NYE BEDRIFTER/LEVERANDØRER/AGENTUR/AVDELINGER

Her vil nye aktører presentere seg. Husk at siden er for hele landet,  du er velkommen selv om dit marked er en begrenset region. 

 

kag


Leif Chr. Andersen, John Sikkeland og Svein Helge Nygaard har etablert nytt kompetansefirma
som satser på fjernundervisning.
Et nytt kurskonsept for "Yrkesteori til fagbrev som praksiskandidat gjennom fjernundervisning", 
er ferdigutviklet.
For nærmer info. og påmelding se www.kag.as
*

 

 

 

Tranby


 

 

 

Norbark 
v/Tommy Sire
er en ny levrandør i Oslo region. Hans mål er å være konkurransedyktig både på pris og kvalitet.
Han baserer seg på bark fra Fossum Bruk i Bærum.


            

 

 

 

 

 

 

......