Kåring av Norges beste uterom                 (mai 2005)

I forbindelse med med årets messe Miljø & Teknikk/ Kommunalteknikk 2005 vil Norges beste uterom kåres. Bak konkurransen står: Kommunenes Sentralforbund og Norsk Kommunalteknisk Forening. Konkurransereglene er utarbeidet i samråd med institutt for landskapsplanlegging ved universitetet for miljø og biovitenskap.

Tekst: John K. Mjøen

Uterommene blir bedømt ut fra estetikk, funksjonalitet, tilgjengelighet og kvalitet i materialbruk samt opplegg for drift og vedlikehold. Ulike dekkematerialer som belegningsstein og heller av naturstein og betong skal være benyttet i et samspill med utemøbler, vann, belysning, beplantning eller lignende.
Juryen har bestått av professor Ola Bettum, instituttleder Terje Holsen, rådmann Brynhild Hovde, formann i NAML Espen Bjerke og arealplansjef Trond Lage Edvardsen.
Finalistene i årets kåring er: Torvet i Farsund, Bragernes Torg, Drammen og Bakerløkka i Asker.  

Torvet i Farsund
Torvet er plassert med direkte kontakt til sjøen. For å fremme samspillet mellom land og sjø er det anlagt en ny brygge i tre. Møblering, belysning og praktiske funksjoner er lagt inn på en slik måte at området fremstår som solid, funksjonelt og stilrent. Materialvalgene som er brukt er granitt og tre i tillegg til en paviljong( gave fra Farsund Byforening). Torvet brukes til torvhandel, sandvolleyballturneringer og bryggedans.  
Bragernes torg 
Bragernes torg i Drammen er gammelt og ærverdig, men ble rehabilitert i 2003. Det har blitt lagt stor vekt på å bevare og utvikle torget til et moderne byrom.  Torget fremstår som en åpen plass med fontene, scene med demonterbart tak og med kunstneriske utsmykkinger. Torget har blitt en trivelig plass å oppholde seg på, både sommer og vinter. Om vinteren er ca 550 m2 av torget omgjort til en kunstfrossen skøytebane der folk i alle aldre kan boltre seg.  
Bakerløkka
Intensjonene har vært å skape en park for rekreasjon og hvile, samt en kulturell aktivitetsplass foran det nye kulturhuset. Sentralt i området står parkens hovedelement, en kunstnerisk bearbeidet steinpyramide som beskriver Askers geologiske historie. En fontene er anlagt rundt deler av steinpyramiden. Ute i bassenget er det lagt steinheller slik at folk kan bevege seg ut i bassenget. Parken er belagt med trykkimpregnert treplank og naturstein. 
Utemiljø.info kommer tilbake med en fyldigere reportasje og bilder når vinneren er kåret.

til Utemiljø.info>>