Ny pærebrannrapport     (april 05)


Utemiljø.info skrev om pærebrann tidligere i April.
Den 20. april kom Planteforsk med "Rapport om overvåkning av bekjempelse av pærebrann i 2004"
Rapporten viser at det er gjort et grundig arbeid i Sør-Norge.
Planteforsk mener å ha situasjonen under kontroll, men alt overvåkes nøye. Utemiljø.info anbefaler spesielt å merke seg avsnittet "Videre arbeid og anbefalinger"
Der står blant annet følgende:

Det anbefales videre at man utarbeider en plan for fjerning av bulke- og pilemispel som gjenstår i kommunene fra Egersund i sør til Fitjar i nord.  Man vil da fjerne de mest mottakelige vertplantene og man øker sannsynligheten for å fjerne gjenstående smitte som måtte finnes. Dette arbeidet kan strekke seg over flere år.
I samarbeid med næringen bør produksjon, planting og salg av alle arter i slekten Cotoneaster forbys i hele landet. I Sveits har man hatt et tilsvarende forbud siden 2002.
I "Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere", Vedlegg 2, bør Sorbus intermedia også betraktes som vertsplante for pærebrann, slik som EU nå har innført i sitt plantehelseregelverk. Det anbefales at dette også gjøres gjeldende for Aronia. Denne slekten er mottakelig i samme grad som Amelanchier, som allerede står på listen. Aronia har i de senere år blitt meget populær og plantes ofte i større bestand.

Link til omtale på Planteforsk her>>
Link til rapporten her>>

til Utemiljø.info>>