06.02
Skien kommune

Videreføring av Brekketrappa ned til Kongensgt.

Fylke: Vestfold Frist påmelding:   Frist innlevering: 24.06.02
Sande kommune

Sande sentrum - opprusting av sentrumsanleggene

Fylke: Troms Frist påmelding: 05.06.02 Frist innlevering: 24.06.02
Statsbygg Nord

Utomhusarbeider ved Storskog Grensekontrollstasjon

Fylke: Trønderlag Frist påmelding: 31.05.02 Frist innlevering: 21.06.02
Stjørdal kommune

Kunstgressbane Øverlands Minde Hovedentreprise

Fylke: Møre og Romsdal Frist påmelding: 24.05.02 Frist innlevering: 21.06.02
Nesset kirkelige fellesråd

Utvidelse av Eidsvåg kirkegård

Fylke: Troms Frist påmelding: 24.05.02 Frist innlevering: 14.06.02
Troms Fylkeskommune

Universitetssykehuset, Opparbeidelse av utomhusarealer

Fylke: Telemark Frist påmelding:   Frist innlevering: 14.06.02
Skien kommune

Forblendingsarbeider - Rådhusplassen og Rådhuskrysset

Fylke: Buskerud Frist påmelding: Frist innlevering: 13.06.02
Gol kommune

Avslutting av Fuglehaugen fyllplass

Fylke: Oslo Frist påmelding: 13.06.02 Frist innlevering: 
Undervisningsbygg Oslo

Hauketo skole, ny ball- og løpebane.

Fylke: Nord-Trønderlag Frist påmelding: 14.05.02 Frist innlevering: 10.06.02
Verdal kommune

Jernbanegata i Verdal m.m.

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 07.06.02
Undervisningsbygg Oslo KF

Ny tribune, Nøklevann skole.

Fylke: Aust-Agder Frist påmelding:   Frist innlevering: 06.06.02
Tvedestrand kommune

Rastaurering av hagemur

Fylke: Buskerud Frist påmelding:    Frist innlevering: 03.06.02
Statens vegvesen

Bygging av gang- og sykkelveg i Veggli.

Fylke: Oslo Frist påmelding:   Frist innlevering: 31.05.02
Friluftsetaten

Istandsetting av arealer - Jordal idrettspark

Fylke: Hordaland Frist påmelding:  30.05.02 Frist innlevering:
Statens vegvesen 

Levering av prepabrikert stein i betong 

Fylke: Agder/Rogaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 30.05.02
Jernbaneverket Region Sør

Holdeplassopprustning Jærbanen. Stavanger - Klepp

Fylke: Vest-Agder Frist påmelding:    Frist innlevering: 28.05.02
Statens vegvesen

Anbud Kyrkjebygd sentrum. Miljøgate / miljøtiltak

Fylke: Aust-Agder Frist påmelding: 10.05.02 Frist innlevering: 28.05.02
Gjerstad kommune

Fellesareal Brokelandsheia

Fylke: Buskerud Frist påmelding:    Frist innlevering: 27.05.02
Drammen kommune

Byprosjekter. Trafikksikring 4 barneskoler

Fylke: Aust-Agder Frist påmelding: 06.05.02 Frist innlevering: 27.05.02
Arendal kommune v/ Kommunalteknikk

Steinsetting i Hulveien

Fylke: Akershus Frist påmelding:    Frist innlevering: 24.05.02
Frogn kommune Dal skole, lekeapparater - Bygg- og anleggsarbeider
Fylke: Troms Frist påmelding:    Frist innlevering: 24.05.02
Statens vegvesen Troms Kantstein i granitt - Varekjøp
Fylke: Hordaland Frist påmelding:   Frist innlevering: 23.05.02
Bergen kommune

Vågsalmenningen - Kjøp av naturstein.

Fylke: Akershus Frist påmelding:    Frist innlevering: 22.05.02
Statens vegvesen

Omkjøringsvegen rundt Strømmen sentrum

Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 21.05.02
Drammen kommune, Park, idrett og vei

Kirkegårdsparken, utomhusarbeider

Fylke: Nord-Trøndelag Frist påmelding: 16.05.02 Frist innlevering:
Statens vegvesen 

Levering og setting av kantstein

Fylke: Hordaland Frist påmelding: 16.05.02 Frist innlevering:
Bergen kommune

Vågsalmenningen - opprustning av øvre del. 

Fylke: Nordland Frist påmelding: 07.05.02 Frist innlevering:
Andøy kommune, teknisk etat

Utvidelse av Skjolde kirkegård

Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 06.05.02
Drammen kommune

Bygg- og anleggsarbeider

Fylke: Telemark Frist påmelding: 29.04.02 Frist innlevering:
Statens vegvesen Telemark

Natursteinsmur Reveura

Fylke: Akershus Frist påmelding: 24.04.02 Frist innlevering:
Statens vegvesen Akershus

Rv 175, Anleggsgartnerarbeid 

Fylke: Oslo Frist påmelding: 23.04.02 Frist innlevering:
Statens vegvesen Anlegg Øst

Levering og setting av kantstein

Fylke: Sogn og Fjordane Frist påmelding: 22.04.02 Frist innlevering:
Statens Vegvesen

Muring av tørrsteinsmur

Fylke: Buskerud Frist påmelding: 22.04.02 Frist innlevering: 06.05.02
Modum kommune

Anleggsgartnerarbeider i Vikersundgata

Fylke: Akershus Frist påmelding: 18.04.02 Frist innlevering:
Eidsvoll kommune, teknisk etat

Anleggsgartnerarbeid Dal skole

Fylke: Buskerud Frist påmelding: 15.04.02 Frist innlevering:
Drammen kommune

Bragernes Torg, øvre del - opprustingsarbeider.

Fylke: Buskerud Frist påmelding:   Frist innlevering: 15.04.02
Drammen Eiendom KB

Grøntanlegg i rode 3 Strømsø / Gulskogen

Fylke: Buskerud Frist påmelding: 12.04.02 Frist innlevering:
Statens vegvesen Buskerud

Beplantning og skjøtsel 

Fylke: Akershus Frist påmelding: 11.04.02 Frist innlevering:
Statens vegvesen Anlegg Øst

Steinsettingsarbeider i Strømmen

Fylke: Sogn og Fjordane Frist påmelding: 11.04.02 Frist innlevering:
Statens vegvesen

Levering og setting av kanstein

Fylke: Akershus Frist påmelding: 04.04.02 Frist innlevering:
Forsvarsbygg

Vedlikehold av park- og plenanlegg

Fylke: Troms Frist påmelding: 21.03.02 Frist innlevering:
Statsbygg

Anleggsgartnerarbeider

Fylke: Hordaland Frist påmelding: 08.03.02 Frist innlevering: 22.03.02
Bergen kommune, Grønn avdeling Rehabilitering av Byparken
KORRIGERT UTLYSING      
Fylke: Oslo Frist påmelding: 04.03.02 Frist innlevering: 08.03.02
Statens vegvesen Oslo

Grøntarbeider i Oslo

Fylke: Hordaland Frist påmelding: 06.03.02 Frist innlevering:
Statens vegvesen Hordaland         

Beplantning på veganlegg 

Fylke: Møre og Romsdal Frist påmelding: 07.03.02 Frist innlevering:
Statens vegvesen

Støping av kantstein og fortau

Fylke:   Frist påmelding: 08.03.02 Frist innlevering:
Jernbaneverket Region Sør

Ugrassprøyting i og langs jernbanelinjene i Norge

Fylke: Oslo Frist påmelding: 11.03.02 Frist innlevering:
Frikluftsetaten

 

Rehabilitering, gatetun i Munkegata

06.02

NLref:  2003-22282 - Første gang publisert den 23.12.2003

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

0210 Vettre skole, utvidelse og ombygging

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-22282
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Asker kommune, Eiendomsforvaltningen, Postboks 353, 1372 Asker, Norge.
  Att: Randi Solberg.
  Telefon: 66 90 93 00.
  Telefaks: 66 90 93 01.
  E-post: ingen.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
0210 Vettre skole, utvidelse og ombygging
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Arbeidet gjelder ombygging av ca 2300m2 eksisterende skolebygg, samt oppføring av tilbygg på tilsammen ca 2200m2. Konkurransen omfatter følgende entrepriser: Bygningsmessige arbeider, Luftbehandlingsanlegg, Sanitæranlegg, Elektrotekniske anlegg, Heisanlegg, Varmepumpeanlegg, Utomhusanlegg, Energibrønner og Lås og beslagsarbeider. Bygningsentreprenøren skal være administrerende sideentreprenør.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Vettre skole, Aspelundfaret 2, Asker
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 45 21 42 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Ja, tilbud kan inngis på flere deler.

DELARBEID nr 7 av 9

1) Nomenklatur

1.1) CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 23 60 00.
1.2) Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :

2) Kort beskrivelse:

  Det skal gjennomføres en vesentlig oppgradering av utomhusanlegget. Nye veier, plasser og beplantning. Etablering av lekeområde og ballbaner.
3) Omfang eller mengde:
4) Angivelse av forskjellig start-/leveringsdato:
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
Det innhentes tilbud på driftsansvar for respektive tekniske anlegg første år etter ferdigstillelse, og på serviceavtale neste to år.
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
  Sluttdato: 15.06.2005.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
Kunngjøringsnummer i Official Journal/TED 2003/S 179-162229 av 18.09.2003.
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av (i uprioritert rekkefølge):
 1. Pris
 2. Forbehold
 3. Kvalitet
 4. Innlevert Gjennomføringsplan
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
02/02750
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
Utleveres inntil 15.01.2004.
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
06.02.2004 (12:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
90 dager
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
Anbudsåpningen er lukket.
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
Anbudsbefaring gjennomføres på Vettre skole 13.01.2004, kl. 14.00. For å sikre rask utsendelse av materiellet til riktig mottaker og adresse, ber vi om at forespørsler om deltakelse i konkurransen sendes skriftlig, pr. brev eller fax, med tydelig merking av hvilken sak henvendelsen gjelder.
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:
23.02

NLref:  2003-22316 - Første gang publisert den 23.12.2003


BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

Sunde skole - Ombygging og rehabilitering

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-22316
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS:
  Arentz & Kjellesvig AS, Strandgt. 32, 4400 FLEKKEFJORD, Norge.
  Att: Peter Arentz.
  Telefon: 38 32 76 20.
  Telefaks: 38 32 76 21.
  E-post:pa@ar-kj.no.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:
Samme som i I.2.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES:
Samme som i I.2.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Sunde skole - Ombygging og rehabilitering
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Flekkefjord kommune inviterer til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med om- og påbygging, samt rehabilitering av Sunde skole. Prosjektets størrelse er på 2155 m2 nybygg, 3050 m2 ombygging og 730m2 riving + anleggsgartnerarbeider. Entreprisemodell: Hovedentreprise hvor byggentreprenøren blir administrerende sideentreprenør og hovedbedrift. Følgende entrepriser etterspørres: B1: Bygningsmessigearbeider inkl branntetting og grunnarbeider (T.kl. 2). B2: Anleggsgartnerarbeider (T.kl. 2). V1: Sanitær-, varme- og renseanlegg (T.kl. 2). V2: Ventilasjonsanlegg med VVS-automatikk (T.kl. 3). E1: Elektroteknisk anlegg inkl. teletekniskanlegg og styringsanlegg (T.kl. 2). E2: Heisanlegg (T.kl. 3).
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Sunde skole i Flekkefjord sentrum
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 45 00 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Ja, tilbud kan inngis på en del, flere deler eller alle deler.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
  Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
Samlet entreprisekostnader: 60 000 000 NOK, inkl mva.
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
Startdato: 03.05.2004. Sluttdato: 30.06.2006.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
 • Bankgaranti.
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Betaling i henhold til fremdrift.
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor tilbyder er etablert.
 • Erklæring av foretakets totale omsetning, og dets omsetning med relevans til kontrakten de siste tre regnskapsårene.
 • Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner for de personer som er ansvarlige for kontrakten.
 • Liste over de viktigste leveransene de siste tre år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker.
 • Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som tilbyder disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen.
 • Oversikt over foretakets ansatte i gjennomsnitt og antall ledere de siste tre årene.
 • Beskrivelse av foretakets mål for kvalitetssikring.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag avkriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
Utleveres inntil 26.01.2004.
Pris 3000 NOK
Betalingsbetingelser og betalingsmåte: Depositum 3 000 NOK i krysset sjekk som leveres ved skriftelig påmelding. Påmeldingsfrist: Mandag 19.01.2004
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
23.02.2004 (13:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
6 måneder
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
Anbydere
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
23.02.2004 13:00. Sted: Flekkefjord
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:


 

25.02.2004

NLref:  2004-00192 - Første gang publisert den 12.01.2004


BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Begrenset anbudskonkurranse

923101 Ringstabekk skole, L710 Landskapsarbeider

Norsk lysingsblad referanse: 2004-00192
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Bærum Kommune, Prosjekt og Utbygging, Arnold Hauklandsplass 10, 1304 Sandvika, Norge.
  Att: Kjell Lie.
  Telefon: 67 50 40 36.
  Telefaks: 67 50 42 01.
  E-post: kjell.lie@baerum.kommune.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:
  Bjørbekk & Lindheim AS, Sagveien 23A, 0458 Oslo, Norge.
  Att: Tone Lindheim.
  Telefon: 22 04 04 60.
  Telefaks: 22 04 04 85.
  E-post:tl@bjorbekk-lindheim.no.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES:
Samme som i I.3.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
923101 Ringstabekk skole, L710 Landskapsarbeider
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
Prekvalifisering for begrenset anbudskonkurranse vedrørende landskapsarbeider i forbindelse med bygging av ny ungdomsskole.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Ringstabekk skole, Ringkroken 28, 1340 Bekkestua
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 21 42 00.
  Tilleggsobjekt: 45 30 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
Oppføring av ny ungdomsskole på ca. 6.435 m2
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
Startdato: 21.06.2004. Sluttdato: 08.07.2005.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
Fastpris.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
Aksjeselskap.
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor tilbyder er etablert.
 • Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra det.
 • Erklæring av foretakets totale omsetning, og dets omsetning med relevans til kontrakten de siste tre regnskapsårene.
 • Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner for de personer som er ansvarlige for kontrakten.
 • Liste over de viktigste leveransene de siste tre år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker.
 • Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som tilbyder disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen.
 • Oversikt over foretakets ansatte i gjennomsnitt og antall ledere de siste tre årene.
 • Beskrivelse av utstyr, maskinpark eller annet tilgjengelig teknisk utstyr med relevans for utførelse av denne kontrakt.
 • Beskrivelse av foretakets mål for kvalitetssikring.
 • Anslag over hvor stor del av kontrakten som kan bli utført av underleverandør.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
  Liste over utførte arbeider de 5 siste årene (kun arbeider utført i firmaets egen regi) med angivelse av prosjektets navn, byggherre, entreprisesum, ferdigstillelse, prosjektomfang, referanse hos oppdragsgiver. Beskrivelse av entreprenørens kvalitetsstyringssystem. I eget vedlegg skal entreprenøren dokumentere at den har nødvendig kapasitet til å kunne gjennomføre arbeidet. Det skal også angis hvilke underentreprenører som vil bli benyttet.
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Begrenset anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
Minimum 5. Maksimum 7.
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
923101
IV.3.3 Frist for forespørsel om deltakelse:
25.02.2004 (14:00).
IV.3.4 Utsendelse av invitasjon til å inngi tilbud til utvalgte tilbydere:
31.03.2004
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
Nei
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

11.02.2004.

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

Grødem kirkegård, etappe 1

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2004-00181
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS:
  Asplan Viak , Postboks 393, 3701 SKIEN, Norge.
  Att: Aud Wefald.
  Telefon: 35 90 56 00.
  Telefaks: 35 90 56 01.
  E-post:aud.wefald@asplanviak.no.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES:
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Grødem kirkegård, etappe 1
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
Opparbeidelse av ca. 4 da kirkegård. Terrengarbeider: spregning, masseutskifting, oppfylling Legging av drenering, VA-ledninger Gartnerarbeider og inngjerding
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Grødem kirke, Randaberg
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 45 00 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
  Startdato: 15.03.2004. Sluttdato: 15.09.2004.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
 • 10% av kontraktsverdien.
 • Bankgaranti.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Betaling i henhold til fremdrift.
 • Fastpris.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor tilbyder er etablert.
 • Erklæring av foretakets totale omsetning, og dets omsetning med relevans til kontrakten de siste tre regnskapsårene.
 • Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner for de personer som er ansvarlige for kontrakten.
 • Liste over de viktigste leveransene de siste tre år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker.
 • Beskrivelse av utstyr, maskinpark eller annet tilgjengelig teknisk utstyr med relevans for utførelse av denne kontrakt.
 • Beskrivelse av foretakets mål for kvalitetssikring.
 • Anslag over hvor stor del av kontrakten som kan bli utført av underleverandør.
 • Prøver, beskrivelser og/eller fotografier av produktene som skal leveres.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
Se konkurransegrunnlaget
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av (i uprioritert rekkefølge):
 1. Leverings- eller ferdigstillingsdato.
 2. Teknisk verdi.
 3. Estetisk og funksjonell verdi.
 4. Pris.
 5. Kvalitet.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
Utleveres inntil 30.01.2004.
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
11.02.2004.
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
90 dager
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
Anbyderene
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
11.02.2004 13:00. Sted: Asplan Viak, Østervåg 7, 4006 STAVANGER
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
Anbudsbefaring onsdag 22.01.2004 kl. 12.30. Frammøte på parkeringsplass ved Grødem kirke
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

02.03

NLref:  2004-02436 - Første gang publisert den 06.02.2004

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

Rv 160 Vækerøveien - Ullernchausseen, rundkjøring og støyskjermer

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2004-02436
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010 Skurva, 2605 Lillehammer, Norge.
  Att: Aasulv Bygland.
  Telefon: 23054000.
  Telefaks: 23054001.
  E-post: aasulv.bygland@vegvesen.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:
  Statens vegvesen Region øst, Stor-Oslo distrikt, Østensjøveien 34 Oslo, Norge.
  Telefon: 23054000.
  Telefaks: 23054001.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES:
  Statens vegvesen Region øst, Stor-Oslo distrikt, Pb 8037 Dep, besøksadresse: Østensjøveien 34, 0030 Oslo, Norge.
  Att: Aasulv Bygland.
  Telefon: 23054000.
  Telefaks: 23054001.
  E-post:aasulv.bygland@vegvesen.no.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Statlig myndighet.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Rv 160 Vækerøveien - Ullernchausseen, rundkjøring og støyskjermer
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Statens vegvesen Region øst, Stor-Oslo Distrikt skal bygge om krysset Ullernchausséen ¿ Vækerøveien til rundkjøring. Videre skal Lilleakerveien stenges ved Vækerøveien. Det skal bygges kollektivfelt på rampe fra ring 3 mot førstnevnte kryss. Det skal bygges ca 600 meter med støyskjermer i området med forskjellig fundamentering. Det skal masseutskiftes i begrenset omfang. Det skal monteres kantstein, storgatestein, smågatestein, betongheller etc. Det skal legges trekkerør i store deler av anlegget. Videres skal det monteres nye lysmaster og legges kabel til disse. Arbeidene vil foregå på ov ved sterkt trafikkert veg med Ådt 16.000. Trafikken må holdes åpen i anleggstiden.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Rv 160 Vækerøveien x Ullernchausseen, Oslo kommune
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 45 23 31 28.
Tilleggsobjekt: 45 23 32 00, 45 26 23 00, 31 52 71 00, 45 42 21 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
Orienterende mengder Graving ca 800 m3 Sandfang ca 19 stk Forsterkningslag ca 300 m3 Betong ca 50 m3 Reparasjon av mur ca 132 m2 Steindekker ca 200 m2 Levering av vekstjord ca 700 m3 Veglys 20 stk Asfalt ca 1650 tonn Leskur 4 stk Støyskjermer ca 600 m
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
Søknad om byggetillatelse for støyskjermer er under behandling. Forventet byggetillatelse innen 1. mai 2004.
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
  Sluttdato: 15.12.2004.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
 • 10% av kontraktsverdien.
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
2003/85565
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
Utleveres inntil 24.02.2004.
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
02.03.2004 (12:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
Inntil 16.04.2004
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
03.03.2004 13:00. Sted: Østensjøveien 34
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
Ja.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
Det vil bli avholdt tilbudsbefaring 12.02.2004 kl 12.00 med fremmøte i krysset Vækerøveien - Ullernchausseen. Påfølgende tilbudskonferanse i Østensjøveien 34 kl 14.00.
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

 

01.03

NLref:  2004-02311 - Første gang publisert den 05.02.2004

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

Villa Grande - Utomhusarbeider, Entreprise K701 Trafikkarealer

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2004-02311
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Statsbygg , Biskop Gunnerus gt. 6, 0155 Oslo, Norge.
  Att: Haakon Grønnæss.
  Telefon: 22 24 43 72.
  Telefaks: 22 24 28 06.
  E-post: hgr@statsbygg.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS:
  Sundt & Thomassen A/S, Pb. 153, 1378 Nesbru, Norge.
  Att: Laurie Smith Vestøl.
  Telefon: 66 98 73 70.
  Telefaks: 66 98 73 71.
  E-post:lsv@st-landskap.no.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:
  Sundt & Thomassen A/S, Pb. 153, 1378 Nesbru, Norge.
  Att: Laurie Smith Vestøl.
  Telefon: 66 98 73 70.
  Telefaks: 66 98 73 71.
  E-post:lsv@st-landskap.no.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES:
  Sundt & Thomassen A/S, Pb. 153, 1378 Nesbru, Norge.
  Att: Laurie Smith Vestøl.
  Telefon: 66 98 73 70.
  Telefaks: 66 98 73 71.
  E-post:lsv@st-landskap.no.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Statlig myndighet.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Villa Grande - Utomhusarbeider, Entreprise K701 Trafikkarealer
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Statsbygg istandsetter Villa Grande som senter for studier av holocaust og livssynsminoriters stilling i Norge. Som del av prosjektet opparbeides utomhusarealer, trafikkarealer (fase 1). Forplassen (fase 2) medtas som opsjon.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Villa Grande, Huk Aveny 56, Bygdøy
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 45 00 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
Startdato: 15.03.2004. Sluttdato: 01.12.2004.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
Se konkurransegrunnlaget.
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
 • Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra det.
 • Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner for de personer som er ansvarlige for kontrakten.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
Utleveres inntil 16.02.2004.
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
01.03.2004 (14:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
90 dager
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
Offentlig tilbudsåpning
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
01.03.2004 14:30. Sted: Statsbygg
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
Rehabilitering av fredet anlegg krever spesiell kompetanse for å sikre at prosjektets rammebetingelser blir oppfylt. Den faglige kunnskap fra håndverkernes side vil derfor bli sterkt påaktet. Referanser fra tilsvarende arbeider som er relevant for dette prosjektet vil inkludere anlegg med smågatesteinsbelegg i buemønster, natursteinsmurer av hardangerskifer, historiske hager og terrengarbeider med bevaringstiltak for store trær.
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

 

05.01.2004

NLref:  2003-21929 - Første gang publisert den 12.12.2003

VARER
Konkurranse med forhandling

Kjøp av sommerblomster

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-21929
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.2 Type varekontrakt:
Kjøp.
II.1.4 Rammeavtale:
Ja.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Kjøp av sommerblomster
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
Levering av sommerblomster i henhold til konkurransegrunnlagets liste samt innplanting og skjøtsel av blomsersøyler og blomsterbøtter.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Sandnes kommune
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 01 12 21 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Konkurranse med forhandling.
IV.1.1 Tilbydere er allerede blitt utvalgt:
Nei.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.3 Frist for forespørsel om deltakelse:
05.01.2004 (15:00).
IV.3.4 Utsendelse av invitasjon til å inngi tilbud til utvalgte tilbydere:
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

06.01.2004

NLref:  2003-22069 - Første gang publisert den 16.12.2003

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Begrenset anbudskonkurranse

Kunstgrasbane Vikahaugane

Prosjektet omfattes av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-22069
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS:
  J. Tufteland AS, Postboks 131, 5401 STORD, Norge.
  Att: Øystein Tufteland.
  Telefon: 53 40 24 60.
  Telefaks: 5341 34 66.
  E-post:oystein@jtas.no.
  Internettadresse: http://www.jtas.no.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:
  J. Tufteland AS, Postboks 131, 5401 STORD, Norge.
  Att: Øystein Tufteland.
  Telefon: 53 40 24 60.
  Telefaks: 53 41 34 66.
  E-post:oystein@jtas.no.
  Internettadresse: http://www.jtas.no.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES:
  J. Tufteland AS, Postboks 131, 5401 STORD, Norge.
  Att: Øystein Tufteland.
  Telefon: 53 40 24 60.
  Telefaks: 53 41 34 66.
  E-post:oystein@jtas.no.
  Internettadresse: http://www.jtas.no.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Kunstgrasbane Vikahaugane
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
Opparbeiding av ny kunstgrasbane på eksisterande grusbane på Vikahaugane.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Vikahaugane, Stord kommune
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 45 23 61 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
3800 m3 masseflytting. 8625 m2 planert areal. 2300 m grøfter og røyr.
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
Sentral godkjenning for utførelsen av prosjektet.
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Begrenset anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
Minimum 3. Maksimum 5.
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.3 Frist for forespørsel om deltakelse:
06.01.2004.
IV.3.4 Utsendelse av invitasjon til å inngi tilbud til utvalgte tilbydere:
15.01.2004
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

 

15.12.2003

NLref:  2003-20861 - Første gang publisert den 26.11.2003

TJENESTER
Åpen anbudskonkurranse

Planter og gartnertjenester ved separering private stikkledninger

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-20861
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Stavanger kommune, teknisk drift, Postboks 8001, 4068 Stavanger, Norge.
  Att: Anne K. Andal.
  Telefon: 51 50 76 80.
  Telefaks: 51 50 70 20.
  E-post: aandal@stavanger.kommune.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.3 Type tjenestekontrakt:
Tjenestekategori: 01.
II.1.4 Rammeavtale:
Ja.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Planter og gartnertjenester ved separering private stikkledninger
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Rammeavtalen gjelder gartnertjenester hovedsakelig i tilknytting til separering av private stikkledninger i forbindelse med at Stavanger kommune endrer avløpssystem fra fellessystem til separatsystem.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Stavanger kommune
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 74 25 21 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
Se konkurransegrunnlaget.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.3 BETINGELSER I FORBINDELSE MED TJENESTEKONTRAKTER
III.3.1 Utførelse av tjenesten er forbeholdt en spesiell profesjon:
III.3.2 Skal juridiske enheter oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere, som skal utføre kontrakten:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
Utleveres inntil 14.12.2003.
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
15.12.2003 (13:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
90 dager
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
15.12.2003 14:00. Sted: Stavanger kommune
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
Ja.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:31.12.2003.

NLref:  2003-22037 - Første gang publisert den 15.12.2003

VARER
Åpen anbudskonkurranse

Planteleveranse Brønnøy Sykehjem og omsorgssenter

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-22037
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Brønnøy kommune, Rådhuset, 8900 Brønnøysund, 8900 Brønnøysund, Norge.
  Att: Kommunegartner Ragnvald Dundas.
  Telefon: 75012000.
  Telefaks: 75012501.
  E-post: solveig.lorentzen@bronnoy.kommune.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.2 Type varekontrakt:
Kjøp.
II.1.4 Rammeavtale:
Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Planteleveranse Brønnøy Sykehjem og omsorgssenter
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
Busker, trær og stauder
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Brønnøysund
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 01 12 21 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
ca.70trær, 3400busker og 260stauder (diverse sorter)
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
Startdato: 01.05.2003.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
 • Bankgaranti.
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser
 • Betaling i henhold til fremdrift.
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
934105
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
31.12.2003.
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
1 måneder
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
Representanter for tilbyderne
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
19.01.2004 12:00. Sted: Rådhuset, Brønnøysund
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
Brønnøy kommune ønsker planter med norsk herkomst og produsert i Norge.
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

22.12

NLref:  2003-20995 - Første gang publisert den 28.11.2003

TJENESTER
Konkurranse med forhandling

Skjøtsel av grøntanlegg i rode 2 Landfalløya, Åssiden

Norsk lysingsblad referanse: 2003-20995
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.3 Type tjenestekontrakt:
Tjenestekategori: .
II.1.4 Rammeavtale:
Ja.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Skjøtsel av grøntanlegg i rode 2 Landfalløya, Åssiden
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
Skjøtsel av grøntanlegg i rode 2 Landfalløya, Åssiden. Omfatter 24 eiendommer i Drammen.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Drammen
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 77 00 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
Ja.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves
III.3 BETINGELSER I FORBINDELSE MED TJENESTEKONTRAKTER
III.3.1 Utførelse av tjenesten er forbeholdt en spesiell profesjon:
III.3.2 Skal juridiske enheter oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere, som skal utføre kontrakten:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Konkurranse med forhandling.
IV.1.1 Tilbydere er allerede blitt utvalgt:
Nei.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.3 Frist for forespørsel om deltakelse:
22.12.2003 (14:00).
IV.3.4 Utsendelse av invitasjon til å inngi tilbud til utvalgte tilbydere:
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

19.12.

NLref:  2003-19871 - Første gang publisert den 14.11.2003


BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

10248 Forskningsveien 3, byggetrinn 2, K701 Utomhusanlegg

Norsk lysingsblad referanse: 2003-19871
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS:
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:
som 1.2.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Offentligrettslig organ.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
10248 Forskningsveien 3, byggetrinn 2, K701 Utomhusanlegg
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
Opparbeiding av ca. 4.000 kvm, terrengarbeider, natursteinsarbeider, vegetasjon, asfaltering og møblering
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Forskningsveien 3 på Gaustad i Oslo
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 45 00 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
Startdato: 15.03.2004. Sluttdato: 15.06.2005.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
Se konkurransegrunnlaget.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
Kunngjøringsnummer i Official Journal/TED 2003/s164-150975 av 18.09.2003.
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
19.12.2003 (14:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
90 dager
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
22.12.2003 12:00. Sted: Statsbygg, Biskpo Gunnerus' gate 6, Oslo
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

18.12c

NLref:  2003-20302 - Første gang publisert den 18.11.2003

TJENESTER
Åpen anbudskonkurranse

Underentreprenører, Innleie maskiner, biler, utstyr

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-20302
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Drammen Drift KF, Skogliveien 4, 3047 Drammen, Norge.
  Att: Sjefingeniør Arild Moen.
  Telefon: 32245500.
  Telefaks: 32245501.
  E-post: arild.moen@drammen.kommune.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Annen.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.3 Type tjenestekontrakt:
Tjenestekategori: .
II.1.4 Rammeavtale:
Ja.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Underentreprenører, Innleie maskiner, biler, utstyr
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Annonse: Vedlegg Annonse ANBUDSINNBYDELSE UNDERENTREPRENØRER OG INNLEIE MASKINER OG UTSTYR. Drammen Drift KF utfører drifts- og anleggsoppdrag innen vei, vann, avløp, bygg, grønt, miljø, samt renhold. Drammen Drift KF ønsker for perioden 2004 og 2005 anbud på innleie av underentreprenører for ulike tjenester samt anbud på innleie av biler, maskiner og utstyr. Anbudspapirene fås utlevert ved henvendelse til Drammen Drift i Skoglivn. 4, 3047 Drammen. (Jernbaneverkstedet Sundland) Tlf. 32 24 55 00. Eventuelle spørsmål kan rettes til sjefingeniør Arild D. Moen. Det ønskes bl.a. anbud på følgende: Tjenester: - Fjellsprengning - Grunnarbeide - Forskalingssnekring/ jernbinding/ støping - Snekring/tømrerarbeid - Maler-/gulvleggerarbeid - Rørleggerarbeid - Elektrikerarbeid - Anleggsgartnerarbeid inkl. steinsetting/kantsteinarbeider. - Vindusvask og andre renholdstjenester Maskiner (med og uten fører) - Lastebiler - Kraner - Veihøvler - Gravemaskiner / minigravere - Hjullastere / kompaktlastere - Traktorer med utstyr bl.a. kantklipper - Spyle-/slamsugebiler/vakumlaster - Lift/personløfter/arbeidsplattformer Bygge- og anleggsutstyr - Midlertidige gjerder - Elektrisk riggutstyr - Varme- og tørkeaggregat - Diverse annet håndverktøy. Anbyderen må legge fram skatteattest og attest for betalt mva, samt HMS-erklæring. For maskiner skal det fremlegges kopi av sertifikat/kontrollbok. Det forutsettes at lastebileiere har transportløyve. Anbudene sendes til Drammen Drift på anbudsskjema i lukket konvolutt merket ¿Anbud underentreprenører 2004/05.¿ Anbudsfrist kl 12, 18. desember 2003. Offentlig åpning av anbudene vil ikke finne sted.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Drammen og omegn
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 45 00 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Ja, tilbud kan inngis på en del.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
Ja.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
Totalt Ca 10 millioner kr i tidligere år
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
Startdato: 01.01.2004. Sluttdato: 31.12.2005.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.3 BETINGELSER I FORBINDELSE MED TJENESTEKONTRAKTER
III.3.1 Utførelse av tjenesten er forbeholdt en spesiell profesjon:
III.3.2 Skal juridiske enheter oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere, som skal utføre kontrakten:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av (i prioritert rekkefølge):
 1. Leveringsevne og tilgjengelighet
 2. Kompetanse
 3. Egnet utstyr og maskiner
 4. Servicegrad, referanser og erfaring med firma
 5. Pris
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
18.12.2003 (12:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
gjelder perioden 2004 og 2005
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

18.12b

NLref:  2003-19511 - Første gang publisert den 10.11.2003

TJENESTER
Konkurranse med forhandling

Henting og omsetning av biopellets og kompost.

Norsk lysingsblad referanse: 2003-19511
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Annen.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.3 Type tjenestekontrakt:
Tjenestekategori: 27.
II.1.4 Rammeavtale:
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Henting og omsetning av biopellets og kompost.
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Henting og omsetning av biopellets fra Sentralrenseanlegg Nord-Jæren i Mekjarvik (del A) og henting og omsetning av kompost fra Hogstad komposteringsanlegg i Sandnes (del B).
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 77 12 00 00.
  Tilleggsobjekt: 90 12 23 20.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Ja, tilbud kan inngis på en del eller alle deler.

DELARBEID nr 1 av 1

1) Nomenklatur

1.1) CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 77 12 00 00.
  Tilleggsobjekt: 90 12 23 20.
1.2) Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :

2) Kort beskrivelse:

  Henting og omsetning av biopellets fra Sentralrenseanlegg Nord-Jæren, Mekjarvik og henting og omsetning av kompost fra Hogstad komposteringsanlegg, Sandnes
3) Omfang eller mengde:
  Anslagsvis 5000 tonn biopellets pr. år (del A) 10.000 tonn jordbrukskompost og 2000 tonn Joffe-kompost (del B) pr. år. Det gis anledning til å gi inn tilbud på del A, del B eller begge delene. Det gis også anledning til å gi inn tilbud på deler av årlig produksjonsmengde av biopellets og kompost.
4) Angivelse av forskjellig start-/leveringsdato:
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
  Henting og omsetning av anslagsvis 5000 tonn biopellets fra Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (del A) og henting og omsetning av anslagsvis 10.000 tonn jordbrukskompost og 2000 tonn Joffe-kompost fra Hogstad komposteringsanlegg (del B) pr. år. Forventet kontraktstid: 2-3 år.
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
24 måneder.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
 • HMS-egenerklæring.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
Attester på at alle skatter og avgifter er betalt.
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.3 BETINGELSER I FORBINDELSE MED TJENESTEKONTRAKTER
III.3.1 Utførelse av tjenesten er forbeholdt en spesiell profesjon:
III.3.2 Skal juridiske enheter oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere, som skal utføre kontrakten:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Konkurranse med forhandling.
IV.1.1 Tilbydere er allerede blitt utvalgt:
Nei.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
03001537
IV.3.3 Frist for forespørsel om deltakelse:
18.12.2003 (12:00).
IV.3.4 Utsendelse av invitasjon til å inngi tilbud til utvalgte tilbydere:
06.01.2004
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
Ja.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

18.12

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

Bygging av ny Klepp ungdomsskole

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-18863
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Klepp kommune, LU Prosjektstyring, Postb. 25 , 4358 KLEPPE, Norge.
  Att: Tjøl Årsland.
  Telefon: 51 42 98 28.
  Telefaks: 51 42 98 21.
  E-post: tjol.arsland@klepp.kommune.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS:
  NYLAND Byggeadministrasjon A/S, Godesetdalen 10, 4034 STAVANGER, Norge.
  Att: Johs. Handegard.
  Telefon: 51 81 40 25.
  Telefaks: 51 81 40 21.
  E-post:jh@nyland.no.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:
  Samme som i I.2.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES:
  Samme som i I.2.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
  Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
  Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
  Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
  Bygging av ny Klepp ungdomsskole
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Delentreprise / byggherrestyrt entreprise for bygging av ny Klepp ungdomsskole. Gjennomføringen av bygg og tekniske installasjoner deles på ca 20 entrepriser. Bygget er på 5251 m2 BTA. Entreprisekostnadene er kalkulert til 52 000 000 NOK.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
  Riskjel i Klepp sentrum
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 21 42 20.
  Tilleggsobjekt: 45 21 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
  Ja, tilbud kan inngis på en del.

DELARBEID nr 20 av 20

1) Nomenklatur

1.1) CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 21 42 00.
1.2) Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
2) Kort beskrivelse:
  7.77 Parkanlegg
3) Omfang eller mengde:
4) Angivelse av forskjellig start-/leveringsdato:
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
  Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
  Samlet avtalesum for 20 kontrakter antas å bli ca 52 000 000 NOK ekskl mva.
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
  Startdato: 01.03.2004. Sluttdato: 15.06.2005.
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
  Utleveres inntil 08.12.2003.
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
  18.12.2003 (13:00).

 

15.12b

NLref:  2003-20861 - Første gang publisert den 26.11.2003


TJENESTER
Åpen anbudskonkurranse

Planter og gartnertjenester ved separering private stikkledninger

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-20861
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Stavanger kommune, teknisk drift, Postboks 8001, 4068 Stavanger, Norge.
  Att: Anne K. Andal.
  Telefon: 51 50 76 80.
  Telefaks: 51 50 70 20.
  E-post: aandal@stavanger.kommune.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.3 Type tjenestekontrakt:
Tjenestekategori: 01.
II.1.4 Rammeavtale:
Ja.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Planter og gartnertjenester ved separering private stikkledninger
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Rammeavtalen gjelder gartnertjenester hovedsakelig i tilknytting til separering av private stikkledninger i forbindelse med at Stavanger kommune endrer avløpssystem fra fellessystem til separatsystem.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Stavanger kommune
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 74 25 21 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.3 BETINGELSER I FORBINDELSE MED TJENESTEKONTRAKTER
III.3.1 Utførelse av tjenesten er forbeholdt en spesiell profesjon:
III.3.2 Skal juridiske enheter oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere, som skal utføre kontrakten:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
Utleveres inntil 14.12.2003.
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
15.12.2003 (13:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
90 dager
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
15.12.2003 14:00. Sted: Stavanger kommune
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
Ja.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

15.12

NLref:  2003-19329 - Første gang publisert den 06.11.2003

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Begrenset anbudskonkurranse

Nytt gate og fortausdekke på Karl Johans gate m/sidegater, prekvalifisering

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-19329
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Nytt gate og fortausdekke på Karl Johans gate m/sidegater, prekvalifisering
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Fjerne eksisternde gate og fortaudekke, etablere ny kantsteinslinje med nye sluk og renner, ny plassering av lyktestolper og skiltmaster mv. Etablere nytt gatevarmeanlegg, nytt gatedekke av smågate- og storgatestein, samt nytt fortau av granittheller.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Karl Johans gate og sidegater mellom Akersgata og Fredriks gate, Oslo
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:

Hovedobjekt: 45 23 30 00.
Tilleggsobjekt: 45 23 32 22.

II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
16 500 m2 fordelt på 9 600 m2 granittheller, 5 000 m2 storgatestein og 1 900 m2 smågatestein.
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
Startdato: 01.04.2004. Sluttdato: 30.04.2005.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Begrenset anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
Antall: 5.
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.3 Frist for forespørsel om deltakelse:
15.12.2003 (12:00).
IV.3.4 Utsendelse av invitasjon til å inngi tilbud til utvalgte tilbydere:
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

10.12.

NLref:  2003-20758 - Første gang publisert den 25.11.2003


BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Konkurranse med forhandling

Tunballen skole, nærmiljøanlegg

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-20758
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS:
  Tet AS, Serviceboks 637, 4606 Kristiansand, Norge.
  Att: Gro Udby.
  Telefon: 38140144.
  Telefaks: 38140102.
  E-post:gro@tetas.no.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:
  Tet AS, Serviceboks 637, 4606 Kristiansand, Norge.
  Att: Gro Udby.
  Telefon: 38140144.
  Telefaks: 38140102.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES:
  Tet AS, Serviceboks 637, 4606 Kristiansand, Norge.
  Att: Gro Udby.
  Telefon: 38140144.
  Telefaks: 38140102.
  E-post:gro@tetas.no.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
Prosjektering og utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Tunballen skole, nærmiljøanlegg
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Det skal prosjekteres og bygges et nærmiljøanlegg,bestående av: 1. Ballbinge på 15,9 x 27 m. 2. Ballbane med kunstgress på 20 x 40 m. Det taes forbehold om at planene godkjennes i kommunen. Grunnarbeide er utført (Oppfylling og planering)
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Tunballen skole
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 45 00 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
Ja.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor tilbyder er etablert.
 • Liste over de viktigste leveransene de siste tre år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Konkurranse med forhandling.
IV.1.1 Tilbydere er allerede blitt utvalgt:
Nei.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.3 Frist for forespørsel om deltakelse:
10.12.2003 (14:00).
IV.3.4 Utsendelse av invitasjon til å inngi tilbud til utvalgte tilbydere:
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Dansk, Svensk og Norsk.
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

01.12

NLref:  2003-19704 - Første gang publisert den 10.11.2003

VARER
Konkurranse med forhandling

Tilbud 43-2003 Sommerblomster

Norsk lysingsblad referanse: 2003-19704
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Friluftsetaten , Postboks 4695 Nydalen , 0405 OSLO, Norge.
  Att: Tone Emblem .
  Telefon: 23 42 69 50.
  Telefaks: 23 42 70 04.
  E-post: tone.emblem@fri.oslo.kommune.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS:
  Friluftsetaten , Postboks 4695 Nydalen, 0405 OSLO, Norge.
  Att: Ann-Mari Nylund.
  Telefon: 23 42 68 17 .
  Telefaks: 23 42 70 02.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.2 Type varekontrakt:
Kjøp.
II.1.4 Rammeavtale:
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Tilbud 43-2003 Sommerblomster
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Friluftsetaten innbyr til konkurranse med forhandling i forbindelse med kjøp av ca. 160 000 stk. sommerblomster. Konkurransegrunnlaget utleveres / sendes ut fortløpende t.o.m. 21. november d.å. Siste frist for innlevering av tilbud er 1. desember d.å. kl. 12.00.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 01 00 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
Levering av ca. 160 000 stk. sommerblomster.
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
Fastpris.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Konkurranse med forhandling.
IV.1.1 Tilbydere er allerede blitt utvalgt:
Nei.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.3 Frist for forespørsel om deltakelse:
21.11.2003.
IV.3.4 Utsendelse av invitasjon til å inngi tilbud til utvalgte tilbydere:
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

 

24.11b

NLref:  2003-20193 - Første gang publisert den 17.11.2003

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

Levering av ball-løkke til Tomter skole

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-20193
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Holbøl kommune, Tomter skole, Engen 4, 1825 Tomter, Norge.
  Att: Yngve Jakobsen.
  Telefon: 69 92 46 00.
  Telefaks: 69 92 46 03.
  E-post: tomter.skole@online.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Levering av ball-løkke til Tomter skole
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  FAU, sammen med Tomter skole, bygge en ball-løkke. Størrelsen skal være c. 20x12 meter. FAU er ansvarlig for planering og fundamenter for løkka. Følgende skal inngå i leveransen: Fundamenttegninger og undamentplater, sveise eller bolteforbindelser. Veggelementer av varmgalvanisert stål, høyde ca. 1 m på langsidene og ca. 3 m høyde på kortsidene. Veggelementene skal være bordkledde, med impregnert materiale. Mål skal være integrert i løkka, størrelse 3 x 2 m, nett med droppnett. Basketstativ med kurs og nett. Nettstolper og nett til volleyball og fotballtennis. To lysstolper med lyskilde 150 watt. Lyskilde skal ha c. 40 lux med levetid for kilde skal være minimum 15 000 timer. Kunstgress som skal sandfylles, kunstgress skal bestå av homogene fibre og ha minimum 5 år garantitid.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Tomter skole
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 22 38 20.
  Tilleggsobjekt: 28 82 52 00, 36 63 30 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
Kun én løkke skal leveres.
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
  3 måneder og 90 dager.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Fastpris.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
24.11.2003.
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

 

25.11

NLref:  2003-19232 - Første gang publisert den 31.10.2003

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

Rv 159 Støyskjermingstiltak

Norsk lysingsblad referanse: 2003-19232
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
  Statlig myndighet.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Rv 159 Støyskjermingstiltak
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
Oppdraget gjelder bygging av støyskjerm inkl. beplantning rundt uteplass.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Knatten gård, Elveveien 3, 1472 Fjellhamar
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 45 00 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
  Støttemurer 10 m2, skjermvegger 33 m2, terassedekke 16 m2, trær og busker 32 stk.
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
  Sluttdato: 15.06.2004.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
200373815
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
25.11.2003 (12:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
Inntil 16.12.2003
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
Alle tilbydere
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
26.11.2003 12:00. Sted: Østensjøveien 34, Oslo
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
Tilbudsbefaring vil finne sted onsdag 5. november 2003 kl. 1200 med møtested på anleggstedet. Konkurransegrunnlaget utleveres (se. pkt. I.3) fra tirsdag 4. november 2003
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

24.11.

NLref:  2003-16881 - Første gang publisert den 30.09.2003


VARER
Åpen anbudskonkurranse

Levering av granittheller og gatestein til rehabilitering av gater i Oslo sentrum

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-16881
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:

Oslo kommune, Samferdselsetaten, Postboks 488 Sentrum, 0105 Oslo, Norge.
Att: Tore Rosenlund.
Telefon: 23 49 30 00.
Telefaks: 23 49 30 09.
E-post: tore.rosenlund@sam.oslo.kommune.no.

I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.2 Type varekontrakt:
Kjøp.
II.1.4 Rammeavtale:
Ja.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Levering av granittheller og gatestein til rehabilitering av gater i Oslo sentrum
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
Leveransen vil bestå av: Granittheller, grå Granittheller, røde Gatestein, små og store Andre elementer i granitt
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Oslo
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 28 81 31 40.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
Startdato: 01.03.2004. Sluttdato: 01.04.2005.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
Se konkurransegrunnlaget.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
Beskrivelse av arbeidsopplegg for gjennomføring av leveransen.
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: 
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
21 - SAM - 2003
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
24.11.2003.
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
60 dager
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
25.11.2003 09:00. Sted: Nedre Slottsgate 3
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

 

20.10

NLref:  2003-16952 - Første gang publisert den 26.09.2003

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

Turvei Brekke

Norsk lysingsblad referanse: 2003-16952
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
Utførelse, uansett på hvilken måte dette skjer, i samsvar med de krav stilt av oppdragsgiver.
II.1.4 Rammeavtale:
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Turvei Brekke
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
Bygging av turvei på 550 m gjennom boligfelt og ved jordbruksmark.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Rykkinn, Frogner-Tanberg område i Bærum
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 45 00 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
Opparbeidelse av 550 meter turvei i 2 meters bredde. Grunnforhold: Løsmasser
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
Arbeidet ønskes utført så snart som mulig og før det kommer for mye snø i området.
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
Startdato: 27.10.2003. Sluttdato: 15.12.2003.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av (i uprioritert rekkefølge):
 1. Leverings- eller ferdigstillingsdato.
 2. Pris.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
20.10.2003 (12:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
20.10.2003 12:00. Sted: Kommunegården, Natur- og idrettsforvaltningen
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
Det vil bli avhold anbudbefaring den 13. oktober kl 1200. Oppmøte ved p-plass ved Coop på Rykkinn, Valkyrieveien 2.
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

23.10

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Begrenset anbudskonkurranse

Infrastruktur Fornebu, Prosjekt 99006 - K 20005 Landskapsarbeider 1 - Storøya

Prosjektet omfattes av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-15623
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Statsbygg, Biskop Gunnerus gate 6, Postboks 8106 Dep, 0032 Oslo, Norge.
  Att: Tore Herland.
  Telefon: 67102165 / 90721943.
  Telefaks: 67102170.
  E-post: tore.herland@statsbygg.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS:
  Statsbygg, Infrastruktur Fornebu, Postboks 134, Gamle Snarøyvei 50, 1330 Fornebu, Norge.
  Att: Tore Herland.
  Telefon: 67102165 / 28112310.
  Telefaks: 67102170.
  E-post:tore.herland@statsbygg.no .
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:
  Samme som i I.2.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
  Offentligrettslig organ.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
  Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
  Infrastruktur Fornebu, Prosjekt 99006 - K 20005 Landskapsarbeider 1 - Storøya
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Arbeidet består i - Terrengjustering, utlegging av vekstjord (delvis), og finplanering av ca. 220 000 m2 grøntarealer. - Planting av ca. 110 000 busker/masseplanter og ca. 1000 oppstammede trær med tilføring av kompost og jorddekke. Tilsåing av ca. 110 000 m2 grasbakke/eng. - Bygging av ca. 6000 m gangveier og stier, ca. 300 m gjerder, belysningsanlegg , arbeider med tørrmurer, kanter, dekker samt parkmøblering. - Skjøtsel av grøntanlegg i 3 år. Utførelsesperiode fra våren 2004 til ut vekstsesongen 2005. Opsjon på supplerende arbeider for utførelse i 2006-2007.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
  Fornebu i Bærum kommune.
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 11 24 30.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
  Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
  Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
  Supplerende arbeider på Storøya 2006 og 2007
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
  Startdato: 12.03.2004. Sluttdato: 01.10.2005.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
  Begrenset anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
  Kunngjøringsnummer i Official Journal/TED 2002/S 252-20268 av 31.12.2002.
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
  Minimum 5.
IV.2 TILDELINGSKRITERIER:
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
  K 20005.
IV.3.3 Frist for forespørsel om deltakelse:
  23.10.2003 (12:00).
IV.3.4 Utsendelse av invitasjon til å inngi tilbud til utvalgte tilbydere:
  24.11.2003
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
  Norsk.
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
  Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
  Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
  Søknaden leveres i lukket konvolutt og merkes 'Søknad til anbudskonkurranse Storøya-IFBU'. Befaring avholdes onsdag 15.10.2003 kl. 09.00. Oppmøte Statsbygg Gamle Snarøyvei 50, Fornebu. Betingelser for å få utlevert anbudsgrunnlag og ytterligere dokumenter: Utleveres inntil 15.10.2003
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

10.11

NLref:  2003-15659 - Første gang publisert den 11.09.2003

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

130-7001 Utomhus, Nevrosenteret

Norsk lysingsblad referanse: 2003-15659
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Helse Midt-Norge RHF v/Helsebygg Midt-Norge, Schwachsgate 1, 7488 Trondheim, Norge.
  Att: Roar Bardal.
  Telefon: 73862000.
  Telefaks: 73862001.
  E-post: tilbud@helsebygg-midt.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
  Offentligrettslig organ.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
  Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
  Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
  130-7001 Utomhus, Nevrosenteret
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Kontrakten omfatter rigg og drift for egne arbeider, samt utomhusarbeider ved Nevrosenteret og Pasienthotellet
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
  Trondheim
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 50 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
  Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
  Ja.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
  Komplett opparbeidelse av gårdshager for Nevrosenteret, areal ca 750 m2, og Pasienthotellet, areal ca 500 m2. Anlegg av grønt- og utomhusanlegg på taket av Nevrosenterets midtfløy, ca. 500 m2, og områder mellom Nevrosenteret og eksisterende Røde Kors-bygning, og området mellom Pasienthotellet og Nevrosenterets østfløy og boliger mot Erik Jarlsgate skal opparbeides
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
  Startdato: 01.03.2004. Sluttdato: 28.07.2006.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
  Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
  kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
  2003-00143
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
Pris 500 NOK
Betalingsbetingelser og betalingsmåte: Innbetaling merket "Konkurranse 130-7001" på konto 8601.05.68813 i Fokus Bank. Påmeldingsavgiften vil ikke bli refundert.
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
  10.11.2003 (15:30).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
  Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
  90 dager
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
  Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

07.11

NLref:  2003-16359 - Første gang publisert den 18.09.2003

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

SPAT- Anleggsgartnerarbeider (K4140)

Prosjektet omfattes av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-16359
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  SykehusProsjektene i Akershus (SPA), Schweigaardsgate 4, 0185 Oslo, Norge.
  Att: Frode Instanes.
  Telefon: 23 31 72 50.
  Telefaks: 23 31 72 51.
  E-post: spa@spahus.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
  Statlig myndighet.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
  Utførelse, uansett på hvilken måte dette skjer, i samsvar med de krav stilt av oppdragsgiver.
II.1.4 Rammeavtale:
  Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
  SPAT- Anleggsgartnerarbeider (K4140)
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  SPAT - Senter for Prehospital Akutt og Transportmedisin er plasser ved Ahus i Lørenskog. Senteret består av et nybygg for ny helikopterbase med 2 helikopter på ca 1525m^2, og em ny ambulansestasjon mv på ca 2610 m^2 som skal etableres ved ombygging av eksisterende lokaler. Totalkostnadene for senteret er estimert til ca. 70 millioner kroner inkl. mva. Byggetiden er fra ca. november 2003 til november 2004.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
  Lørenskog
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 21 51 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
 • Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra det.
 • Erklæring av foretakets totale omsetning, og dets omsetning med relevans til kontrakten de siste tre regnskapsårene.
 • Liste over de viktigste leveransene de siste tre år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker.
 • Sertifikat utstedt av offisielle kvalitetskontrollinstitutter.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
  Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
  kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
  K4140
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
  Utleveres inntil 31.10.2003.
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
  07.11.2003 (12:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
  Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
  3 måneder
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
  Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
  Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

08.10

NLref:  2003-16696 - Første gang publisert den 23.09.2003

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Konkurranse med forhandling

Miljøgate og VA-anlegg i Kyrkjevegen

Norsk lysingsblad referanse: 2003-16696
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS:
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES:
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Miljøgate og VA-anlegg i Kyrkjevegen
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
Opprusting av Kyrkjevegen til miljøgate med kantsteinsetting, beplanting samt utskifting av VA-anlegg.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Kyrkjevegen, Sykkylven kommune
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 45 23 31 40.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
Total anbud for opprusting av veg med overflater inkl. VA-ledninger.
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
7 måneder.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
 • 10% av kontraktsverdien.
 • Bankgaranti.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Betaling i henhold til fremdrift.
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Konkurranse med forhandling.
IV.1.1 Tilbydere er allerede blitt utvalgt:
Nei.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
201612
IV.3.3 Frist for forespørsel om deltakelse:
08.10.2003.
IV.3.4 Utsendelse av invitasjon til å inngi tilbud til utvalgte tilbydere:
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
Det vil bli felles tilbudsbefaring. Foreløpig dato er satt til fredag 10. oktober. Nærmere beskjed vil bli gitt til påmeldte entreprenører.
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

07.10.

VARER
Åpen anbudskonkurranse

Levering av granittstein som smågatestein, knott og elementer

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-16722
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Stavanger kommune - Rådmannen - Tusenårsprosjektene, Hakon VII gt. nr.11, 4005 STAVANGER, Norge.
  Att: Terje Børsheim.
  Telefon: 97093173.
  E-post: t.valen@aros.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.2 Type varekontrakt:
Kjøp.
II.1.4 Rammeavtale:
Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Levering av granittstein som smågatestein, knott og elementer
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
Levering av ca. 3000 m2 smågatestein (ny eller brukt), ca. 65 lm blokkelementer av granitt og ca. 40m2 knott iht. nærmere spesifikasjoner og tegninger til anlegg Blå Promenade etappe 6A og 6C i Stavanger.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Stavanger sentrum. Strandkaien og Skagenkaien.
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 14 11 21 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
Ja.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
Blå Promenade i Stavanger skal videreføres i de nærmeste årene og det kan være et ønske om å benytte samme steinkvalitet også i fortsettelsen.
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
Startdato: 01.12.2003. Sluttdato: 01.05.2004.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
Se konkurransegrunnlaget.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
Utleveres inntil 30.09.2003.
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
07.10.2003 (10:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

15.10

 

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Hastetilfelle - konkurranse med forhandling

konkurranse med forhandlinger

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-17080
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
Selbu kommune, Gjelbakken 15, 7580 SELBU, Norge.
Att: Åge Helander.
Telefon: 73816700.
Telefaks: 73816750.
E-post: postmottak@selbu.kommune.no.
Internettadresse: http://www.selbu.kommune.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
konkurranse med forhandlinger
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
Tiltak som skal gjennomføres: opprusting grøntarealer, plasser, torg, gågate, rasteplass, benker, belysning, beplanting Dette oppdraget gjelder utførelse av nevnte tiltak
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Selbu sentrum, Mebond
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 45 11 24 30.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
Ja, tilbud kan inngis på flere deler eller alle deler.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
Ja.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
Startdato: 15.12.2003. Sluttdato: 01.09.2004.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
10% av kontraktsverdien.
Bankgaranti.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
Se konkurransegrunnlaget.
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
Godkjeninger i tiltaksklasser etter pbl
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Hastetilfelle - konkurranse med forhandling.
IV.1.1 Tilbydere er allerede blitt utvalgt:
Nei.
IV.1.2 Begrunnelse for bruk av hasteprosedyre:
Tidligere forsinkelser med igangsetting
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
Minimum 4.
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av (i uprioritert rekkefølge):
 1. Leverings- eller ferdigstillingsdato.
 2. Estetisk og funksjonell verdi.
 3. Pris.
 4. Kvalitet.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
02/449
IV.3.3 Frist for forespørsel om deltakelse:
15.10.2003.
IV.3.4 Utsendelse av invitasjon til å inngi tilbud til utvalgte tilbydere:
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
Delentrepriser på skilt, belysning og beplanting kan bli tiltransportert eller tas med i hovedanbudet. Anbuds dokumenter sendes ut senest 1 uke etter påmelding
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

06.10

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

Opparbeiding av uteareal, lager og sorteringshall

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-15340
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS, Torvmyrane 29, 6150 ØRSTA, Norge.
  Att: Petter Bjørdal.
  Telefon: 70048600.
  Telefaks: 70067894.
  E-post: reinhald@online.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS:
  Ose Ingeniørkontor AS, Pb. 222, 6151 ØRSTA, Norge.
  Att: Paul Svein Vatne.
  Telefon: 70067179.
  Telefaks: 70068343.
  E-post:oseing@online.no.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:
  Ose Ingeniørkontor AS, Pb. 222, 6151 ØRSTA, Norge.
  Att: Paul Svein Vatne.
  Telefon: 70067179.
  Telefaks: 70068343.
  E-post:oseing@online.no.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES:
  Ose Ingeniørkontor AS, Pb. 222, 6151 ØRSTA, Norge.
  Att: Paul Svein Vatne.
  Telefon: 70067179.
  Telefaks: 70068343.
  E-post:oseing@online.no.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
  Annen.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
  Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
  Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
  Opparbeiding av uteareal, lager og sorteringshall
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Opparbeiding av uteareal, bygging av lager og sorteringshall
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
  Torvmyrane 29, 6150 ØRSTA
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 00 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
  Ja, tilbud kan inngis på en del eller flere deler.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
  Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
  Bygge- og anleggsarbeid ca 6,0 mill
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
  Startdato: 13.10.2003. Sluttdato: 01.03.2004.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
  Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
  kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
  Utleveres inntil 19.09.2003.
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
  06.10.2003 (10:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
  Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
  3 måneder
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
  Lukket åpning
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
  06.10.2003 10:30. Sted: Vikegata 19, 6150 ØRSTA
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
  Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
  Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

16.10

NLref:  2003-16051 - Første gang publisert den 12.09.2003

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Hastetilfelle - begrenset anbudskonkurranse

Torshov kompetansesenter / Skjøtsel av grøntanlegg

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-16051
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Statsbygg Øst, Postboks 8141 Dep., 0033 Oslo, Norge.
  Att: Bjørn Erik Thronsen.
  Telefon: 22 24 44 67.
  Telefaks: 22 24 44 80.
  E-post: bet@statsbygg.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:
  NAV A.S, Hallingsgate 5, 0170 Oslo, Norge.
  Att: Per Arne Bjørnstad.
  Telefon: 23 20 18 50.
  Telefaks: 23 20 18 45.
  E-post:mail@nav.no.
  Internettadresse: http://www.nav.no.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
  Annen.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
  Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
  Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
  Torshov kompetansesenter / Skjøtsel av grøntanlegg
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Kontrakten omfatter skjøtsel av grasplen, grasbakke, buskfelt mm gjennom 2004.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
  Torshov kompetansesenter, Oslo
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 00 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
  Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
  Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
  Opsjoner: Eventuell forlengelse av engasjementet med 1 år om gangen, oppad begrenset til totalt 3 år tilsammen.
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
  Startdato: 01.01.2004. Sluttdato: 31.12.2004.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Fastpris.
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
 • Aksjeselskap.
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor tilbyder er etablert.
 • Erklæring av foretakets totale omsetning, og dets omsetning med relevans til kontrakten de siste tre regnskapsårene.
 • Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner for de personer som er ansvarlige for kontrakten.
 • Liste over de viktigste leveransene de siste tre år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker.
 • Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som tilbyder disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen.
 • Beskrivelse av utstyr, maskinpark eller annet tilgjengelig teknisk utstyr med relevans for utførelse av denne kontrakt.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
  Hastetilfelle - begrenset anbudskonkurranse.
IV.1.2 Begrunnelse for bruk av hasteprosedyre:
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av (i uprioritert rekkefølge)
 1. Leveringssikkerhet.
 2. Pris.
 3. Kvalitet.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse:
  16.10.2003 (15:00).
IV.3.4 Utsendelse av invitasjon til å inngi tilbud til utvalgte tilbydere:
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
  Norsk.
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

01.10

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

Utvidelse av Husøy kirkegård

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-16041
BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

Utvidelse av Husøy kirkegård

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-16041
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Tønsberg kirkelige fellesråd, Storgaten 52, 3126 Tønsberg, Norge.
  Att: Kirkevergen.
  Telefon: 33 37 47 00.
  Telefaks: 33 37 47 01.
  E-post: kirkevergen@tonsberg.kirken.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS:
  Asplan Viak AS, Besøksadresse: Munkegt. 3, Postadresse: Pb87 sentrum , 3101 Tønsberg, Norge.
  Att: Kari Therese Svinø.
  Telefon: 33 38 12 36/97 18 22 49.
  Telefaks: 33 31 07 55.
  E-post:karitherese.svino@asplanviak.no.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:
  Asplan Viak AS, Besøksadresse: Munkegt. 3, Postadresse: Pb87 sentrum, 3101 Tønsberg, Norge.
  Att: Kari Therese Svinø.
  Telefon: 33 38 12 36/97 18 22 49.
  Telefaks: 33 31 07 55.
  E-post:karitherese.svino@asplanviak.no.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES:
  Asplan Viak AS, Besøksadresse: Munkegt. 3, Postadresse: Pb87 sentrum, 3101 Tønsberg, Norge.
  Att: Kari Therese Svinø.
  Telefon: 33 38 12 36/97 18 22 49.
  Telefaks: 33 31 07 55.
  E-post:karitherese.svino@asplanviak.no.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
  Statlig myndighet.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
  Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
  Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
  Utvidelse av Husøy kirkegård
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Utvidelse av Husøy kirkegård innebærer noe masseflytting, graving av grøfter for gravdrenering, bygging av internveier, opparbeiding av parkeringsplass, arbeid med VA-anlegg, tilkoblingsarbeider for EL, bygging av murer og plasser for vannposter samt gartnerarbeider som tilsåing, planting av busker og trær.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
  Husøy kirke, Husøy, Tønsberg kommune
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 00 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
  Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
  Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
  Startdato: 27.10.2003. Sluttdato: 20.06.2004.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
  Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av (i uprioritert rekkefølge):
 1. Pris
 2. Erfaring med tilsvarende oppgaver
 3. Leveringssikkerhet
 4. Estetisk og fuksjonell verdi
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
  Utleveres inntil 22.09.2003.
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
  01.10.2003 (12:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
  Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
  60 dager
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
  01.10.2003 12:00. Sted: Asplan Viak AS, Munkegt.3, 3216 Tønsberg
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
  Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
  Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

 

 

30.09

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

Entrepriser for bygging av Stjørdal bosenter

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-14575
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS:
  Arkideco AS, Innherredsveien 57b, 7500 Stjørdal, Norge.
  Att: Hilde L. Davik.
  Telefon: 74834500.
  Telefaks: 74834455.
  E-post:hd@arkideco.no.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:
  Arkideco AS, Inherredsveien 57b, 7500 Stjørdal, Norge.
  Att: Hilde L. Davik.
  Telefon: 74834500.
  Telefaks: 74834455
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES:
  Arkideco AS, Innherredsveien 57b, 7500 Stjørdal, Norge.
  Att: Hilde L. Davik.
  Telefon: 74834500.
  Telefaks: 74834455.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
  Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
  Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
  Entrepriser for bygging av Stjørdal bosenter
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Det skal bygges et bosenter på tilsammen 6240 m2 BTA fordelt over 3 etg., hvorav kjeller på 1750 m2 BTA. Denne utlysningen omfatter følgende entrepriser: B22 Mur-puss og flisarbeider, B23 Tømrer- og snekkerarbeider, B24 Smedarbeider, B25 Maler og beleggsarbeider, B26 Faste Innredninger, B27 Storkjøkken, B28 Utomhusarbeider, V31 Rørtekniske arbeider, V36 Ventilasjonstekniske arbeider, E40 Elektrotekniske arbeider
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
  Breidablikkveien 2, 7500 Stjørdal
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 00 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
  Ja, tilbud kan inngis på en del eller flere deler.

DELARBEID nr 1 av 10

1) Nomenklatur

1.1) CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 43 10 00.
  Tilleggsobjekt: 45 26 25 00, 45 41 00 00.
1.2) Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :

2) Kort beskrivelse:

  Entreprise B22 Mur-, puss- og flisarbeider
3) Omfang eller mengde:
  Legging av golv- og veggfliser, Muring og pussing av fasader (ca 100m2)
4) Angivelse av forskjellig start-/leveringsdato:

DELARBEID nr 2 av 10

1) Nomenklatur

1.1) CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 42 20 00.
  Tilleggsobjekt: 45 33 00 00.
1.2) Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :

2) Kort beskrivelse:

  Entreprise B23 Tømrer- og snekkerarbeider
3) Omfang eller mengde:
  Inner- og yttervegger, nedforede himlinger, takarbeider, balkonger, dører/vinduer/glasspartier, blikkenslagerarbeider
4) Angivelse av forskjellig start-/leveringsdato:

DELARBEID nr 3 av 10

1) Nomenklatur

1.1) CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 28 12 00 00.
1.2) Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :

2) Kort beskrivelse:

  Entreprise B24 Smedarbeider
3) Omfang eller mengde:
  Levering og montering av innvendig trapp, rekkverk til trapper og balkonger
4) Angivelse av forskjellig start-/leveringsdato:

DELARBEID nr 4 av 10

1) Nomenklatur

1.1) CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 44 21 00.
  Tilleggsobjekt: 45 43 21 00.
1.2) Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :

2) Kort beskrivelse:

  Entreprise B25: Maler- og beleggsarbeider
3) Omfang eller mengde:
  Legging av gulvbelegg, maling av vegger/himlinger/listverk, utvendig maling av fasader
4) Angivelse av forskjellig start-/leveringsdato:

DELARBEID nr 5 av 10

1) Nomenklatur

1.1) CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 42 11 51.
  Tilleggsobjekt: 45 42 11 00.
1.2) Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :

2) Kort beskrivelse:

  Entreprise B26 Faste innredninger
3) Omfang eller mengde:
  Levering og montering av kjøkken og skapinnredninger i leiligheter og fellesarealer untatt storkjøkken i kantine.
4) Angivelse av forskjellig start-/leveringsdato:

DELARBEID nr 6 av 10

1) Nomenklatur

1.1) CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 36 13 10 00.
  Tilleggsobjekt: 45 42 11 51.
1.2) Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :

2) Kort beskrivelse:

  Entreprise B27 Storkjøkken
3) Omfang eller mengde:
  Levering og montering av storkjøkken i felles kantine.
4) Angivelse av forskjellig start-/leveringsdato:

DELARBEID nr 7 av 10

1) Nomenklatur

1.1) CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 74 25 21 00.
1.2) Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :

2) Kort beskrivelse:

  Entreprise B28: Utomhusarbeider
3) Omfang eller mengde:
  Opparbeiding av plasser/veier og grøntområde.
4) Angivelse av forskjellig start-/leveringsdato:

DELARBEID nr 8 av 10

1) Nomenklatur

1.1) CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 31 51 00.
1.2) Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :

2) Kort beskrivelse:

  Entreprise E40: Elektrotekniske arbeider
3) Omfang eller mengde:
  Elkraft og teletekniske anlegg bestående av bl.a. fordelings-,lys-, brannalarm- og adgangskontrollanlegg.
4) Angivelse av forskjellig start-/leveringsdato:

DELARBEID nr 9 av 10

1) Nomenklatur

1.1) CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 33 22 00.
  Tilleggsobjekt: 45 33 10 00.
1.2) Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :

2) Kort beskrivelse:

  Entreprise V31: Rørtekniske arbeider
3) Omfang eller mengde:
  Sanitær og sprinkelanlegg, varme- og snøsmelteanlegg.
4) Angivelse av forskjellig start-/leveringsdato:

DELARBEID nr 10 av 10

1) Nomenklatur

1.1) CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 33 12 00.
1.2) Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :

2) Kort beskrivelse:

  Entreprise V36: Ventilasjonstekniske arbeider
3) Omfang eller mengde:
  Ventilasjonsanlegg med automatikk, næringsmiddelkjøling med automatikk.
4) Angivelse av forskjellig start-/leveringsdato:
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
  Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
  Kunngjøringsnummer i Official Journal/TED 2003/S 94-085037 av 15.05.2003.
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
  kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
  30.09.2003 (12:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
  Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
  120 dager
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
  Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
  Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

29.09

VARER
Åpen anbudskonkurranse

Ballbingar til skular i kommunen

Norsk lysingsblad referanse: 2003-15569
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
  Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.2 Type varekontrakt:
  Kjøp.
II.1.4 Rammeavtale:
  Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
  Ballbingar til skular i kommunen
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Time kommune skal saman med lokale vellag setja opp ballbingar ved nokre skular i kommunen.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 92 62 00 00.
  Tilleggsobjekt: 45 34 20 00, 20 50 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
  Ja, tilbud kan inngis på en del, flere deler eller alle deler.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
  Ja.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
  Ytterliggere tre ballbinger
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
  Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
  kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
  26.09.2003.
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
  Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
  90 dager
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
  Interne protokollvitner
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
  26.09.2003 13:00. Sted: Time Rådhus
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

26.09

NLref:  2003-16358 - Første gang publisert den 18.09.2003

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Begrenset anbudskonkurranse

Utomhusanlegg ved bergen Røde Kors sykehjem

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-16358
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Bergen Røde Kors, Damsgårdsveien 69, 5058 Bergen, Norge.
  Att: Hans Haugen.
  Telefon: 55 38 33 00.
  Telefaks: 55 38 33 01.
  E-post: rodekorshuset@redcross.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS:
  Riss Landskap as, Dreggsalmenningen 36, Postboks 3900, 5835 Bergen, Norge.
  Att: Anne K. Irgens.
  Telefon: 55 55 97 70.
  Telefaks: 55 55 97 71.
  E-post:post@riss-landskap.no.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:
  Riss Landskap as, Dreggsalmenningen 36, Postboks 3900, 5835 Bergen, Norge.
  Att: Anne K. Irgens.
  Telefon: 55 55 97 70.
  Telefaks: 55 55 97 71.
  E-post:post@riss-landskap.no.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES:
  Riss Landskap as, Dreggsalmenningen 36, Postboks 3900, 5835 Bergen, Norge.
  Att: Anne K. Irgens.
  Telefon: 55 55 97 70.
  Telefaks: 55 55 97 71.
  E-post:post@riss-landskap.no.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
  Annen.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
  Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
  Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
  Utomhusanlegg ved bergen Røde Kors sykehjem
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Entreprisen omfatter anleggsgartnerarbeider for bygging av sansehage og park ved sykehjem.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
  Ellerhusensvei, Bergen
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 11 24 30.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
  Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
  Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
  Uteanlegg ved sykehjem med sansehage og park. Gangveier, plasser, kanter natursteinsmurer, plener,beplantning, møblering og utstyr. Anslått areal: 2000 m2
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
  Startdato: 10.2003. Sluttdato: 05.2004.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Betaling i henhold til fremdrift.
 • Fastpris.
 • Se anbudsgrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor tilbyder er etablert.
 • Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra det.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
  Liste over relevante arbeider som er utført de siste tre årene, herunder deres verdi, tid og sted for utførelsen, samt om arbeidet har vært fullt fagmessig utført og er blitt behørig avsluttet.
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
  Begrenset anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
  Antall: 5.
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
  kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.3 Frist for forespørsel om deltakelse:
  26.09.2003.
IV.3.4 Utsendelse av invitasjon til å inngi tilbud til utvalgte tilbydere:
  29.09.2003
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
  Norsk.
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
  Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
  Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

22.09

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

Festplassen Opparbeidelse

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-14633
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Bergen kommune Grønn avdeling, Pb. 7700 , 5020 Bergen, Norge.
  Att: v/Mogens Lock Hansen.
  Telefon: 55 56 60 85.
  Telefaks: 55 56 63 23.
  E-post: mogens.hansen@bergen.kommune.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS:
  Scandiaconsult AS, Pb. 3705 Fyllingsdalen, , 5845 Bergen, Norge.
  Att: Steinar Birkeland.
  Telefon: 55 17 58 24.
  Telefaks: 55 17 58 10.
  E-post:sb@scc.no.

 

I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:
  landskap Design as, Bredsgården 2a, 5003 Bergen, Norge.
  Att: Arne Sælen.
  Telefon: 55 56 33 15.
  E-post:post@landskapdesign.no.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
  Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
  Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
  Festplassen Opparbeidelse
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Entreprise A01 Stenentreprise granittflak Entreprise A02 Stenentreprise granittbelegning Entreprise A03 Anleggsgartnerentreprise(Hovedentreprise) Entreprise A04 Elektroentreprise Entreprise A05 VA-entreprise Entreprise A06 Isbane
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
  Festplassen. Christiesgate 5000 Bergen
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 23 62 50.
  Tilleggsobjekt: 14 11 21 00, 45 31 00 00, 45 23 13 00, 45 21 22 10.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
  Entreprise A01 Stenetreprise Granittflak:Det skal leveres 750 m2 granittflak på opp til 2,5x6,5x0,25m. 50% av flakene skal ha flammet overflate og 50% rå overflate. Entreprise A02 Stenetreprise Granittbelegning: Det skal leveres ca. 3.900 m2 med bredder på 44cm,61cm,84cm, tykkelse 17cm og lengder mellom 61 og 201 cm. I tillegg skal det leveres profilskåret rennesten på 250 m2. Alle overflater skal være flammete.Murer: Det skal leveres massive, fargeslipte og polerte granittmur-elementer på til sammen 50 lm. Elementene skal ha et tverrsnitt på 70x100cm. Lengden på elementene er opptil 300 cm. Entreprise A03 Anleggsgartnerentreprise(Hovedentreprise): Avretting, finjustering av traubunn. Levering og utlegging av overbygning for granittbelegning, stenflak og murer.Beleggmontasje, 17 cm tykke granittheller(3900 m2). Montasje granittflak, 20-25 cm tykke(750m2). Montering av mur (50 lm). Byggtekniske arbeider forbundet med bygging vanntett kjeller i betong for teknisk rom(ca. 60 m2), inkludert spunting. Graving, omfylling og gjenfylling av grøfter til VA-ledninger og EL-kabler. Kvalifikasjonskrav:UTF/KUT 050.2, 193.2, 171.2 og 181.3. Entreprise A04 Elektroentreprise: Levering og montering av lysmaster m/fundament og armaturer(8stk). Sidelyskabler med 4 aggregat. Tilførselskabler (150). El-uttak i kummer. Kabling for teknisk utstyr til isbane.Kvalifikasjonskrav: Elektroentreprenør for lavspent installasjoner. Entreprise A05 VA-entreprise: Overvannsledninger med sandfangskummer (200lm). Fonteneanlegg (1 stk.) Kvalifikasjonskrav: Godkjent entreprenør for tiltaksklasse 3. Entreprise A06 Isbane: Teknisk sentral for kuldemaskiner for isbaneanlegg, vannforsyning: grunnvanns-forsyning av kuldemaskiner, avløp for d.o., vannforsyning av sentral generlt samt nødvendige grunninstallasjoner i tekn. rom for betjening av kuldemaskiner.
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
  Startdato: 01.10.2003. Sluttdato: 01.10.2004.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
  Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
  kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
  22.09.2003 (12:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
  Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
  Inntil 22.12.2003
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
  22.09.2003 13:00. Sted: Bergen rådhus Grønn avdeling
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
  Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
  Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

19.09

TJENESTER
Konkurranse med forhandling

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV HAUGER IDRETTSPARK

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-15695
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
  Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.3 Type tjenestekontrakt:
  Tjenestekategori: .
II.1.4 Rammeavtale:
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
  DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV HAUGER IDRETTSPARK
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  HAUGER IDRETTSPARK Innbydelse til ¿konkurranse med forhandling¿ for drift- og vedlikehold til Hauger Idrettspark Bærum kommune ved Natur- og idrettsforvaltningen inviterer det til å gi tilbud på drifts- og vedlikehold for Hauger idrettspark ( som inkluderer preparering av isen på Jar kunstisbanen). Hauger er et multifunksjonell idrettspark med sesongbetonte aktiviteter. Det kreves høy kompetansen når det gjelder kjøleteknikk, siden nevnte vinteraktiviteter er avhengig av isproduksjon og preparering.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 92 61 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
  Nei.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
  5 til 7 år
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
  60 måneder.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
  Kompetanse på isproduksjon/kjøleteknikk
III.3 BETINGELSER I FORBINDELSE MED TJENESTEKONTRAKTER
III.3.1 Utførelse av tjenesten er forbeholdt en spesiell profesjon:
III.3.2 Skal juridiske enheter oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere, som skal utføre kontrakten:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
  Konkurranse med forhandling.
IV.1.1 Tilbydere er allerede blitt utvalgt:
  Nei.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
  Minimum 3. Maksimum 5.
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av (i uprioritert rekkefølge):
 1. Pris
 2. Kvalitet/kompetanse
 3. Miljømessige forhold
 4. Funksjonalitet/løsning
 5. Referanser
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
  0001
IV.3.3 Frist for forespørsel om deltakelse:
IV.3.4 Utsendelse av invitasjon til å inngi tilbud til utvalgte tilbydere:
  19.09.2003
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
  Norsk.
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
  Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
  Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

16.09

VARER
Åpen anbudskonkurranse

Nærmiljøanlegg / ballbinge til Nordhagen skole

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-15557
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
  Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.2 Type varekontrakt:
  Ikke spesifisert.
II.1.4 Rammeavtale:
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
  Nærmiljøanlegg / ballbinge til Nordhagen skole
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Det bes om tilbud på ballbinge/nærmiljøanlegg til Nordhagen skole, Våler kommune. Balløkke ¿ ca. 13x21m. m/kunstgras, samt belysning. Utstyr som gjør det mulig å spille diverse lagspill, slik som: fotball, håndball, volleyball, basketball, landhockey med mer. Dette inngår i prosjektet: 1. Selva ball-løkka 2. Grunnarbeid/fundamentering/utstyr til ballbinge og belysning 3. Lysanlegg 4. Kunstgress/drenering 5. Medfølgende utstyr til diverse spill/idretter
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 21 22 20.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor tilbyder er etablert.
 • Liste over de viktigste leveransene de siste tre år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker.
 • Prøver, beskrivelser og/eller fotografier av produktene som skal leveres.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
  Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av (i uprioritert rekkefølge):
 1. Leverings- eller ferdigstillingsdato.
 2. Driftskostnader.
 3. Teknisk verdi.
 4. Pris.
 5. Kvalitet.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
  16.09.2003.
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
  Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
  Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

 

15.09


NLref:  2003-15604 - Første gang publisert den 05.09.2003

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Begrenset anbudskonkurranse

19709654 Skullerud skole - utearealprosjekt

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-15604
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Undervisningsbygg Oslo KF, Pb. 6473 Etterstad, 0605 Oslo, Norge.
  Att: Truls Friis, prosjektleder.
  Telefon: 23 06 09 70.
  Telefaks: 23 06 09 98.
  E-post: truls.friis@ubf.oslo.kommune.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
  Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
  Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
  Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
  19709654 Skullerud skole - utearealprosjekt
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Benker og grøntanlegg i skolegård.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
  Skolens skolegård
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 74 25 21 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
  Startdato: 07.10.2003.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
 • Liste over de viktigste leveransene de siste tre år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker.
 • Anslag over hvor stor del av kontrakten som kan bli utført av underleverandør.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
  Begrenset anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
  kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
  19709654
IV.3.3 Frist for forespørsel om deltakelse:
  15.09.2003 (11:00).
IV.3.4 Utsendelse av invitasjon til å inngi tilbud til utvalgte tilbydere:
  17.09.2003
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
  Norsk.
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
  Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

15.09b

NLref:  2003-15540 - Første gang publisert den 04.09.2003

VARER
Hastetilfelle - begrenset anbudskonkurranse

Kunstgressdekke

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-15540
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
  Annen.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.2 Type varekontrakt:
  Kjøp.
II.1.4 Rammeavtale:
  Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
  Kunstgressdekke
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Pris på ferdig lagt kunstgressdekke 68x108m.Ikke undervarme.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
  Gjerdrum
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 24 00 00 00.
  Tilleggsobjekt: 92 00 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
  Nei.
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
  Ja.
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
  Snarest.Det er klart for legging av dekke,
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
 • Gjennomføringsgaranti.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Fastpris.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
  Hastetilfelle - begrenset anbudskonkurranse.
IV.1.2 Begrunnelse for bruk av hasteprosedyre:
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
  Minimum 5. Maksimum 8.
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av (i uprioritert rekkefølge):
 1. Leverings- eller ferdigstillingsdato.
 2. Pris.
 3. Kvalitet.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse:
  15.09.2003.
IV.3.4 Utsendelse av invitasjon til å inngi tilbud til utvalgte tilbydere:
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
  Norsk.
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
  Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
  Nei.
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

12.09

NLref:  2003-15236 - Første gang publisert den 01.09.2003


BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

Anleggsarbeider, grunnarbeider, brosteinsarbeider. Totalt ca. 2900m2.

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-15236
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Stavanger kommune - Rådmannen - Tusenårsprosjektene, Haakon 7.gt. nr.11., 4005 STAVANGER, Norge.
  Att: Trond Knutsen.
  Telefon: 51912993.
  Telefaks: 51507044.
  E-post: tknutsen@stavanger.kommune.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
  Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
  Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
  Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
  Anleggsarbeider, grunnarbeider, brosteinsarbeider. Totalt ca. 2900m2.
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Blå Promenade etappe 6C Strandkaien skal være ferdig innen 1. april 2004. Blå Promenade etappe 6A Skagenkaien skal være ferdig innen 1. mai 2004. Det er lagt inn i anbudsgrunnlaget mulighet for utvidelse av avtalen til også å gjelde Blå Promenade etappe 7B Tollboden til Skansekaien. Levering av brostein blir en byggherreleveranse. Anbudsbefaring blir torsdag 04.09.03 kl. 09.00. Fremmøte ved Galleri Sult på Strandkaien. Kontraktsarbeidet kan påbegynnes i midten av oktober 2003.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
  Stavanger sentrum.
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 23 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
  Anlegget berører ca. 2900m2 kaiarealer som skal istandsettes med brostein.
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
  Blå Promenade etappe 7B Tollboden til Skansekaien. Vår/sommer 2004.
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
 • NS 3430 NOK.
 • Bankgaranti.
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Se konkurransegrunnlaget.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
  For at det skal være aktuellt med utvidelse av kontraktsarbeidene må entreprenør kunne dokumentere kompetanse ved utførelse og kapasitet.
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
  Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av (i uprioritert rekkefølge):
 1. Leverings- eller ferdigstillingsdato.
 2. Pris.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
  15.09.2003 (12:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
  Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
  19.09.2003 12:00. Sted: Prosjektkontoret - Haakon 7.gt.nr.11. 2.etasje.
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
  Nei.
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

 

11.09

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

Grøntarbeider Rv 168, Gardeleiren-Mærradalen

Norsk lysingsblad referanse: 2003-14748
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Statens vegvesen, region øst, Østensjøveien 34, 0030 Oslo, Norge.
  Att: Tor fageraas.
  Telefon: 23054118.
  E-post: tor.fageraas@vegvesen.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
  Statlig myndighet.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
  Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
  Nei.
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
  Grøntarbeider Rv 168, Gardeleiren-Mærradalen
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
  Forsøksfelt for E-planter, grøntarbeider
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
  Hovedobjekt: 45 00 00 00.
  Tilleggsobjekt: 77 32 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
  Startdato: 03.11.2003. Sluttdato: 31.12.2006.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
 • Attester, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 • HMS-egenerklæring.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor tilbyder er etablert.
 • Erklæring av foretakets totale omsetning, og dets omsetning med relevans til kontrakten de siste tre regnskapsårene.
 • Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner for de personer som er ansvarlige for kontrakten.
 • Liste over de viktigste leveransene de siste tre år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker.
 • Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som tilbyder disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen.
 • Beskrivelse av utstyr, maskinpark eller annet tilgjengelig teknisk utstyr med relevans for utførelse av denne kontrakt.
 • Sertifikat utstedt av offisielle kvalitetskontrollinstitutter.
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2 Økonomisk og finansiell kapasitet - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
  Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
  kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget.
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
  200358799
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
  Utleveres inntil 10.09.2003.
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
  11.09.2003 (14:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
  Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
  11.09.2003 14:15. Sted: Østensjøveien 34
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

 

 

28.08.2003

NLref:  2003-13303 - Første gang publisert den 18.07.2003
 

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

Gåserud nærmiljøanlegg

Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA.
Norsk lysingsblad referanse: 2003-13303
I OPPDRAGSGIVER
I.1 Oppdragsgivers navn og adresse:
  Drammen kommune, Park, idrett, vei, Engene 1, 3008 Drammen, Norge.
  Att: Ingeborg Dahl.
  Telefon: 32 80 64 74 (dir) 32 80 63 00 (str).
  Telefaks: 32 80 63 70.
  E-post: ingeborg.dahl@drammen.kommune.no.
I.2 ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.3 ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS: Samme som i I.1.
I.4 ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Samme som i I.1.
I.5 TYPE OPPDRAGSGIVER:
Fylkeskommune/kommune.
II KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1 BESKRIVELSE
II.1.1 Type bygge- og anleggskontrakt:
Utførelse.
II.1.4 Rammeavtale:
II.1.5 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen:
Gåserud nærmiljøanlegg
II.1.6 Beskrivelse/kontraktens gjenstand:
Bygging av skilek-/akebakke med belysning, balløkke 20x40m med grusdekke, enkelt overvannssystem, en gresskledd kolle med beplantning og forøvrig penarealer. Tiltaksområdet har et totalt areal på ca 5 da.
II.1.7 Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted:
Konnerud i Drammen
II.1.8 Nomenklatur:
II.1.8.1 CPV-klassifisering:
Hovedobjekt: 45 00 00 00.
Tilleggsobjekt: 77 00 00 00, 31 00 00 00.
II.1.8.2 Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC) :
II.1.9 Oppdeling i delarbeider:
II.1.10 Alternative tilbud vil tas i betraktning:
II.2 MENGDE ELLER OMFANG AV KONTRAKTEN
II.2.1 Total mengde eller omfang:
II.2.2 Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført:
II.3 VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:
Sluttdato: 01.12.2003.
III JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1 BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN
III.1.1 Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges:
III.1.2 De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser:
III.1.3 Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:
III.2 KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1 Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet:
III.2.1.1 Juridisk stilling - dokumentasjon som kreves:
III.2.1.2
III.2.1.3 Teknisk kapasitet - dokumentasjon som kreves:
IV PROSEDYRE
IV.1 TYPE PROSEDYRE:
Åpen anbudskonkurranse.
IV.1.3 Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt:
IV.1.3.1 Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt:
Kunngjøringsnummer i Official Journal/TED 2003-11982 av 26.06.2003.
IV.1.3.2 Andre forutgående kunngjøringer:
IV.1.4 Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud:
IV.2 TILDELINGSKRITERIER:
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1 Saksnummer hos oppdragsgiver:
IV.3.2 Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument:
IV.3.3 Frist for mottak av tilbud:
28.08.2003 (12:00).
IV.3.5 Språk som kan anvendes ved innlevering av tilbud eller forespørsel om å delta:
Norsk.
IV.3.6 Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet:
IV.3.7 Betingelser for åpning av tilbud
IV.3.7.1 Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene:
IV.3.7.2 Dato, tid og sted:
28.08.2003 12:15. Sted: Gamle Kirkeplass 7, 3019 Drammen, henv.2 etg.
VI ANDRE OPPLYSNINGER
VI.1 FRIVILLIG KUNNGJØRING:
VI.2 PERIODISK INNKJØP:
VI.3 EU-FINANSIERT PROSJEKT/PROGRAM:
VI.4 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:
VI.5 DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

 

 

13.05.03 

NLref:  2003-05406 - Første gang publisert den 28.03.2003

Kristiansand kommune - kunstgressbaner - grunnarbeider

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Kristiansand kommune, Idrettsetaten v/Stein Arvid Samuelsen
Besøksdresse: Rådhusgaten 16
Postboksadresse: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand
Telefon: 38 07 51 80
Faks: 38 07 51 76.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 13.05.03 (14:00).
Kontraktsperiode: fra 02.06.03til 30.04.04.
CPV: 45212200.
Beskrivelse: Opparbeidelse av inntil 9 fotballbaner for kunstgress i Kristiansand. Arbeidene omfatter rehabilitering og utvidelse av inntil 9 store og små baner i Kristiansand. Alle banene er eksisterende anlegg, der 2 store baner må utvides av vesentlig grad, og i anleggssammenheng må anses som nye anlegg i arbeidsomfang. Arbeidene skal tilfredstille de krav som foreligger fra Kultur- og Kirkedepartementet med hensyn på banenes størrelse, oppbygging og krav til avrettning av ferdig flate for legging av kunstgress. Arbeidene inbefatter alle arbeider frem til ferdig flate for legging av kunstgress. Arbeidene er plassert i tiltaksklasse 2 etter plan- og bygningsloven.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
 • Erklæringer om foretakets totale omsetning, og dets omsetning i de siste tre regnskapsår for de tjenester/varer/bygge-og anleggsarbeider som kontrakten omhandler.
 • Beskrivelser av utstyr, maskiner og annen teknisk utrustning som leverandøren vil disponere over ved utførelsen av kontrakten.
 • Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som leverandøren disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen.
 • Erklæring som beskriver det årlige gjennomsnitt av ansatte i foretaket gjennom de siste tre årene, samt antall ledere i det samme tidsrom.
 • Erklæring om hvor stor del av kontrakten som leverandøren har til hensikt å overlate til underlevernadører.
 • Sertefikater utstedt av offisielle kvalitetskontrollinstitutter
 • Liste over de viktigste tjenesteytelsene/leveransene de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere.
 • Beskrivelse av leverandørens kvalitetsstyring, og leverandørens muligheter for undersøkelse og forskning.
 • Muligheter for å utføre kvalitetskontroll på stedet.
 • Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner som leverandøren innehar
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Sørlandskonsult as
Kontaktperson: Arne Rønholt
Besøksdresse: Vesterveien 6, 4613 Kristiansand
Telefon: 38 12 92 92
Faks: 38 12 92 93
Internettadresse: www.sorlandskonsult.no
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Sørlandskonsult as
Kontaktperson: Arne Rønholt
Besøksdresse: Vesterveien 6, 4613 Kristiansand
Telefon: 38 12 92 92
Faks: 38 12 92 93
Internettadresse: www.sorlandskonsult.no
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Sørlandskonsult as
Kontaktperson: Arne Rønholt
Besøksdresse: Vesterveien 6, 4613 Kristiansand
Telefon: 38 12 92 92
Faks: 38 12 92 93
Internettadresse: www.sorlandskonsult.no
Andre opplysninger: Arbeidene skal skje innenfor fremdriftsplan fra byggherren hvor det tas hensyn til faktorer slik som skolefri og fotballsesong. Skriftlig påmelding til konkuransen ønskes innen 08.04.2003 Anbudsdokumenter vil bli sendt ut innen 16.04.2003
13.05.03b

NLref:  2003-05405 - Første gang publisert den 28.03.2003

Kristiansand kommune - kunstgressbaner - kunstgress

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Kristiansand kommune, Idrettsetaten v/stein Arvid Samuelsen
Besøksdresse: Rådhusgaten 16
Postboksadresse: serviceboks 417, 4604 Kristiansand
Telefon: 38 07 51 80
Faks: 38 07 51 76
Internettadresse: www.kristiansand.kommune.no.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 13.05.03 (15:00).
Kontraktsperiode: fra 02.06.03til 31.05.04.
CPV: 36633000.
Beskrivelse: Levering og legging av kunstgress for fotball på inntil 10 store og små fotballbaner i Kristiansand. Leveringen omfatter inntil ca 51.000 m2 kunstgress godkjent av Kultur- og Kirkedepartmentet og Norges Fotballforbund (NBI). Arbeidene omfatter også fjerning av inntil ca 21.500 m2 (3 storbaner) sandfylt kunstgress for gjennbruk.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
 • Erklæringer om foretakets totale omsetning, og dets omsetning i de siste tre regnskapsår for de tjenester/varer/bygge-og anleggsarbeider som kontrakten omhandler.
 • Beskrivelser av utstyr, maskiner og annen teknisk utrustning som leverandøren vil disponere over ved utførelsen av kontrakten.
 • Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som leverandøren disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen.
 • Erklæring som beskriver det årlige gjennomsnitt av ansatte i foretaket gjennom de siste tre årene, samt antall ledere i det samme tidsrom.
 • Erklæring om hvor stor del av kontrakten som leverandøren har til hensikt å overlate til underlevernadører.
 • Sertefikater utstedt av offisielle kvalitetskontrollinstitutter
 • Liste over de viktigste tjenesteytelsene/leveransene de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere.
 • Beskrivelse av leverandørens kvalitetsstyring, og leverandørens muligheter for undersøkelse og forskning.
 • Muligheter for å utføre kvalitetskontroll på stedet.
 • Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner som leverandøren innehar
 • Prøver, beskrivelser og/eller fotografier av varene som skal leveres
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Sørlandskonsult as
Kontaktperson: Terje Mykland
Besøksdresse: Vesterveien 6, 4613 Kristiansand
Telefon: 38 12 92 92
Faks: 38 12 92 93
Internettadresse: www.sorlandskonsult.no
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Sørlandskonsult as
Kontaktperson: Terje Mykland
Besøksdresse: Vesterveien 6, 4613 Kristiansand
Telefon: 38 12 92 92
Faks: 38 12 92 93
Internettadresse: www.sorlandskonsult.no
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Sørlandskonsult as
Kontaktperson: Terje Mykland
Besøksdresse: Vesterveien 6, 4613 Kristiansand
Telefon: 38 12 92 92
Faks: 38 12 92 93
Internettadresse: www.sorlandskonsult.no
Andre opplysninger: Skriftlig påmelding til konkuransen ønskes innen 08.04.2003. Anbudsdokumenter vil bli sendt ut innen 16.04.2003

21.5.2003 

NLref:  2003-05460 - Første gang publisert den 01.04.2003

Kunngjort i Norsk lysingsblad nr 77, 1.4.2003
NO-Stavanger: Utstyr til lekeplass

Varekjøp
Åpen anbudskonkurranse

1. Oppdragsgiver:
Stavanger kommune,
Postboks 8001,
N-4068 Stavanger.
Telefon 51 50 76 80.
Telefaks 51 50 70 20.
Att.: Anne K. Andal.
E-post: aandal@stavanger.kommune.no

 2. a) Anskaffelsesprosedyre:
Åpen anbudskonkurranse.

 2. b) Kontraktstype:
Kjøp. Rammeavtale.

 3. a)
 3. b) Art og mengde eller verdi, CPV:
Oppdragsgivers betegnelse av avtalen: Levering av utstyr til lekeplasser.
CPV: 36 53 52 00. Konkurransen gjelder utstyr til lekeplasser og er et samarbeid mellom Sandnes og Stavanger kommune.
Mengde eller omfang: 7 500 000 NOK.

 3. c) d) 4.
 5. a) Dokumenter:
Adresse hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.

 5. b) Siste frist for å be om dokumenter:
Utleveres inntil 13.5.2003.

 5. c)
 6. a) Frist for mottak av anbud:
21.5.2003 (14.00).

6. b) Adresse:
Adresse hvor anbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.

6. c) Språk:
Norsk.

 7. a) 7. b) 8. 9. 10.
11. Minstekrav:
Attest, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattest skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
HMS-egenerklæring, ikke eldre enn 6 måneder.
Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor tilbyder er etablert.
Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra det.
Erklæring av foretakets totale omsetning, og dets omsetning med relevans til kontrakten de siste tre regnskapsårene.
Liste over de viktigste leveransene de siste tre år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker.
Prøver, beskrivelser og/eller fotografier av produktene som skal leveres.

12. Vedståelsesfrist:
90 dager regnet fra fristen for mottagelse av anbud.

13. Tildelingskriterier:
Kriterier som er oppgitt i anbudsgrunnlaget.

14. Alternative anbud:
Alternative anbud tas ikke i betraktning.

15. Andre opplysninger:
Adresse hvor det kan fås ytterligere opplysninger: Adresse som i 1.
Type oppdragsgiver: Fylkeskommune/kommune.

16.
17. Kunngjøringen sendt Official Journal:
28.3.2003.

18.
19. Kunngjøringen sendt Norsk lysingsblad:
24.3.2003.

20. Norsk lysingsblad mottok kunngjøringen:
24.3.2003

21. Norsk lysingsblads referanse:
2003-05460.

 


06.05.03

NLref:  2003-06239 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Sverresborg ballbinge.

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Grønn avdeling, Svein Lilletvedt, svein.lilletvedt@bergen.kommune.no
Besøksdresse: Bergen Rådhus, 8. Etg., 5020 BERGEN
Postboksadresse: Bergen Rådhus, postboks 7700, 5020 BERGEN
Telefon: 55566122
Faks: 55566323.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 06.05.03 (10:00).
Kontraktsperiode: fra 30.05.03til 11.07.03.
CPV: 45000000.
Beskrivelse: Oppdraget gjelder å få på plass en ballbinge på Sverresborg. Arbeidet går i hovedsak ut på å sjakte ut for ballbingen og deretter legge ut pukk som fundamentet skal støpes på. Veggene rundt ballbingen skal monteres. Det skal videre sjaktes ut for fallunderlag, under klatreveggen som skal monteres. Porten i gjerde inntil ballveggen skal flyttes mot vest. På den vestre kortveggen av ballbingen skal det monteres et ballfangergjerde.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Laveste pris.
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
 • Erklæringer om foretakets totale omsetning, og dets omsetning i de siste tre regnskapsår for de tjenester/varer/bygge-og anleggsarbeider som kontrakten omhandler.
 • Erklæring som beskriver det årlige gjennomsnitt av ansatte i foretaket gjennom de siste tre årene, samt antall ledere i det samme tidsrom.
 • Liste over de viktigste tjenesteytelsene/leveransene de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere.
 • Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner som leverandøren innehar
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.
09.05.03

NLref:  2003-07379 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Tøyen skole`s skolegård skal delutbygges med aktivitetsområde belagt med gummiheller, ballplass og grøntarbeider.

Bygg- og anleggsarbeider - Konkurranse med forhandling

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF, pb. 6473 Etterstad, 0605 Oslo, Truls Friis, 0605 Oslo
Telefon: 23 06 09 70
Faks: 23 06 09 98.
Frister:
Siste frist for mottak av anmodning om deltakelse ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling: 09.05.03 (11.00).
CPV: 45000000.
Beskrivelse: I alt skal ca. 800 kvm. av Tøyen skolegård rehabiliteres. Rehabiliteringen inneholder bygging/levering av gummiheller for lekeapparater og større klatreinstallasjon, nytt inngjerdet areal for ballspill, finere støpearbeider (betong sittebenker), brosteinsarbeider med gressfuger samt brostein vannrenner og trær. Videre overvannssluk og lysarmaturer, redskapsbod, lager og søppelrom. Videre rehabilitering av sokkel av gammel murbygning.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Erklæring om hvor stor del av kontrakten som leverandøren har til hensikt å overlate til underlevernadører.
 • Liste over de viktigste tjenesteytelsene/leveransene de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere.
 • Beskrivelse av leverandørens kvalitetsstyring, og leverandørens muligheter for undersøkelse og forskning.
 • Muligheter for å utføre kvalitetskontroll på stedet.
 • Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner som leverandøren innehar
 • Liste over de arbeider som er utført de siste fem år. En slik skal vedlegges bevis for god utførelse av de viktigste arbeidene. Dette beviset skal angi arbeidets verdi, tid og sted for utførelsen, samt om arbeidet har vært fullt fagmessig utført og er blitt behørig avsluttet.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.
Andre opplysninger: Tilbyder skal ha gjennomført lignende prosjekter tidligere. Tilbyder skal oppgi referanse® for lignende type arbeider.23.05.03 

NLref:  2003-07501 - Første gang publisert den 25.04.2003

Rehabilitering av Øvre og Nedre Slottsgate - byggearbeider

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Samferdselsetaten, Tore Rosenlund, tore.rosenlund@sam.oslo.kommune.no
Besøksdresse: Nedre Slottsgate 3, 0105 Oslo
Postboksadresse: Postboks 488 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon: 23 49 30 00
Faks: 23 49 30 09.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 23.05.03 (12.00).
Kontraktsperiode: fra 01.07.03til 01.07.04.
CPV: 45233000.
Beskrivelse: Samferdselsetaten ønsker tilbud på bygningstekniske arbeider med rehabilitering av Øvre og Nedre Slottsgate, gågatedelen, i Oslo sentrum. Arbeidene består i riving av eksisterende belegg og gatevarmeanlegg og etablere nytt gatevermeanlegg og gate med belegg av granittheller og gatestein. Levering av steinmaterialene, belegget, inngår ikke i forespørselen.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
 • Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra det
 • Erklæringer om foretakets totale omsetning, og dets omsetning i de siste tre regnskapsår for de tjenester/varer/bygge-og anleggsarbeider som kontrakten omhandler.
 • Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som leverandøren disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen.
 • Sertefikater utstedt av offisielle kvalitetskontrollinstitutter
 • Liste over de viktigste tjenesteytelsene/leveransene de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere.
 • Beskrivelse av leverandørens kvalitetsstyring, og leverandørens muligheter for undersøkelse og forskning.
 • Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner som leverandøren innehar
 • Liste over de arbeider som er utført de siste fem år. En slik skal vedlegges bevis for god utførelse av de viktigste arbeidene. Dette beviset skal angi arbeidets verdi, tid og sted for utførelsen, samt om arbeidet har vært fullt fagmessig utført og er blitt behørig avsluttet.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.
12.06.03

NLref:  2003-07342 - Første gang publisert den 23.04.2003

VARHAUG TORG, HÅ KOMMUNE

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Næringsetaten i Hå kommune, Kaare Waatevik, Kaare.Waatevik@ha.kommune.no
Besøksdresse: Rådhusgata 8, 4360 VARHAUG
Postboksadresse: Pb 24, 4368 VARHAUG
Telefon: 51 43 61 12
Faks: 51 43 61 03.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 12.06.03 (12.00).
Kontraktsperiode: fra 15.08.03til 01.12.03.
Estimert kontraktsverdi: 4.800.000 .
CPV: 45000000.
Beskrivelse: Planteareal torg ca 450 m2 Grasareal torg ca 350 m2 Belegg torg ca 1300 m2 Overvannsledning / spillvannsledning ca 160 lm Vannledning ca 200 lm
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Beskrivelser av utstyr, maskiner og annen teknisk utrustning som leverandøren vil disponere over ved utførelsen av kontrakten.
 • Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som leverandøren disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen.
 • Erklæring om hvor stor del av kontrakten som leverandøren har til hensikt å overlate til underlevernadører.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Origo a.s
Kontaktperson: Gaute Baarøy
E-post: gb@origo-as.no
Besøksdresse: Nedre Banegate 3, 4014 Stavanger
Telefon: 51 89 97 90
Mobiltelefon: 41 20 83 35
Faks: 51 89 97 99
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Origo a.s
Kontaktperson: Gaute Baarøy
E-post: gb@origo-as.no
Besøksdresse: Nedre Banegate 3, 4014 Stavanger
Telefon: 51 89 97 90
Mobiltelefon: 41 20 83 35
Faks: 51 89 97 99
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Origo a.s
Kontaktperson: Gaute Baarøy
E-post: gb@origo-as.no
Besøksdresse: Nedre Banegate 3, 4014 Stavanger
Postboksadresse: Nedre Banegate 3, 4014 Stavanger
Telefon: 51 89 97 90
Mobiltelefon: 41 20 83 35
Faks: 51 89 97 9
Andre opplysninger: Anbyder må ha godkjenning i følgende fagområder: UTF/KUT 050.2,115.2,150.2,160.2,191.2,844.2,846.2

 

16.05.03

NLref:  2003-07325 - Første gang publisert den 23.04.2003

Grøntarbeider, RV4 Sveiva og RV 163 Avkjøring Sigurd Astrups vei - Fossumveien.

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Øst, Stor Oslo distrikt, Kaja Svenneby, kaja.svenneby@vegvesen.no
Besøksdresse: Østensjøveien 34, 0034 Oslo
Postboksadresse: Postboks 8037 Dep, 0030 Oslo
Telefon: 23 05 41 19
Mobil: 41 60 36 05
Faks: 23 05 40 04.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 16.05.03 (12:00).
Kontraktsperiode: fra ca 01.06.2003til 31.12.05.
Estimert kontraktsverdi: ca 400 000.
CPV: 45000000, 77000000.
Beskrivelse: Tilbudet inneholder opparbeidelse og etableringsskjøtsel av to grøntanlegg; RV4 Sveiva og Rv163 Avkjøring Sigurd Astrups vei - Fossumveien. RV4 Sveiva: Sveiva er et gamelt landhandleri som ble restaurert for få år siden. Det ble satt opp ny støyskjerm og anlagt ny adkomstvei. På eiendommen skal det opparbeides hage, med plantinger av bl. a. syring, villvin, rosestorkenebb og gullregn. RV163 Avkjøring Sigurd Astrupsvei - Fossumveien. Høsten 2002 ble det satt opp ny støyskjerm mellom en alle med popler, utvidet kollektivfelt og flyttet bussholdeplass. I den forbindelse skal det tilsåes og beplantes med busker og trær.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Laveste pris.
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
 • Beskrivelser av utstyr, maskiner og annen teknisk utrustning som leverandøren vil disponere over ved utførelsen av kontrakten.
 • Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som leverandøren disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen.
 • Erklæring som beskriver det årlige gjennomsnitt av ansatte i foretaket gjennom de siste tre årene, samt antall ledere i det samme tidsrom.
 • Sertefikater utstedt av offisielle kvalitetskontrollinstitutter
 • Liste over de viktigste tjenesteytelsene/leveransene de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere.
 • Muligheter for å utføre kvalitetskontroll på stedet.
 • Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner som leverandøren innehar
 • Liste over de arbeider som er utført de siste fem år. En slik skal vedlegges bevis for god utførelse av de viktigste arbeidene. Dette beviset skal angi arbeidets verdi, tid og sted for utførelsen, samt om arbeidet har vært fullt fagmessig utført og er blitt behørig avsluttet.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.

 

 

 

 

12.05.03

NLref:  2003-07021 - Første gang publisert den 14.04.2003

Kunstgrasbane Tangen skule

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Årdal kommune, Siri Benjaminsen, sben@ardal.kommune.no
Postboksadresse: Boks 40, 6881 Årdalstangen
Telefon: 57665124
Faks: 57665140
Internettadresse hvor konkurransegrunnlag kan nås: jon.ove.lomheim@urheim.com.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 12.05.03 (kl. 12.00).
CPV: 45000000.
Beskrivelse: Levering (inklusiv montering) av kunstgras for 7-arbanefotball. Areal 44 m x 66 m. Kulturdepartementet sin standard beskrivelse er konkurransegrunnlag for innhenting av anbod. Førebels planlagt legging 1.august - 15.september 2003.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av:
 • Levering- eller ferdigstillelsesdato.
 • Leveringssikkerhet.
 • Service og teknisk bistand etter levering.
 • Driftskostnader.
 • Estetiske og funksjonelle egenskaper.
 • Pris.
 • Kvalitet.
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
 • Egnede erklæringer fra bank
 • Erklæringer om foretakets totale omsetning, og dets omsetning i de siste tre regnskapsår for de tjenester/varer/bygge-og anleggsarbeider som kontrakten omhandler.
 • Beskrivelser av utstyr, maskiner og annen teknisk utrustning som leverandøren vil disponere over ved utførelsen av kontrakten.
 • Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som leverandøren disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen.
 • Erklæring om hvor stor del av kontrakten som leverandøren har til hensikt å overlate til underlevernadører.
 • Sertefikater utstedt av offisielle kvalitetskontrollinstitutter
 • Liste over de viktigste tjenesteytelsene/leveransene de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere.
 • Beskrivelse av leverandørens kvalitetsstyring, og leverandørens muligheter for undersøkelse og forskning.
 • Muligheter for å utføre kvalitetskontroll på stedet.
 • Prøver, beskrivelser og/eller fotografier av varene som skal leveres
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: URHEIM AS
Kontaktperson: Jon Ove Lomheim
E-post: jon.ove.lomheim@urheim.com
Besøksdresse: Elvebakken 14
Postboksadresse: Boks 37, 6851 SOGNDAL
Telefon: 57627913
Mobiltelefon: 91721076
Faks: 57627901
Internettadresse hvor konkurransegrunnlag kan nås: post@urheim.com
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: URHEIM AS
Kontaktperson: Jon Ove Lomheim
E-post: jon.ove.lomheim@urheim.com
Postboksadresse: Boks 37, 6851 SOGNDAL
Faks: 57627901
Internettadresse hvor konkurransegrunnlag kan nås: POST@URHEIM.COM
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: URHEIM AS
Kontaktperson:
Postboksadresse: Boks 37, 6851 SOGNDAL
Internettadresse hvor konkurransegrunnlag kan nås: post@urheim.com

 

 

 

 

23.04.03 

NLref: 2003-04970 Publisert i Norsk Lysingsblad 22.03.2003

Forsvarsbygg Markedsområde Oslo. Anbud 4/2003-Vedlikehold av parker Lahaugmoen leir, Linderud leir og Lutvann leir

Tjenestekjøp - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Markedsområde Oslo, Oddvar Nordli, oddvar.nordli@forsvarsbygg.no
Besøksdresse: Akershus festning, bygning 46, 0015 Oslo
Postboksadresse: Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 23 09 51 18
Mobil: 99 20 83 65
Faks: 23 09 51 25.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 23.04.03 (12.00).
Kontraktsperiode: fra 01.05.03til 31.10.03.
CPV: 77310000.
Beskrivelse: Forsvarsbygg Markedsområde Oslo ønsker tilbud på gressklipp, enkelt buskvedlikehold og feiing av veier og plasser på Lahaugmoen leir, Linderud leir og Lutvann leir. Samlet areal er ca 87000 m2 gress, ca 6500 m2 buskareal og ca 21000 m2 veier og plasser. Avtalen skal gjelde for sesongen 2003 (mai-oktober) Forsvarsbygg skal ha opsjon til å forlenge avtalen i ytterligere 1+1 sesong. Dokumentasjon vedrørende kvalifikasjonskrav skal vedlegges tilbudet. Tilbudet skal være Forsvarsbygg i hende senest 23.april 2003 kl 12.00.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
 • Beskrivelser av utstyr, maskiner og annen teknisk utrustning som leverandøren vil disponere over ved utførelsen av kontrakten.
 • Erklæring om hvor stor del av kontrakten som leverandøren har til hensikt å overlate til underlevernadører.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Lundetræ Konsult
Kontaktperson: Vidar Lundetræ
E-post: post@l-konsult.no
Besøksdresse: Smalvollveien 44, 0667 Oslo
Telefon: 22 64 90 66
Mobiltelefon: 97 14 79 30
Faks: 22 64 90 67
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Lundertræ Konsult
Kontaktperson: Vidar Lundetræ
E-post: post@l-konsult.no
Besøksdresse: Smalvollveien 44, 0667 Oslo
Telefon: 22 64 90 66
Mobiltelefon: 97 14 79 30
Faks: 22 64 90 67
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.
Forsvarsbygg Markedsområde Oslo
Kontaktperson: Oddvar Nordli
E-post: oddvar.nordli@forsvarsbygg.no
Besøksdresse: Akershus festning, bygning 46, 0015 Oslo
Postboksadresse: Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 23 09 51 18
Mobiltelefon: 99 20 83 65
Faks: 23 09 51 25

 

 

23.04.03b

NLref: 2003-04998 Publisert i Norsk Lysingsblad 22.03.2003

Forsvarsbygg Markedsområde Oslo. Anbud 5/2003-Vedlikehold av parker Huseby leir og Kolsås lei

Tjenestekjøp - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Markedsområde Oslo, Oddvar Nordli, oddvar.nordli@forsvarsbygg.no
Besøksdresse: Akershus festning, bygning 46, 0015 Oslo
Postboksadresse: Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 23 09 51 18
Mobil: 99 20 83 65
Faks: 23 09 51 25.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 23.04.03 (12.00).
Kontraktsperiode: fra 01.05.03til 31.10.03.
CPV: 77310000.
Beskrivelse: Forsvarsbygg Markedsområde Oslo ønsker tilbud på gressklipp, enkelt buskvedlikehold og feiing av veier og plasser på Huseby leir og Kolsås leir. Samlet areal er ca 62500 m2 gress, ca 2600 m2 buskareal og ca 22500 m2 veier og plasser. Avtalen skal gjelde for sesongen 2003 (mai-oktober) Forsvarsbygg skal ha opsjon til å forlenge avtalen i ytterligere 1+1 sesong. Dokumentasjon vedrørende kvalifikasjonskrav skal vedlegges tilbudet. Tilbudet skal være Forsvarsbygg i hende senest 23.april 2003 kl 12.00.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
 • Beskrivelser av utstyr, maskiner og annen teknisk utrustning som leverandøren vil disponere over ved utførelsen av kontrakten.
 • Erklæring om hvor stor del av kontrakten som leverandøren har til hensikt å overlate til underlevernadører.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Lundetræ Konsult
Kontaktperson: Vidar Lundetræ
E-post: post@l-konsult.no
Besøksdresse: Smalvollveien 44, 0667 Oslo
Telefon: 22 64 90 66
Mobiltelefon: 97 14 79 30
Faks: 22 64 90 67
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Lundertræ Konsult
Kontaktperson: Vidar Lundetræ
E-post: post@l-konsult.no
Besøksdresse: Smalvollveien 44, 0667 Oslo
Telefon: 22 64 90 66
Mobiltelefon: 97 14 79 30
Faks: 22 64 90 67
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.
Forsvarsbygg Markedsområde Oslo
Kontaktperson: Oddvar Nordli
E-post: oddvar.nordli@forsvarsbygg.no
Besøksdresse: Akershus festning, bygning 46, 0015 Oslo
Postboksadresse: Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 23 09 51 18
Mobiltelefon: 99 20 83 65
Faks: 23 09 51 25

 

23.04.03c

NLref: 2003-05016 Publisert i Norsk Lysingsblad 22.03.2003

Forsvarsbygg Markedsområde Oslo. Anbud 6/2003-Vedlikehold av parker på Akershus festning

Tjenestekjøp - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Markedsområde Oslo, Oddvar Nordli, oddvar.nordli@forsvarsbygg.no
Besøksdresse: Akershus festning, bygning 46, 0015 Oslo
Postboksadresse: Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 23 09 51 18
Mobil: 99 20 83 65
Faks: 23 09 51 25.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 23.04.03 (12.00).
Kontraktsperiode: fra 01.05.03til 30.04.04.
CPV: 77310000.
Beskrivelse: Forsvarsbygg Markedsområde Oslo ønsker tilbud på vedlikehold av grøntområdene på Akershus festning. Arbeidene vil vesentlig bestå av klipp av plener og andre grasarealer, vedlikehold av busker og trær, utplanting av sommerblomster og blomsterløk, samt vedlikehold av faste og løse dekker. Det stilles strenge krav til faglig kompetanse og gjennomføringsevne ved denne leveransen. Avtalen skal gjelde for ett år fra 1.mai 2003. Forsvarsbygg skal ha opsjon til å forlenge avtalen i ytterligere 1+1 år. Dokumentasjon vedrørende kvalifikasjonskrav skal vedlegges tilbudet. Tilbudet skal være Forsvarsbygg i hende senest 23.april 2003 kl 12.00.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
 • Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra det
 • Erklæringer om foretakets totale omsetning, og dets omsetning i de siste tre regnskapsår for de tjenester/varer/bygge-og anleggsarbeider som kontrakten omhandler.
 • Beskrivelser av utstyr, maskiner og annen teknisk utrustning som leverandøren vil disponere over ved utførelsen av kontrakten.
 • Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som leverandøren disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen.
 • Erklæring som beskriver det årlige gjennomsnitt av ansatte i foretaket gjennom de siste tre årene, samt antall ledere i det samme tidsrom.
 • Erklæring om hvor stor del av kontrakten som leverandøren har til hensikt å overlate til underlevernadører.
 • Liste over de viktigste tjenesteytelsene/leveransene de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere.
 • Beskrivelse av leverandørens kvalitetsstyring, og leverandørens muligheter for undersøkelse og forskning.
 • Liste over de arbeider som er utført de siste fem år. En slik skal vedlegges bevis for god utførelse av de viktigste arbeidene. Dette beviset skal angi arbeidets verdi, tid og sted for utførelsen, samt om arbeidet har vært fullt fagmessig utført og er blitt behørig avsluttet.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Lundetræ Konsult
Kontaktperson: Vidar Lundetræ
E-post: post@l-konsult.no
Besøksdresse: Smalvollveien 44, 0667 Oslo
Telefon: 22 64 90 66
Mobiltelefon: 97 14 79 30
Faks: 22 64 90 67
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Lundertræ Konsult
Kontaktperson: Vidar Lundetræ
E-post: post@l-konsult.no
Besøksdresse: Smalvollveien 44, 0667 Oslo
Telefon: 22 64 90 66
Mobiltelefon: 97 14 79 30
Faks: 22 64 90 67
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.
Forsvarsbygg Markedsområde Oslo
Kontaktperson: Oddvar Nordli
E-post: oddvar.nordli@forsvarsbygg.no
Besøksdresse: Akershus festning, bygning 46, 0015 Oslo
Postboksadresse: Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 23 09 51 18
Mobiltelefon: 99 20 83 65
Faks: 23 09 51 25

 

 

28.04.03

NLref:  2003-05820 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Fornyelse av Vadsø torg

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Vadsø kommune, Svein A. Kaski, svein.anton.kaski@vadso.kommune.no
Besøksdresse: Rådhusgata 5, 9811 Vadsø
Postboksadresse: Vadsø kommune, postboks 614, 9811 Vadsø
Telefon: 78942456
Faks: 78942459.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 28.04.03 (12.00).
CPV: 45000000.
Beskrivelse: Vadsø kommune skal opparbeide og fornye torget på bakgrunn av planer utarbeidet i 1998. Opparbeidelsen omfatter bl.a. Belegg av granitt, murer av granitt, beplantning og belysningsarbeider. Anbudsbefaring blir avholdt torsdag 10 april 2003, oppmøte på torget. Anbudsdokumentasjon kan fås ved henvendelse til Feste as Tynset, landskapsarkitekter mnla v/Helge Bakke. E-mail: tynset@feste.no eller fax 62481435.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Feste Tynset as, landskapsarkitekter mnla
Kontaktperson: Helge Bakke
E-post: tynset@feste.no
Postboksadresse: Kongsveien 4, 2500 Tynset
Telefon: 62480355
Faks: 62481435
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Feste Tynet as, landskapsarkitekter mnla
Kontaktperson: Helge Bakke
E-post: tynset@feste.no
Postboksadresse: Kongsveien 4, 2500 Tynset
Telefon: 62480355
Faks: 62481435
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Feste Tynset as, landskapsarkitekter mnla
Kontaktperson: Helge Bakke
E-post: tynset@feste.no
Postboksadresse: Kongsveien 4, 2500 Tynset
Telefon: 62480355
Faks: 62481435

 

30.04.03 

NLref:  2003-05350 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Fv 256 Nygårdsgaten Sør - Opprusting kjørebane og fortausarealer

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region vest, Kjartan J. Hove / Asbjørn Valen, kjartan.hove@vegvesen.no
Besøksdresse: Askedalen Leikanger
Postboksadresse: Askedalen, 6863 Leikanger
Telefon: 55 11 18 16
Mobil: 908 79 969
Faks: 55 13 08 10.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 30.04.03 (14.00).
Kontraktsperiode: fra 30.05.03til 02.04.04.
CPV: 45232000, 45233000, 45233220, 45233222.
Beskrivelse: Opprusting av kjørebane og fortausarealer samt noe gangveger og grønanlegg. Arbeidet består av Masseutskiftning av gate , opparbeidelse av nytt bærelag, Setting av kantstein, asfalteing av gate, 3 gangfelt med brostein og granittelementer. Nytt overvannsanlegg nytt veglysanlegg, grøfter for høyspent og lavspent. Opparbeidelse av nye fortau med småbrostein og skifer Opparbeidelse av bussholdeplass med gangarealer og grønanlegg. Arbeidet er delt inn i definerte faser, Trafikkavvikling er en viktig aktivitet.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Laveste pris.
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
 • Liste over de viktigste tjenesteytelsene/leveransene de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere.
 • Liste over de arbeider som er utført de siste fem år. En slik skal vedlegges bevis for god utførelse av de viktigste arbeidene. Dette beviset skal angi arbeidets verdi, tid og sted for utførelsen, samt om arbeidet har vært fullt fagmessig utført og er blitt behørig avsluttet.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Statens vegvesen, Distrikt Bergen
Kontaktperson: Asbjørn Valen
E-post: asbjorn.valen@vegvesen.no
Besøksdresse: Spellhaugen 12, Bergen
Postboksadresse: Postbiks 6545, Fyllingsdalen, 5845 Bergen
Telefon: 55 11 18 16
Mobiltelefon: 908 79 969
Faks: 55 12 08 10
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Statens vegvesen, Distrikt Bergen
Kontaktperson: Asbjørn Valen
E-post: asbjorn.valen@vegvesen.no
Telefon: 55 11 18 16
Mobiltelefon: 908 79 969
Faks: 55 13 08 10
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.
Andre opplysninger: I tillegg til opplysninger i pkt. 4.1 skal tilbyder også levere opplysninger/informasjon angitt i konkurransegrunnlaget kap. D og kap. F Konkurransegrunnlaget vil være klar for utsendelse primo uke 14- 2003 Det vil bli avhioldt tilbudsbefaring (09.04.03) konfr. konkurransegrunnlaget.Kontakt person: Asbjørn Valen, asbjorn.valen@vegvesen.no

 

 

24.04.03

Anbud på rehabilitering av utomhusanlegg ved diverse sykehjem i Trondheim

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Trondheim kommune, Helse- og omsorgstjenesten, Marit Sivertsen, marit.sivertsen@trondheim.kommune.no
Besøksdresse: Munkegata 1, 7004 trondheim
Postboksadresse: Munkegata 1, 7004 trondheim
Telefon: 72 54 62 25
Faks: 72 54 78 53
Internettadresse hvor konkurransegrunnlag kan nås: kari@plan.no.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 24.04.03
CPV: 45212140.
Beskrivelse: Det skal leveres totalt 3 anbud knyttet til følgende prosjekt. Anlegg 1 Utomhusanlegg sykehjem: Gartnerarbeider inkl. etablering og skjøtsel av vegetasjon ved Bromstad sykehjem, Markaplassen 475 bofellesskap og Brundalen sykehjem. Anlegg 2 Nidarvoll sykehjem: Utomhusarbeider inkl. terrengarbeider, belegg- og kantarbeider, gartner- og skjøtselsarbeider. Anlegg 3 Moholt sykehjem: Utomhusarbeider inkl. terrengarbeider, belegg- og kantarbeider, gartner- og skjøtselsarbeider og lednings- og dreneringsarbeid. Hensikten med prosjektene er å rehabilitere og tilrettelegge utomhusanleggene for institusjonenes brukergrupper ved totalt 4 sykehjem og 1 bofellesskap.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: PLAN arkitekter AS
Kontaktperson: Kari Bøgle
E-post: kari@plan.no
Besøksdresse: Fjordgata 50, 7010 Trondheim
Telefon: 73 53 62 20
Faks: 73 53 62 01
Internettadresse: kari@plan.no
Internettadresse hvor konkurransegrunnlag kan nås: kari@plan.no
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: PLAN arkitekter AS
Kontaktperson: Kari Bøgle
E-post: kari@plan.no
Besøksdresse: Fjordgata 50, 7010 Trondheim
Telefon: 73 53 62 20
Faks: 73 53 62 01
Internettadresse: kari@plan.no
Internettadresse hvor konkurransegrunnlag kan nås: kari@plan.no
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: PLAN arkitekter AS
Kontaktperson: Kari Bøgle
E-post: kari@plan.no
Besøksdresse: Fjordgata 50, 7010 Trondheim
Telefon: 73 53 62 20
Faks: 73 53 62 01
Internettadresse: Kari@plan.no
Internettadresse hvor konkurransegrunnlag kan nås: Kari@plan.no
Andre opplysninger: Det er anledning til å levere anbud på ett eller flere av anleggene. Vi ber om at interesserte merker av på henvendelsen hvilke anlegg de ønsker å gi anbud på. Entreprenør må være godkjent som UTF/KUT for fagområdet 846.2 for å utføre lednings- og drensarbeidene i anlegg 3: Moholt sykehjem. Det stilles krav til anleggsgartnermesterkompetanse ved samtlige anbud.

 

 

24.04.03e

NLref:  2003-05806 - Første gang publisert den 02.04.2003

Opparbeidelse av parkområde

Tjenestekjøp - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Larvik kommune, Stein Åge Aas
Postboksadresse: Feyersgt. 7, 3251 Larvik
Telefon: 33 17 18 00
Faks: 33 17 18 01.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 24.04.03
CPV: 45112430.
Beskrivelse: Arbeidene omfatter opparbeidelse av Presteløkka park og rekreasjonsområde på ca. 22 daa med konstruksjoner og gangveier. Masseforflytninger vil være i størrelsesorden 250 kbm.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Scandiaconsult AS
Kontaktperson: Siv Wiersdalen
E-post: siv.wiersdalen@scc.no
Telefon: 33 30 17 35
Faks: 33 30 17 01
Internettadresse hvor konkurransegrunnlag kan nås: siv.wiersdalen@scc.no
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Scandiaconsult AS
Kontaktperson: Siv Wiersdalen
E-post: aiv.wiersdalen@scc.no
Postboksadresse: Postboks 452 Sentrum, 3101 Tønsberg Telefon: 33 30 17 35
Faks: 33 30 17 01
Internettadresse hvor konkurransegrunnlag kan nås: siv.wiersdalen@scc.no
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Larvik kommune v/ KMT
Besøksdresse: Feyersgt. 7, 3251 Larvik
Andre opplysninger: Utførende firma må ha kompetanse som anleggsgartnermester og kunne godkjennes for ansvarsrett i klasse UTF.150.1

 

22.04.03

Prekvalifisering av arkitekttenester - bygnings- og utemiljø. Tenestekjøp - Avgrensa anbodskonkurranse

Tjenestekjøp - Konkurranse med forhandling

Oppdragsgiver: Lindås kommune, Areal- og miljøavdelinga, Lars Johan Haukås, lars-johan.haukas@lindas.kommune.no
Besøksdresse: Lindås rådhus, Kvernhusmyrane 41, 5914 ISDALSTØ
Postboksadresse: Kvernhusmyrane 41, 5914 ISDALSTØ
Telefon: 56 35 65 00, direkte 56 35 66 12
Faks: 56 35 66 01.
Frister:
Siste frist for mottak av anmodning om deltakelse ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling: 22.04.03 (14.00).
Kontraktsperiode: fra 01.06.03til 31.05.05.
Estimert kontraktsverdi: > kr 200.000.
Antall virksomheter, som vil bli invitert til å forhandle eller å inngi tilbud: Mellom 3 og 5
CPV: 74220000, 74252000.
Beskrivelse: Lindås kommune innbyr med dette til prekvalifisering for arkitektfagleg konsulentoppdrag i samband med innarbeiding av hovudprinsipp for bygnings- og utemiljø i kommunen. Det er utarbeidd ein prosjektplan for innarbeiding av prinsippa. Planen inneber at det skal engasjerast / leigast inn arkitektfagleg kompetanse, både bygningsarkitekt og landskapsarkitekt, ein dag for veka over ein to-års periode ved areal- og miljøavdelinga. Målet med bygnings- og utemiljøprosjektet er å bidra til å nå lokale, regionale og nasjonale mål for gode bustad- og bumiljø. Målgruppene er: Byggherrar, private planleggjarar, anleggs- og byggjebransjen, handtverkarar, fagutdanninga og skular, den offentlege forvaltninga og dei folkevalde. Resultatområde: Planlegging, anleggs- og byggjearbeid, vedlikehald, informasjon / kunnskapsproduksjon og kurs / temadagar. Praktisering av prinsippa skal også synleggjerast gjennom 8 aktuelle tema / visningsområde. Vidareføring: På grunnlag av kunnskap som blir samla i prosjektet skal det arbeidast ut informasjonsmateriell og kursopplegg. Prosjektet har fått støtte frå regionale og sentrale myndigheiter.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av:
 • Levering- eller ferdigstillelsesdato.
 • Leveringssikkerhet.
 • Estetiske og funksjonelle egenskaper.
 • Pris.
 • Kvalitet.
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
 • Egnede erklæringer fra bank
 • Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra det
 • Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som leverandøren disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen.
 • Liste over de viktigste tjenesteytelsene/leveransene de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.

 

 

29.04.03

NLref:  2003-06882 - Første gang publisert den 16.04.2003

Utomhusanlegg - Museparken

Bygg- og anleggsarbeider - Konkurranse med forhandling

Oppdragsgiver: Tromsø kommune Park og vei, Pb. 2043, 9265 Tromsø, Erika Klein, erika.klein@tromso.kommume.no
Besøksdresse: Skippergt.41, 9007 Tromsø
Postboksadresse: Pb. 2043, 9265 Tromsø
Telefon: 77605836
Faks: 77605839.
Frister:
Siste frist for mottak av anmodning om deltakelse ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling: 29.04.03
Kontraktsperiode: fra 10.06.03til 18.07.03.
Estimert kontraktsverdi: 300.000.
CPV: 45000000.
Beskrivelse: Inngangsarealet til Tromsø kunstmuseet på ca.1500m2. Arbeidene omfatter grunnarbeider, terrengarbeider, natursteinarbeider og beleggsarbeider.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
 • Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra det
 • Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner som leverandøren innehar
 • Liste over de arbeider som er utført de siste fem år. En slik skal vedlegges bevis for god utførelse av de viktigste arbeidene. Dette beviset skal angi arbeidets verdi, tid og sted for utførelsen, samt om arbeidet har vært fullt fagmessig utført og er blitt behørig avsluttet.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.
Andre opplysninger: tilbyder må ha sentral godkjenning eller være kvalifisert for lokal godkjenning. For øvrig gjelder kvalifikasjonskriterier som i konkurransegrunnlagets pkt.1.9

 

 

01.05.03

NLref:  2003-07311 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Utbedring av tegl- og natursteinskonstruksjoner på fortet "Norske Løve" på Karljohansvern, Horten

Bygg- og anleggsarbeider - Konkurranse med forhandling

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Eiendomsutvikling / Øst, avd Oslo (FB / EU Øst, avd Oslo), Kjell Harald Gaupås, kjell.gaupas@forsvarsbygg.no
Besøksdresse: Akershus festning, bygn. 100. Oslo
Postboksadresse: Forsvarsbygg, Postboks 405, Sentrum, 0103 OSLO
Telefon: 23 09 34 06
Mobil: 934 97 727
Faks: 23 09 34 85.
Frister:
Siste frist for mottak av anmodning om deltakelse ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling: 01.05.03
CPV: 45000000.
Beskrivelse: De gamle tegl- og natursteinskonstruksjoner på fortet "Norske Løve" på Karljohansvern i Horten skal utbedres. Arbeide vil i hovedsak bestå i utkrassing og utbedring av fuger i vegger av naturstein (granit) med kalkmørtel, samt rehabilitering av eksist. vegger og buekonstruksjoner av tegl.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av:
 • Estetiske og funksjonelle egenskaper.
 • Pris.
 • Kvalitet.
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Prosjekttjenester AS
Kontaktperson: Kolbjørn Jensen
E-post: kolbjorn.jensen@prosjekttjenester.no
Besøksdresse: Storgaten 8, 3611 KONGSBERG
Postboksadresse: Storgaten 8, 3611 KONGSBERG
Telefon: 32 77 21 31
Mobiltelefon: 906 54 651
Faks: 32 77 21 25
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.

 

 

 

07.04.03

NLref: 2003-03060 Publisert i Norsk Lysingsblad 22.02.2003

Orkanger: Nybygg/ombygginger Orkanger Ungdomsskole

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Orkdal kommune, Eiendomsseksjon, Ingebrigt Ustad, ingebrigt.ustad@orkdal.kommune.no
Besøksdresse: kommunesenteret, 7300 Orkanger
Postboksadresse: Postboks 83, 7300 Orkanger
Telefon: 72 48 32 70
Faks: 72 48 30 70.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 07.04.03
Kontraktsperiode: fra 01.05.03til 01.11.04.
CPV: 45000000.
Beskrivelse: ORKANGER UNGDOMSSKOLE: Det skal rives et tilbygg på ca 1030 m2 (kjeller, 1 og 2 etg). Det skal bygges nydel som tilbygg i en etg på 1610 m2. Gammeldel som skal rehabiliteres er på 2000 m2. Storparten av teknisk anlegg i hele skolen blir nytt inkl et større fyranlegg. Hele skolen flytter ut i byggeperioden som varer fra mai 2003 - sept 2004. Det blir delte entrepriser evt med muligheter for tiltransporttering til større kontrakter senere. Entrepriseoppdelingen: E200: Rivingsarbeider - E210: Grunn-betong- og stål-arbeider - E215: Bygningsmessig hovedentreprise - E216: Maling og belegg - E290: Byggrenhold - E310: Rørteknisk anlegg - E360: Luftbehandlingsanlegg - E400: Elkraftanlegg - E520: Telefon- og data - E540: Alarm og adgangskontroll - E560: Automatikkanlegg - E710: Anlegggartner. Tiltaksklasser blir 2 og 3. Firmaer som er interesert i å gi anbud kan innen 06.03.03 melde seg skriftlig til Dr.ing A.Aas-jakobsen Trondheim AS. Det taes forbehold om en politisk godkjennelse før oppstart. Henvendselsen vedlegges depositum i form av krysset sjekk kr 1000 for hver entreprise utstedt til Orkdal kommune. Depositum tilbakebetales kun mot komplett innlevert anbud.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
 • Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra det
 • Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som leverandøren disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen.
 • Erklæring som beskriver det årlige gjennomsnitt av ansatte i foretaket gjennom de siste tre årene, samt antall ledere i det samme tidsrom.
 • Erklæring om hvor stor del av kontrakten som leverandøren har til hensikt å overlate til underlevernadører.
 • Sertefikater utstedt av offisielle kvalitetskontrollinstitutter
 • Liste over de viktigste tjenesteytelsene/leveransene de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere.
 • Beskrivelse av leverandørens kvalitetsstyring, og leverandørens muligheter for undersøkelse og forskning.
 • Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner som leverandøren innehar
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Dr. ing A.Aas-Jakobsen Trondheim AS
Kontaktperson: Johannes Østvik
E-post: johannes.ostvik@aajt.no
Besøksdresse: Fossegrenda 7, 7434 Trondheim
Postboksadresse: 6038, 7434 Trondheim
Telefon: 73 82 42 71
Faks: 73 82 42 80
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Dr.ing A.Aas-Jakobsen Trondheim AS
Kontaktperson: Johannes Østvik
E-post: johannes.ostvik@aajt.no
Besøksdresse: Fossegrenda 7, 7434 Trondheim
Postboksadresse: 6038, 7434 Trondheim
Telefon: 73 82 42 71
Faks: 73 82 42 80
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Dr.ing A.Aas-Jakobsen Trondheim AS
Kontaktperson: Johannes Østvik
E-post: johannes.ostvik@aajt.no
Besøksdresse: Fossegrenda 7, 7434 Trondheim
Postboksadresse: 7434 Trondheim
Telefon: 73 82 42 71
Faks: 73 82 42 80

14.03.03

NLref: 2003-02576 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Bærum kommune - Tanum kirkegård, utvidelse

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Bærum kommune på vegne av Bærum Kirkelige Fellesråd, Arne Ørud, aor@baerum.kommune.no
Besøksdresse: Kommunegården
Postboksadresse: Pb. 406, 1302 Sandvika
Telefon: 67 50 43 71
Faks: 67 50 42 41.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 01.04 (12.00).
Kontraktsperiode: fra 20.05.03til 02.08.04.
CPV: 45000000.
Beskrivelse: Utvidelse av kirkegård med terrengforming, opparbeiding av vannforsyning, drenerings- og avløpsanlegg, opparbeiding av elforsyning, konstruksjoner som natursteinsmurer og trapper, interne veier og plasser, etablering av vegetasjon, levering og montering av utstyr. Kirkegårdsutvidelsen omfatter totalt ca. 17 daa. Forbehold om endelig finansiering.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Bærum kommune, natur- og idrettsforvaltningen
Kontaktperson: Arne Ørud
E-post: aor@baerum.kommune.no
Besøksdresse: Kommunegården
Postboksadresse: Pb 406, 1302 Sandvika
Telefon: 67 50 43 71
Faks: 67 50 42 41
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Sundt & Thomassen landskapsarkitekter AS
Kontaktperson: Merete Haug
E-post: merete.haug@st-landskap.no
Besøksdresse: Hvalstadåsen 7
Postboksadresse: Pb 153, 1378 Hvalstad
Telefon: 66 90 00 21
Faks: 66 90 41 79
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Sundt & Thomassen landskapsarkitekter AS
Besøksdresse: Hvalstadåsen 7
Postboksadresse: Pb 153, 1378 Nesbru

14.04.03

NLref: 2003-04997 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Prosjektering av gravlundsutvidelse - Kolbotn gravlund

Tjenestekjøp - Begrenset anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Oppegård kommune, Eiendomsavdelingen, Guri Vallevik Håbjørg, guri.vallevik.habjorg@oppegard.kommune.no
Besøksdresse: Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postboksadresse: Pb. 510, 1411 Kolbotn
Telefon: 66819358
Faks: 66819312.
Frister:
Siste frist for mottak av anmodning om deltakelse ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling: 14.04.03
CPV: 45215400.
Beskrivelse: Kolbotn gravlund skal utvides med ca. 2000 graver hvorav ca 50 % urnegraver. Området er ferdig regulert og det er utarbeidet forprosjekt. Oppdraget vil omfatte hovedprosjekt med detaljplaner, anbudsbeskrivelse og oppfølging under byggeperioden. Anbud forutsettes klart ved årsskiftet 2003/2004.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Laveste pris.
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner som leverandøren innehar
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.

02.04.03

NLref: 2003-04439 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Tilbudsinnbydelse på skjøtsel av grøntanlegg i rode 1 Bragernes

Tjenestekjøp - Konkurranse med forhandling

Oppdragsgiver: Drammen Eiendom KB, Torfinn Kirkerud
Besøksdresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen
Postboksadresse: Postboks 450, 3002 Drammen
Telefon: 32203000
Faks: 32203010.
Frister:
Siste frist for mottak av anmodning om deltakelse ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling: 02.04.03
CPV: 74000000.
Beskrivelse: Tilbudsinnbydelse på rammeavtale skjøtsel av grønt rode 1 Bragernes
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.

05.04.03

NLref: 2003-04065 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Vedlikehold kirkeparker (25 områder)

Tjenestekjøp - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Oslo kommune gravferdsetaten, Per E. Brunstad, per.brunstad@gravferdsetaten.oslo.kommune.no
Besøksdresse: Akersbakken 32
Postboksadresse: Pb.2674 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Telefon: 23 36 56 73
Mobil: 91 61 83 27
Faks: 23 36 56 90.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 05.04.03
Kontraktsperiode: fra 01.05.03til 01.11.04.
CPV: 77000000.
Beskrivelse: Oslo kommune gravferdsetaten skal sette ut vedlikeholdet av området rundt 25 kirker i Oslo. Arbeidet er i hovedsak plenslått og en del plukking av søppel.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av:
 • Leveringssikkerhet.
 • Pris.
 • Kvalitet.
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
 • Beskrivelser av utstyr, maskiner og annen teknisk utrustning som leverandøren vil disponere over ved utførelsen av kontrakten.
 • Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som leverandøren disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen.
 • Liste over de viktigste tjenesteytelsene/leveransene de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere.
 • Muligheter for å utføre kvalitetskontroll på stedet.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.

31.03.03

NLref: 2003-04689 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Gressklipping og ettersyn lekeplasser

Tjenestekjøp - Konkurranse med forhandling

Oppdragsgiver: Porsgrunn kommune, Finn Resch, finn.resch@porsgrunn.kommune.no
Postboksadresse: Postadresse 128, 3901 Porsgrunn
Telefon: 47 35 54 70 74
Mobil: 47 976 55 022
Faks: 47 35 55 40 10
Internettadresse hvor konkurransegrunnlag kan nås: www.porsgrunn.no.
Frister:
Siste frist for mottak av anmodning om deltakelse ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling: 31.03.03
Antall virksomheter, som vil bli invitert til å forhandle eller å inngi tilbud: Minimum 3
CPV: 77310000, 77313000.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.
Andre opplysninger: Tilbudsfrist fredag 04.04.2003

07.04.03b

NLref: 2003-04921 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Tilbudsinnbydelse på skjøtsel av grøntanlegg i rode 4 Tangen, Fjell, Åskollen

Tjenestekjøp - Konkurranse med forhandling

Oppdragsgiver: Drammen Eiendom KB, Torfinn Kirkerud
Besøksdresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen
Postboksadresse: Postboks 450, 3002 Drammen
Telefon: 32203000
Faks: 32203010.
Frister:
Siste frist for mottak av anmodning om deltakelse ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling: 07.04.03
CPV: 74000000.
Beskrivelse: Tilbudsinnbydelse på rammeavtale skjøtsel av grønt rode 4 Tangen, Fjell, Åskollen
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.

11.04.03

NLref: 2003-05018 Publisert i Norsk Lysingsblad 22.03.2003

RV4 Brobekkveien-Linderud, Grøntarbeider

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Øst, Kaja Svenneby, kaja.svenneby@vegvesen.no
Besøksdresse: Østensjøveien 34, 0034 Oslo
Postboksadresse: postboks 80 37 Dep, 0030 Oslo
Telefon: 23 05 41 19
Mobil: 41 60 36 05
Faks: 23 05 40 04
Internettadresse: www.vegvesen.no.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 11.04.03
Kontraktsperiode: fra 01.05.03til 15.10.05.
Estimert kontraktsverdi: ca 1 000 000.
CPV: 45000000.
Beskrivelse: Statens vegvesen bygde i 2002 ny 1 km lang g/s-veg fra Linderud bro til Brobekkveien, langs Trondheimsveien i Oslo. Dette prosjektet skal sluttføres med plantinger iløpet av forsommeren 2003. Arbeidet vil omfatte løsing av jord, da det var lagt ut vekstjord høsten 2002, samt planting og tilsåing. Det ble satt opp nye støyskjermer i 6 privathager. I denne kontrakten skal disse hagene plantes etter tegning som beboere har vært med på å utarbeide. I tillegg til hageplantinger skal det plantes og tilsåes langs g/s-vegen. Totalet skal det plantes/såe ca: 90 stk trær, 368 stk busker, 280 stk masseplanter, 265 stk stauder, 156 stk klatreplanter, 1500 stk løk og 5300 m2 gras/plan.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av:
 • Levering- eller ferdigstillelsesdato.
 • Leveringssikkerhet.
 • Service og teknisk bistand etter levering.
 • Driftskostnader.
 • Estetiske og funksjonelle egenskaper.
 • Pris.
 • Kvalitet.
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
 • Beskrivelser av utstyr, maskiner og annen teknisk utrustning som leverandøren vil disponere over ved utførelsen av kontrakten.
 • Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som leverandøren disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen.
 • Erklæring som beskriver det årlige gjennomsnitt av ansatte i foretaket gjennom de siste tre årene, samt antall ledere i det samme tidsrom.
 • Sertefikater utstedt av offisielle kvalitetskontrollinstitutter
 • Liste over de viktigste tjenesteytelsene/leveransene de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere.
 • Muligheter for å utføre kvalitetskontroll på stedet.
 • Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner som leverandøren innehar
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.

 

09.04.03

NLref: 2003-03935 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Ostereidet kyrkjegard. Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse.

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Lindås Kyrkjelege Fellesråd, Leiv Jan Fosse
Besøksdresse: Kvernhusmyrane 29, 5914 Isdalstø
Postboksadresse: Kvernhusmyrane 29, 5914 Isdalstø
Telefon: 56356200
Faks: 56356205.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 09.04.03 (12.00).
Kontraktsperiode: fra ca. 22.04.2003.
Estimert kontraktsverdi: 4 mil. Kr. Ekskl. mva.
CPV: 45215400, 45210000.
Beskrivelse: Lindås Kyrkjelege Fellesråd ønsker anbud på utvidelse (ca. 5.000 m²) av eksisterende kirkegård, samt et nytt redskapshus (ca. 20 m²) ved Ostereidet kyrkjegard i Lindås kommune.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av:
 • Levering- eller ferdigstillelsesdato.
 • Leveringssikkerhet.
 • Service og teknisk bistand etter levering.
 • Pris.
 • Kvalitet.
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Forum Arkitekter AS
Kontaktperson: William Bull / Gunnar Steffensen
Besøksdresse: Torgny Segerstedtsvei 27, 5143 Fyllingsdalen
Postboksadresse: Torgny Segerstedtsvei 27, 5143 Fyllingsdalen
Telefon: 55165900
Faks: 55166760
Internettadresse: info@forumarkitekter.no
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Forum Arkitekter AS
Kontaktperson: William Bull / Gunnar Steffensen
Besøksdresse: Torgny Segerstedtsvei 27, 5143 Fyllingsdalen
Postboksadresse: Torgny Segerstedtsvei 27, 5143 Fyllingsdalen
Telefon: 55165900
Faks: 55166760
Internettadresse: info@forumarkitekter.no
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Forum Arkitekter AS
Kontaktperson: William Bull / GunnarSteffensen
Besøksdresse: Torgny Segerstedtsvei 27, 5143 Fyllingsdalen
Postboksadresse: Torgny Segerstedtsvei 27, 5143 Fyllingsdalen
Telefon: 55165900
Faks: 55166760
Internettadresse: info@forumarkitekter.no
Andre opplysninger: Anbydere må kunne vise til tidligere utførte kirkegårdsanlegg.

 

21.03.03c

NLref: 2003-04168 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Haugenstua skole. Oppgradering av 3 stk. atrier.

Bygg- og anleggsarbeider - Begrenset anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Oslo kommune. Undervisningsbygg Oslo KF, Haakon M. Martinsen, haakon.marthinsen@skoleetaten.oslo.no
Besøksdresse: Fyrstikkalleen 3 B, 0661 Oslo
Postboksadresse: Postboks 6473, Etterstad, 0605 Oslo
Telefon: 23 06 09 70 / 74 (Direkte)
Mobil: 900 97 365
Faks: 23 06 09 98.
Frister:
Siste frist for mottak av anmodning om deltakelse ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling: 21.03.03
Kontraktsperiode: fra 19.05.03til 22.08.03.
Estimert kontraktsverdi: Ca. 1.200.000,-.
Antall virksomheter, som vil bli invitert til å forhandle eller å inngi tilbud: Mellom 3 og 5
CPV: 45214220.
Beskrivelse: Med forbehold om tilgjengelige/tildelte budsjettmidler ønsker Oslo kommune v/ Undervisningsbygg Oslo KF å oppgradere 3 stk. utvendige atrier ved Haugenstua skole. Tiltaket omfatter rydding av atriene for vegetasjon, fjerning av heller, samt oppgraving og fjerning av masser. Videre er medtatt ny oppbygging av pukk samt utlegging av tremmegulv. Arbeidene forutsettes utført i perioden 23.06.03 til 15.09.03 (primært i skolens sommerferie).
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
 • Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra det
 • Erklæring som beskriver det årlige gjennomsnitt av ansatte i foretaket gjennom de siste tre årene, samt antall ledere i det samme tidsrom.
 • Erklæring om hvor stor del av kontrakten som leverandøren har til hensikt å overlate til underlevernadører.
 • Liste over de viktigste tjenesteytelsene/leveransene de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere.
 • Beskrivelse av leverandørens kvalitetsstyring, og leverandørens muligheter for undersøkelse og forskning.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: SCALA arkitekter AS
Kontaktperson: Siv.ark. MNAL Morten Heum
E-post: mh@scala-arkitekter.no
Besøksdresse: Maridalsveien 29, 0175 Oslo
Telefon: 23 29 27 00
Faks: 23 29 27 01
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Som 1.2, men da ingen dokumentasjon skal utsendes nå, ønskes 1.3 på side 1 fjernet.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.
Oslo kommune, Undervisningsbygg Oslo KF
Kontaktperson: Haakon M. Martinsen
E-post: haakon.marthinsen@skoleetaten.oslo.no
Besøksdresse: Fyrstikkalleen 3 B, 0661 Oslo
Postboksadresse: Postboks 6473, Etterstad, 0605 Oslo
Telefon: 23 06 09 70 / 74 (Direkte)
Mobiltelefon: 900 97 365
Faks: 23 06 09 98
Andre opplysninger: I ovennevnte pkt. "4.1.2 Valgfrie krav" er det haket av på relevante krav som skal være vedlagt forespørsel om deltagelse i begrenset anbudskonkurranse, men i det etterfølgende er dette mer spesifikt konkretisert eller supplert og vektlagt. 1. Firmaets organisasjon: a) Oversikt over total bemanning, inkl. underentreprenør(er) som vil bli benyttet. b) Bemanningen for dette oppdrag (organisasjonskart) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal gjennomføre oppdraget. (Skal vedlegges.) 2 .Referanseliste over relevante tilsv. oppdrag som tilbyder har utført de siste 3 årene, med angivelse av disses verdi, tidspunkt og navn på byggherre. Referanser fra skoleprosjekter med "skole i drift" vil bli tillagt stor vekt. 3.Sentral eller lokal godkjenning i godkjenningsområde UTF/KUT 150.2. 4.Forsikringsbevis for garanti, sikkerhet og ansvar.

 

21.03.03b

NLref: 2003-04805 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Anskaffelse 4-2003 levering og legging av kunstgress på 8 fotballbaner i oslo.

Bygg- og anleggsarbeider - Konkurranse med forhandling

Oppdragsgiver: Friluftsetaten , Tone Emblem, tone.emblem@fri.oslo.kommune.no
Besøksdresse: Kingosgate 17, 0457 OSLO
Postboksadresse: Postboks 4695 Nydalen , 0405 OSLO
Telefon: 23 42 69 50
Faks: 23 42 70 04.
Frister:
Siste frist for mottak av anmodning om deltakelse ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling: 21.03.03 (1200).
CPV: 45000000.
Beskrivelse: Friluftsetaten innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med levering og legging av kustgress på 8 fotballbaner i Oslo. Siste frist for innlevering av tilbud er 4. April d.å. Kl. 10.00.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: som 1.1
Kontaktperson: Per Øien
E-post: per.oien@fri.oslo.kommune.no
Besøksdresse: som 1.1
Postboksadresse: som 1.1Telefon: 23 42 68 41
Faks: 23 42 70 01
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
som 1.1
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.
som 1.1

 

 

25.03.03 

NLref: 2003-04943 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Anskaffelse 7-2003 Opparbeidelse av del av turvei mellom Arthur Nordlies vei og Greibanen

Bygg- og anleggsarbeider - Konkurranse med forhandling

Oppdragsgiver: Friluftsetaten , Tone Emblem, tone.emblem@fri.oslo.kommune.no
Besøksdresse: Kingosgate 17, 0457 OSLO
Postboksadresse: Postboks 4695 Nydalen , 0405 OSLO
Telefon: 23 42 69 50
Faks: 23 42 70 04.
Frister:
Siste frist for mottak av anmodning om deltakelse ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling: 25.03.03 (1400).
CPV: 45000000.
Beskrivelse: Friluftsetaten innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med opparbeidelse av del av turvei mellom Arthus Nordlies vei og Greibanen. Siste frist for innlevering av tilbud er 7. April d.å. Kl. 10.00.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: som 1.1
Kontaktperson: Inger Helene Kjerkereit
Besøksdresse: som 1.1
Postboksadresse: som 1.1Telefon: 23 42 68 82
Faks: 23 42 70 02
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
som 1.1
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.
som 1.1

 

09.04.03b

NLref:  2003-05776 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Nordseter skole, 8-10, rehabilitering av utearealer til flerbruksbaneareal og løpebane (Nærmiljøanlegg)

Bygg- og anleggsarbeider - Konkurranse med forhandlin

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF, pb. 6473 Etterstad, 0605 Oslo, Truls Friis, 0605 Oslo
Telefon: 23 06 09 70
Faks: 23 06 09 98.
Frister:
Siste frist for mottak av anmodning om deltakelse ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling: 09.04.03 (13.00).
CPV: 45000000.
Beskrivelse: Asfaltert areal for flerbruk, ca. 4690 kvm., får ny oppbygging, samt ny asfaltert overflate. For å oppnå tilfredsstillende fall og avrenning, er det nødvendig med justering av eksisterende sandfangkum, samt montering av ny kum med sluk. Ny 60 meter løpebane med lengdehoppegrop og ny kulering inngår.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Laveste pris.
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.

 

04.04.03

NLref:  2003-05355 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Haugenstua skole. Rehabilitering av skolegård, ca. 1600 kvm.

Bygg- og anleggsarbeider - Konkurranse med forhandling

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF, pb. 6473 Etterstad, 0605 Oslo, Truls Friis, 0605 Oslo
Telefon: 23 06 09 70
Faks: 23 06 09 98.
Frister:
Siste frist for mottak av anmodning om deltakelse ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling: 04.04.03 (13.00).
CPV: 45000000.
Beskrivelse: Indre skolegård, ca. 1600 kvm., skal rehabiliteres med ny asfalt, forbedring av overvannsavrenningen og det skal bygges ny basketballbane med mer.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Laveste pris.
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.

 

11. April

NLref:  2003-05366 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Anskaffelse 12-2003 Montering av vannrenne - elementer i granitt på Rådhusplassen

Bygg- og anleggsarbeider - Konkurranse med forhandling

Oppdragsgiver: Friluftsetaten , Tone Emblem, tone.emblem@fri.oslo.kommune.no
Besøksdresse: Kingosgate 17, 0457 OSLO
Postboksadresse: Postboks 4695 Nydalen , 0405 OSLO
Telefon: 23 42 69 50
Faks: 23 42 70 04.
Frister:
Siste frist for mottak av anmodning om deltakelse ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling: 02.04.03 (1200).
CPV: 45000000.
Beskrivelse: Friluftsetaten innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med montering av vannrenne - elementer i granitt på Rådhusplassen. Siste frist for innlevering av tilbud er 11. April d.å. Kl. 10.00.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: som 1.1
Kontaktperson: Jan Reime Kristiansen
Besøksdresse: som 1.1
Postboksadresse: som 1.1Telefon: 23 42 68 48
Faks: 23 42 70 02
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
som 1.1
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.
som 1.1

 

01.04.03

NLref:  2003-05368 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Anskaffelse 11-2003 Refuging av granittforblending og trapper Vigeland - anlegget

Bygg- og anleggsarbeider - Konkurranse med forhandling

Oppdragsgiver: Friluftsetaten , Tone Emblem, tone.emblem@fri.oslo.kommune.no
Besøksdresse: Kingosgate 17, 0457 OSLO
Postboksadresse: Postboks 4695 Nydalen , 0405 OSLO
Telefon: 23 42 69 50
Faks: 23 42 70 04.
Frister:
Siste frist for mottak av anmodning om deltakelse ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling: 01.04.2003. (1200).
CPV: 45000000.
Beskrivelse: Friluftsetaten innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med refuging av granittforblending og trapper i Vigeland - anlegget. Siste frist for innlevering av tilbud er 11. April d.å. Kl. 10.00.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: som 1.1
Kontaktperson: Jan Reime Kristiansen
Besøksdresse: som 1.1
Postboksadresse: som 1.1Telefon: 23 42 68 48
Faks: 23 42 70 02
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
som 1.1
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.
som 1.1

09.04.03c

NLref:  2003-06258 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Prosjektering blå promenade Stavanger

Tjenestekjøp - Begrenset anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Stavanger kommune, Rådmannen v/Tusenårs stedet, Kari Smådal Turøy, kari.smaadaal.turoy@stavanger.kommune.no
Besøksdresse: Haakon VII's gt. 11, 4005 Stavanger
Postboksadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 91 29 94
Mobil: 480 25 113
Faks: 51 50 70 44
Internettadresse hvor konkurransegrunnlag kan nås: www.stavanger.kommune.no.
Frister:
Siste frist for mottak av anmodning om deltakelse ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling: 09.04.03
Antall virksomheter, som vil bli invitert til å forhandle eller å inngi tilbud: Maksimum 37
CPV: 74000000.
Beskrivelse: Byggeplanen med anbudsdokumenter for "Blå Promenade" rundt Vågen, etappe 6A, 6C, 7A og 7B, til sammen ca 850 meter. Det ønskes en kontrakt med en prosjekteringsgruppe bestående av følgende faggrupper: Arkitekt, landskapsarkitekt og vegplanlegger (ing./siv.ing) samt industridesigner/interiørarkitekt med design av infobærere.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
 • Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra det
 • Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som leverandøren disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen.
 • Beskrivelse av leverandørens kvalitetsstyring, og leverandørens muligheter for undersøkelse og forskning.
 • Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner som leverandøren innehar
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.
Andre opplysninger: Sentral eller lokal godkjenning iht. plan og bygningsloven. Henvise til Norsk lysingsblad's referanse 2003-05632. E-post adress er rettet.

 

28.03.03

NLref: 2003-05209 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Kadettangen Kunstgressbane - Kunstgress og varmerør

Bygg- og anleggsarbeider - Konkurranse med forhandling

Oppdragsgiver: Bærum Sportsklubb, Arne Eriksen, arne.eriksen@meny-ultra.no
Besøksdresse: Hoffsveien 48, 0309 Oslo
Postboksadresse: Postboks 70, Smedstad, 0309 Oslo
Telefon: 47 21 61 29 02
Mobil: 47 92 83 80 01
Faks: 47 21 61 20 01.
Frister:
Siste frist for mottak av anmodning om deltakelse ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling: 28.03.03 (13.00).
Kontraktsperiode: fra 01.07.03til 15.09.03.
Estimert kontraktsverdi: 4000000.
Antall virksomheter, som vil bli invitert til å forhandle eller å inngi tilbud: Mellom 3 og 10
CPV: 45212200.
Beskrivelse: Nåværende grusbane på Kadettangen i Bærum skal oppgraderes til en moderne kunstgressbane. Denne entreprisen omfatter kunstgresset inkludert gummipad og varmerør.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av:
 • Levering- eller ferdigstillelsesdato.
 • Leveringssikkerhet.
 • Service og teknisk bistand etter levering.
 • Driftskostnader.
 • Teknisk verdi.
 • Estetiske og funksjonelle egenskaper.
 • Pris.
 • Kvalitet.
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Egnede erklæringer fra bank
 • Erklæringer om foretakets totale omsetning, og dets omsetning i de siste tre regnskapsår for de tjenester/varer/bygge-og anleggsarbeider som kontrakten omhandler.
 • Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som leverandøren disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen.
 • Erklæring om hvor stor del av kontrakten som leverandøren har til hensikt å overlate til underlevernadører.
 • Sertefikater utstedt av offisielle kvalitetskontrollinstitutter
 • Liste over de viktigste tjenesteytelsene/leveransene de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere.
 • Beskrivelse av leverandørens kvalitetsstyring, og leverandørens muligheter for undersøkelse og forskning.
 • Muligheter for å utføre kvalitetskontroll på stedet.
 • Prøver, beskrivelser og/eller fotografier av varene som skal leveres
 • Liste over de arbeider som er utført de siste fem år. En slik skal vedlegges bevis for god utførelse av de viktigste arbeidene. Dette beviset skal angi arbeidets verdi, tid og sted for utførelsen, samt om arbeidet har vært fullt fagmessig utført og er blitt behørig avsluttet.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Multiconsult AS
Kontaktperson: Freddy Holstad
E-post: fh@multiconsult.no
Besøksdresse: Hoffsveien 1, 0213 OSLO
Postboksadresse: Postboks 265 Skøyen, 0213 OSLO
Telefon: 22 51 52 12
Mobiltelefon: 91199847
Faks: 22 51 50 01
Internettadresse: www.multiconsult.no
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Multiconsult AS
Kontaktperson: Freddy Holstad
E-post: fh@multiconsult.no
Besøksdresse: Hoffsveien 1, 0213 OSLO
Postboksadresse: Postboks 265 Skøyen, 0213 OSLO
Telefon: 22 51 52 12
Mobiltelefon: 91199847
Faks: 22 51 50 01
Internettadresse: www.multiconsult.no
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Multiconsult AS
Kontaktperson: Freddy Holstad
E-post: fh@multiconsult.no
Besøksdresse: Hoffsveien 1, 0213 OSLO
Postboksadresse: Postboks 265 Skøyen, 0213 OSLO
Telefon: 22 51 52 12
Mobiltelefon: 91199847
Faks: 22 51 50 01
Internettadresse: www.multiconsult.no
 

 

28.03.03b

NLref: 2003-03507 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Rehabilitering gravfelt Haslum kirkegård

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Bærum kommune på vegne av Bærum kirkelige fellesråd, Kristian Holo, holo@baerum.kommune.no
Besøksdresse: Arnold Hauklandsplass 10, 1300 Sandvika
Postboksadresse: Postboks 406, 1302 Sandvika
Telefon: 67 50 43 87
Faks: 67 50 42 41
Internettadresse: www.baerum.kommune.no.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 28.03.03 (1200).
Kontraktsperiode: fra Vår 2003til Sommer 2003.
CPV: 45000000.
Beskrivelse: Remontering av gravminner, oppfylling og planering av gravfelt, grøftearbeider og montering av gravminner.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av:
 • Levering- eller ferdigstillelsesdato.
 • Pris.
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.
 

24.03.03

NLref: 2003-03527 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Opparbeidelse av felles uteareal/ kvartalsgårdsrom i kv. 02 03 03 på Meyerløkka

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Marit Jansen, marit.jansen@eby.oslo.kommune.no
Besøksdresse: Herslebs gate 5, 2 etg, 0560 Oslo
Postboksadresse: Postboks 4753 Sofienberg, 0506 OSLO
Telefon: 23 48 32 00
Faks: 23 48 32 99.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 24.03.03 (13.00).
CPV: 74252100.
Beskrivelse: Gårdsromsprosjektet kvartal 02 03 03 omfatter 8 (9) eiendommer. Kvartalet avgrenses av Frimannsgate, Langes gate, Wessels gate og Zetliz`gate. Utearealet er på ca 2700 m2. Prosjektet går ut på å rehabilitere utearealene til et stor fellesareal/kvartalsgårdsrom uten dagens eiendomsskiller i samsvar med vedtatt regulering. Det pågår bygningsmessig rehabilitering av Wessels gate 7,9,11 samt Zetliz`gate 4. Uteomhusarbeidene må derfor koordineres med dette arbeidet, hvilket kan ha betydning for fremdriften. Eiendoms- og byfornyelsesetaten står som byggherre på vegne eierne.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Kontaktperson: Lisbet Moss
E-post: lisbet.moss@eby.oslo.kommune.no
Besøksdresse: Herslebs gate 5, 2 etg, 0560 Oslo
Postboksadresse: Postboks 4753, Sofienberg, 0506 Oslo
Telefon: 23 48 32 00
Faks: 23 48 32 99
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.
Andre opplysninger: Det settes krav om kompetanse som anleggsgartnermester eller tilsvarende. Øvrige krav til tilbyderen fremgår av konkurransegrunnlaget. Tilbudsbefaring vil bli avholdt 03.03.2003 kl. 13.00. Siste frist for å få utlevert konkurransegrunnlaget er 12.03.2003 kl.13.00.

 

 

 

 

 

21.03.03

NLref: 2003-02804 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

SJETNE BARNEHAGE, TRONDHEIM, OPPARBEIDING AV UTENOMHUSAREALER INKL. LEVERANSE AV LEKEUTSTYR
Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver:
TRONDHEIM EIENDOM, Trondheim kommune, EDVARD NORDLI, edvard.nordli@trondheim.kommune.no
Besøksdresse: Nedre Bakklandet 58C, 7004 Trondheim
Postboksadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim
Telefon: 72 54 02 00
Mobil: 952 63 116
Faks: 72 54 02 01.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 21.03.03 (13:00).
Kontraktsperiode: fra 01.05.03til 31.07.03.
Estimert kontraktsverdi: 700.000 eks.mva.
CPV: 45000000.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av:
 • Levering- eller ferdigstillelsesdato.
 • Leveringssikkerhet.
 • Pris.
 • Kvalitet.
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Asplan Viak Trondheim A/S
Kontaktperson: Lisbet Haug
E-post: lisbet.haug@asplanviak.no
Besøksdresse: Tempeveien 22, 7031 Trondheim
Postboksadresse: Pb. 6723, 7031 Trondheim
Telefon: 73 94 97 97
Faks: 73 94 97 90
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Asplan Viak Trondheim AS
Kontaktperson: Lisbet Haug
E-post: lisbet.haug@asplanviak.no
Besøksdresse: Tempeveien 22, 7031 Trondheim
Postboksadresse: Pb 6723, 7031 Trondheim
Telefon: 73 94 97 97
Faks: 73 94 97 90
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Asplan Viak Trondheim AS
Kontaktperson: Lisbet Haug
E-post: lisbet.haug@asplanviak.no
Besøksdresse: Tempeveien 22, 7031 Trondheim
Postboksadresse: Pb 6723, 7031 Trondheim
Telefon: 73 94 97 97
Faks: 73 94 97 90
Andre opplysninger: Dokumentasjon ihht. Pkt. 4.1 framlegges først ved kontraktsforhandlinger. Påmeldingen må om den sendes pr. faks også sendes pr.post til samme adresse, vedlagt depositum kr. 1000.- pr. entreprise i form av krysset sjekk merket "Trondheim eiendom." Anbudsmaterialet blir ikke utsendt før depositum er mottatt. Depositum returneres kun til tilbyderne som enten har levert tilbud innen fristen, eller har returnert tilsendt anbudsmateriale før fristens utløp.

 

20.03.03 

NLref: 2003-02567 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Utføring av grunnarbeider og legging av kunstgress i binge, Hokksund

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse
Oppdragsgiver: Øvre Eiker kommune v/ kulturseksjonen, Rune Fredriksen, rune.fredriksen@ovre-eiker.kommune.no
Besøksdresse: Rådhuset, 3300 Hokksund
Postboksadresse: Rådhuset, 3300 Hokksund
Telefon: 32 25 12 08
Mobil: 901 70 325
Faks: 32 25 10 90.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 20.03.03 (12.00).
CPV: 45000000.
Beskrivelse: Øvre Eiker kommune ved kulturseksjonen ønsker anbud på utføring av grunnarbeider, levering og legging av kunstgress i Binge ( ca 1.000 m2) ved Hokksund barneskole i hht beskrivelse i konkurransegrunnlag.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som leverandøren disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen.
 • Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner som leverandøren innehar
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.

 

 

21.03.2003

NLref: 2003-03109 - Ikke publisert i Norsk Lysingsblad

Østsiden skole - Parkanlegg

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Porsgrunn kommune 939991034, Asplan Viak Sør AS, skien@asplanviak.no
Postboksadresse: Postboks 393, 3701 Skien
Telefon: 35905600
Faks: 35905601.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 21.03.2003 (1200).
Estimert kontraktsverdi: 600000.
CPV: 28814200, 28863111, 01122000, 28825000, 36535200.
Beskrivelse: Opparbeidelse av parkanlegg ved Østsiden skole. Følgende anlegg inngår: Overvanningssystem, amfi av betongelementer, dekke av betongelementer og gatestein, vegetasjon, belysning og lekeplassutstyr.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav:
Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som leverandørene som får oppdraget, skal oppfylle. Obligatoriske krav for alle typer kontrakter: §§ 12-9 og 12-10 krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr. 200.000,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.
 • Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 • HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften.
 • Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
 • Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra det
 • Erklæring om hvor stor del av kontrakten som leverandøren har til hensikt å overlate til underlevernadører.
 • Muligheter for å utføre kvalitetskontroll på stedet.
Adresse, hvor ytterligere informasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor dokumentasjon kan fås: Adresse som i 1.
Adresse, hvor tilbud eller søknader skal sendes: Adresse som i 1.
Andre opplysninger: Anbudsdokumentene er tilgjengelig fra 28. Feb.

 

 

 

28.02.03b

NLref: 2003-01730 Publisert i Norsk Lysingsblad 04.02.2003

Steinvikholmen Restaureringsarbeider

Bygg- og anleggsarbeider - Åpen anbudskonkurranse
Oppdragsgiver: Fortidsminneforeningen, Eli-Sofie Thorne, fien@fortidsminneforeningen.no
Besøksdresse: Dronningensgt. 11, 0152 OSLO
Postboksadresse: Dronningensgt. 11, 0152 OSLO
Telefon: 23 31 70 54
Faks: 23 31 70 50.
Frister:
Siste frist for mottak av tilbud: 28.02.03 (14.00).
Kontraktsperiode: fra 17.03.03til 16.08.04.
CPV: 45000000.
Beskrivelse: Prosjektet omfatter restaureringsarbeider for tredekke over murkrone ca 80 m2, nedtaking av ustabil mur, og oppmuring av samme ca 90m2. Reparasjonsarbeider i hvelvkjellere. Fremskaffing av nytt steinmateriale til muring.
Kriterier for kontraktstildeling:
  Kriterier som oppgitt i konkurransegrunnlaget