Håndbok på nett.
Direktoratet for naturforvaltning har kommet med en nettbasert håndbok med retningslinjer ved etablering av friluftsområder. Kommuner og fylkeskommuner har lenge etterspurt denne hjelpen.
Håndboken inneholder metoder og retningslinjer for kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Boken er blitt til gjennom et samarbeid med Skien og Sarpsborg kommuner, Den Norske Turistforening, Statens kartverk og direktoratet. De to sistnevnte har bidratt med kr. 150.000 hver til arbeidet.
Bokens metoder er utprøvd og kvalitetskontrollert på Skien kommune, som allerede hadde kartlagt sine friluftsområder.
Samarbeidspartene har allerede startet å bruke håndboken. 
I tillegg bruker Nordland Fylkeskommune den i forbindelse med den nye verneplanen for Sjunkan-Misten-område nord for Bodø.
I følge overingeniør Nils Yngve Berg i Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim presenteret boken en enkel, ikke for ressurskrevende metode.
Sekretær for arbeidet har vært konsulentfirmaet Grønn Planlegging.
ND-håndbok 25-2004 "Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder"  her>>