Friluftsetaten i Oslo
Friluftsetaten i Oslo har engasjert Rambøll A/S 
til å foreta en markedsanalyse om Drift og vedlikehold av grøntområder. Dette for å underbygge den igangsatte prekvalifiseringen p.g.a. Byrådets vedtak om at parker og friområder som Frilutfsetaten forvalter skal konkurranseutsettes.
Rambøll A/S har lagt ut et spørreskjema her>> men fristen er kort, 21. februar.
Saksbehandler hos Rambøll A/S er:
Jan Ole Lein Landskapsarkitekt MNAL,
Senior rådgiver
Divisjon Areal og samferdsel
Tlf.: 73 84 10 52   Mobil: 932 43 280
jan.ole.lein@ramboll.no

Bildet fra en for mange ukjente del av Frognerparken, denne delen kalles Frognerbekkdalen. Turveien sliynger seg langs brekken fra Frognerdammene og helt ned til Drammensveien

til Utemiljø.info>>