Pærebrann truer planteskolenæringen
Pærebrann sykdommen har spredd seg til nye områder på vestlandet. Planteforsk frykter at Bergensområdet står for tur. 

Krokformet visning av skudd på bulkemispel

Pærebrann ble første gang oppdaget i Norge i 1986 og medførte "Aksjon pærebrann" med bl.annet forbud mot planting av bulke- og pilemispel, da dette er to viktige vertsplanter for sykdommen. I 1993 trodde man at sykdommen var utryddet, men den ble på nytt påvist i august 2000. Det er registrert en faretruende spredning på Jæren som truer noen av landets største planteskoler.
Forskningssjef Arild Sletten ved Planteforsk Planteværneret, som er spesialist på bakteriesjukdommer på planter, tror at hovedårsaken til spredningen er brudd på forbudet mot flytting av bi-kubber i enkelte områder.
For å stoppe spredningen mener Sletten at det foruten innskjerping av regler for bikubbeflytting (straffetiltak) må vurderes å innføre forbud mot planting av flere av de mest mottagelige mispel-artene. Her nevnes krypmispel, sprikemispel og sølvasal.
Den videre vurdering av ny strategi for bekjempelse av pærebrannsykdommen er det mattilsynet som har. De vil bestemme hvilken tiltak som skal settes i verk.
Inntil videre er det kanskje ikke lurt å planlegge store felt med de nevnte plantesorter?

Les enda mer utførlig om saken på Planteforsk`s hjemmesider her>>
Ønsker du mer innformasjon ligger det 2 artikler på Mattillsynet.no
Pærebrann nærmer seg fruktdistrikt 
publisert 11.11.2004 her>>
Rapport fra Aksjon pærebrann
,
publisert 29.03.2004 Sist oppdatert 25.04.2005 her>>
Fakta om hvordan du drar kjensel på sykdommen finner du her>>
Tilføyelse: Planteforsk har kommet med ny rapport 21.04.2005

til Utemiljø.info>>