”Planter for norsk klima”

      still plantefeltene du planlegger til disposisjon for utvalgsarbeid 
og forskning som kommer hele grøntanleggsbransjen til gode

Tidligere har det vært drevet utvalgsarbeid ved Norges Landbrukshøgskole, Gartnerhallens Eliteplantestasjon Sauherad 
og noe i regi av Planteforsk. På grunn av manglende finansiering er dette redusert til et minimum. For å fortsette dette langsiktige og viktige utvalgsarbeidet har planteskolene tatt initiativ til det brukerstyrte innovasjonsprosjektet ”Planter for norsk klima”.

Samarbeidspartnere og finansieringskilder:
Statens Vegvesen og Vegdirektoratet
Norsk Gartnerforbund
Genressursutvalget for kulturplanter
Genressursutvalget for skogstrær
E-plant Norge A.L.
Statsbygg

Eksterne  prosjektmidler :
Norges Forskningsråd (kr. 600 000,- pr år i perioden 2006-2010 begrenset til 49% av faktiske prosjektkostnader.)

Forskningsoppdraget utføres av :
Faggruppe grøntmiljø ved Institutt for plante- og miljøvitenskap ved UMB.

Mål:
Prosjektet skal bidra til sikrere valg av grøntanleggsplanter for ulike klima og bruksområder i Norge. Viktige satsingsområder i prosjektet er utprøvings- og utvalgsarbeid innen et mangfold av trær med gode egenskaper og bunndekkeplanter med rask og god dekkevne. Det legges vekt på utvalgsarbeid med tanke på redusert og rasjonell skjøtsel, planter til veimiljø og god trafikksikkerhet. 

Vektlegging på brukerstyring vil gi nye mål ut fra behov !!

Ta kontakt med:

Gartnerforbundet ved Inger Hilmersen, ingerh@gartnerforbundet.no eller tlf.: 23 15 93 58

Prosjektleder Jorun Hovind: jhovind@online.no eller tlf.: 63 82 26 60