Norsk skifer til Ground Zero?
(april 05)
Det er en viss mulighet for at skifer fra Oppdal og Alta blir valgt til World Trade Center Museum i New York.

Skifer & Naturstein som har fått forespørsel fra sin Amerikanske agent, presiserer at det er stor usikkerhet om det blir noe av. Blant annet er endelig materialvalget ikke foretatt enda, men beskrivelsen sier skifer. Snøhetta som har oppdraget med å utforme World Trade Center Museum, vil på det nåværende tidspunkt ikke gå ut med detaljer rundt materialvalget. Beslutning i saken vil sannsynligvis bli tatt på ettersommeren eller tidlig høst. Inntil da lever den norske skiferindustrien i spenning.
Forespørselen gjelder 14000 m2 kvartsittskifer til en verdi av 7-8 mill kroner.
Velges dette håper Skifer & Naturstein å selge seg inn på kvalitet og leveringssikkerhet. En kombinasjon mellom deres avdeling i Oppdal og Alta vil gi stor kapasitet.

til Utemiljø.info>>